Chỉ số giá bán lẻ (tháng/tháng)
Ngày Thực tế Dự báo Trước
16-11-22 2.5% 1.8% 0.7%
19-10-22 0.7% 0.5% 0.6%
14-09-22 0.6% 0.7% 0.9%
17-08-22 0.9% 0.6% 0.9%
20-07-22 0.9% 0.8% 0.7%
22-06-22 0.7% 0.5% 3.4%
18-05-22 3.4% 3.4% 1%
13-04-22 1% 0.9% 0.8%
23-03-22 0.8% 0.8% 0%
16-02-22 0% -0.4% 1.1%
19-01-22 1.1% 0.7% 0.7%
15-12-21 0.7% 0.4% 1.1%
17-11-21 1.1% 0.8% 0.4%
20-10-21 0.4% 0.2% 0.6%
15-09-21 0.6% 0.5% 0.5%
18-08-21 0.5% 0.3% 0.7%
14-07-21 0.7% 0.3% 0.3%
16-06-21 0.3% 0.3% 1.4%
19-05-21 1.4% 0.8% 0.3%
21-04-21 0.3% 0.3% 0.5%
24-03-21 0.5% 0.6% -0.3%
17-02-21 -0.3% -0.4% 0.6%
20-01-21 0.6% 0.5% -0.3%
16-12-20 -0.3% 0.2% 0.3% (0%)
18-11-20 0% -0.1% 0.3%
21-10-20 0.3% 0.4% -0.3%
16-09-20 -0.3% -0.3% 0.5%
19-08-20 0.5% 0.1% 0.2%
15-07-20 0.2% 0.2% -0.1%
17-06-20 -0.1% 0.1% 0%
20-05-20 0% 0% 0.2%
22-04-20 0.2% -0.2% 0.5%
25-03-20 0.5% 0.5% -0.4%
19-02-20 -0.4% -0.6% 0.3%
15-01-20 0.3% 0.4% 0.2%
18-12-19 0.2% 0.1% -0.2%
13-11-19 -0.2% -0.1% -0.2%
16-10-19 -0.2% -0.1% 0.8%
18-09-19 0.8% 0.7% 0%
14-08-19 0% 0% 0.1%
17-07-19 0.1% 0.1% 0.3%
19-06-19 0.3% 0.2% 1.1%
22-05-19 1.1% 0.8% 0%
17-04-19 0% 0.2% 0.7%
20-03-19 0.7% 0.7% -0.9%
13-02-19 -0.9% -0.8% 0.4%
16-01-19 0.4% 0.5% 0.1% (0%)
19-12-18 0% 0.1% 0.1%
14-11-18 0.1% 0.2% 0.9% (0%)
17-10-18 0% 0.2% 0.9%
19-09-18 0.9% 0.6% 0.1%
15-08-18 0.1% 0.2% 0.3%
18-07-18 0.3% 0.4% 0.4%
13-06-18 0.4% 0.4% 0.5%
23-05-18 0.5% 0.5% 0.1%
18-04-18 0.1% 0.3% 0.8%
20-03-18 0.8% 0.8% -0.8%
13-02-18 -0.8% -0.7% 0.8%
16-01-18 0.8% 0.6% 0.2%
12-12-17 0.2% 0.3% 0.1%
14-11-17 0.1% 0.2% 0.1%
17-10-17 0.1% 0.3% 0.7%
12-09-17 0.7% 0.5% 0.2%
15-08-17 0.2% 0.1% 0.2%
18-07-17 0.2% 0.3% 0.4%
13-06-17 0.4% 0.3% 0.5%
16-05-17 0.5% 0.5% 0.3%
11-04-17 0.3% 0.4% 1.1%
21-03-17 1.1% 0.8% -0.6%
14-02-17 -0.6% -0.4% 0.6%
17-01-17 0.6% 0.4% 0.3%
13-12-16 0.3% 0.2% 0.0%
15-11-16 0.0% 0.1% 0.2%
18-10-16 0.2% 0.1% 0.4%
13-09-16 0.4% 0.4% 0.1%
16-08-16 0.1% -0.1% 0.4%
19-07-16 0.4% 0.2% 0.3%
14-06-16 0.3% 0.3% 0.1%
17-05-16 0.1% 0.3% 0.4%
12-04-16 0.4% 0.3% 0.5%
22-03-16 0.5% 0.5% -0.7%
16-02-16 -0.7% -0.6% 0.3%
19-01-16 0.3% 0.1% 0.1%
15-12-15 0.1% -0.1% 0%
17-11-15 0.0% 0.1% -0.1%
13-10-15 -0.1% 0.1% 0.5%
15-09-15 0.5% 0.3% -0.1%
18-08-15 -0.1% -0.1% 0.2%
14-07-15 0.2% 0.1% 0.2%
16-06-15 0.2% 0.3% 0.4%
19-05-15 0.4% 0.4% 0.2%
14-04-15 0.2% 0.5%
24-03-15 +0.5% -0.8%
17-02-15 -0.8% +0.2%
13-01-15 +0.2% +0.2% -0.2%
16-12-14 -0.2% +0.1% 0.0%
18-11-14 0.0% +0.1% +0.2%
14-10-14 +0.2% +0.3% +0.4%
16-09-14 +0.4% +0.5% -0.1%
19-08-14 -0.1% +0.2%
15-07-14 +0.2% +0.1%
17-06-14 +0.1% +0.2% +0.4%
20-05-14 +0.4% +0.4% +0.2%
15-04-14 +0.2% +0.3% +0.6%
25-03-14 +0.6% +0.5% -0.3%
18-02-14 -0.3% -0.5% +0.5%
14-01-14 +0.5% +0.5% +0.1%
17-12-13 +0.1% +0.1% 0.0%
12-11-13 +0.0% +0.5% +0.4%
15-10-13 +0.4% +0.4% +0.5%
17-09-13 +0.5% +0.4% 0.0%
13-08-13 0.0% 0.0% -0.1%
16-07-13 -0.1% 0.0% +0.2%
18-06-13 +0.2% +0.2% +0.3%
21-05-13 +0.3% +0.5% +0.4%
16-04-13 +0.4% +0.4% +0.7%
19-03-13 +0.7% +0.9% -0.4%
12-02-13 +0.4% -0.5% +0.5%
15-01-13 +0.5% +0.4% 0.0%
18-12-12 0.0% +0.2% +0.6%
13-11-12 +0.6% +0.2% +0.5%
16-10-12 +0.5% +0.5% +0.4%
18-09-12 +0.4% +0.5% +0.1%
14-08-12 +0.1% -0.2% -0.2%
17-07-12 0.0% 0.0% 0.0%
19-06-12 0.0% +0.2% +0.7%
22-05-12 +0.7% +0.6% +0.4%
17-04-12 +0.4% +0.4% +0.8%
20-03-12 +0.8% +0.6% -0.6%
14-02-12 -0.6% -0.4% +0.4%
17-01-12 +0.4% +0.3% +0.2%
13-12-11 0.2% 0.2% 0.0%
15-11-11 0.8% 0.1% 0.0%
18-10-11 +0.8% +0.6%
13-09-11 +0.6% -0.2%
16-08-11 -0.2% -0.2% 0.0%
12-07-11 0.0% +0.3%
14-06-11 +0.3% +0.8%
17-05-11 +0.8% +0.5%
12-04-11 +0.5% +0.1%
22-03-11 +1.0% +0.3%
15-02-11 +0.3% +0.7%
18-01-11 +0.7% +0.4%
14-12-10 0.2% 0.2% 0.4%
16-11-10 0.2% 0.3% 0.4%
12-10-10 0.4% 0.4%
Mức quan trọng
Quốc gia Vương quốc Anh
Nguồn Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (U.K. Office of National Statistics)

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự thay đổi giá hàng hóa và dịch vụ của những cửa hàng bán lẻ. Chỉ số này được tính toán dựa trên giá cả của gần 130 nghìn mặt hàng tiêu dùng khác nhau. Là một trong những chỉ số đánh giá mức độ lạm phát ở Anh

Tác động đến thị trường

Chỉ số này tăng hay vượt quá giá trị dự báo thực tế là tín hiệu tích cực đối với đồng bảng Anh. Vì chỉ số giá bán lẻ được công bố đồng thời với một chỉ số khá quan trọng của mức lạm phát (chỉ số giá tiêu dùng), nên ảnh hưởng của nó đến biến động tỷ giá đồng bảng Anh bị hạn chế.