Quyết định về lãi suất của ngân hàng Nhật Bản.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
18-01-23 03:00 -0.1% -0.1%
20-12-22 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
28-10-22 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
22-09-22 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
21-07-22 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
17-06-22 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
28-04-22 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
18-03-22 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
18-01-22 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
17-12-21 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
28-10-21 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
22-09-21 03:00 -0.1% -0.1%
16-07-21 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
18-06-21 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
27-04-21 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
19-03-21 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
21-01-21 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
18-12-20 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
29-10-20 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
17-09-20 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
15-07-20 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
16-06-20 03:00 -0.1% -0.1%
22-05-20 01:00 -0.10% -0.10% -0.10%
27-04-20 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
21-01-20 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
19-12-19 03:00 -0.1% -0.1%
31-10-19 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
19-09-19 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
30-07-19 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
20-06-19 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
25-04-19 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
15-03-19 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
23-01-19 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
20-12-18 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
31-10-18 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
19-09-18 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
31-07-18 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
15-06-18 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
27-04-18 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
09-03-18 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
23-01-18 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
21-12-17 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
31-10-17 02:00 -0.1% -0.1% -0.1%
21-09-17 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
20-07-17 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
16-06-17 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
27-04-17 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
16-03-17 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
31-01-17 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
20-12-16 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
01-11-16 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
21-09-16 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
29-07-16 03:00 -0.1% -0.1%
16-06-16 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
28-04-16 03:00 -0.1% -0.1%
15-03-16 04:00 -0.1% -0.1%
29-01-16 04:00 -0.1% 0%
18-12-15 04:00 0% 0%
19-11-15 04:00 0% 0% 0%
30-10-15 03:00 0% 0%
07-10-15 03:00 0% 0%
15-09-15 03:00 0% 0% 0%
07-08-15 03:00 0% 0%
15-07-15 03:00 0% 0%
19-06-15 03:00 0% 0%
22-05-15 03:00 0% 0%
30-04-15 03:00 0% 0% 0%
08-04-15 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
17-03-15 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
18-02-15 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
21-01-15 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
19-12-14 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
19-11-14 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
31-10-14 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
07-10-14 04:54 0.10% 0.10% 0.10%
04-09-14 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
08-08-14 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
15-07-14 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
13-06-14 03:00 +0.1% 0.10% 0.10%
21-05-14 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
30-04-14 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
08-04-14 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
11-03-14 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
18-02-14 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
22-01-14 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
20-12-13 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
21-11-13 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
31-10-13 01:30 0.10% 0.10% 0.10%
04-10-13 02:30 0.10% 0.10% 0.10%
05-09-13 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
08-08-13 02:30 0.10% 0.10% 0.10%
11-07-13 02:30 0.10% 0.10% 0.10%
11-06-13 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
22-05-13 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
26-04-13 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
04-04-13 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
07-03-13 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
14-02-13 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
22-01-13 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
20-12-12 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
20-11-12 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
30-10-12 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
05-10-12 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
19-09-12 03:00 0.10% 0.10 0.10%
09-08-12 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
12-07-12 02:30 0.10% 0.10% 0.10%
15-06-12 02:30 0.10% 0.10% 0.10%
23-05-12 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
27-04-12 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
10-04-12 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
13-03-12 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
14-02-12 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
24-01-12 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
21-12-11 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
16-11-11 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
27-10-11 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
07-10-11 03:00 0.10% 0.10% 0.10%
07-09-11 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
04-08-11 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
12-07-11 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
14-06-11 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
20-05-11 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
28-04-11 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
07-04-11 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
14-03-11 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
15-02-11 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
25-01-11 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
21-12-10 03:30 0.10% 0.10% 0.10%
05-11-10 05:30 0.10% 0.10% 0.10%
28-10-10 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
05-10-10 01:25 0.10% 0.10% 0.10%
07-09-10 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
30-08-10 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
10-08-10 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
15-07-10 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
15-06-10 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
21-05-10 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
10-05-10 11:00 0.10% 0.10%
30-04-10 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
07-04-10 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
17-03-10 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
18-02-10 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
26-01-10 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
18-12-09 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
01-12-09 11:00 0.10% 0.10%
20-11-09 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
30-10-09 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
14-10-09 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
17-09-09 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
11-08-09 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
15-07-09 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
16-06-09 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
22-05-09 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
30-04-09 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
07-04-09 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
18-03-09 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
19-02-09 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
22-01-09 11:00 0.10% 0.10% 0.10%
19-12-08 11:00 0.10% 0.20% 0.30%
02-12-08 11:00 0.30% 0.30% 0.30%
21-11-08 11:00 0.30% 0.30% 0.30%
31-10-08 11:00 0.30% 0.25% 0.50%
14-10-08 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
07-10-08 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
17-09-08 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
19-08-08 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
15-07-08 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
13-06-08 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
20-05-08 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
30-04-08 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
09-04-08 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
07-03-08 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
15-02-08 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
22-01-08 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
20-12-07 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
13-11-07 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
31-10-07 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
11-10-07 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
19-09-07 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
23-08-07 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
12-07-07 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
15-06-07 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
17-05-07 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
27-04-07 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
10-04-07 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
20-03-07 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
21-02-07 11:00 0.50% 0.25% 0.25%
18-01-07 11:00 0.25% 0.50% 0.25%
Mức quan trọng
Quốc gia Nhật Bản
Nguồn Ngân hàng Nhật Bản.

Miêu tả

Các thông số chính được thay đổi bởi Ngân hàng Nhật Bản để đạt được mục tiêu của mình, chính là giá trị của tỷ lệ chiết khấu (lãi suất chiết khấu). Lãi suất cao sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng và kích thích sự tăng trưởng của tiết kiệm, dẫn đến sự suy giảm trong tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng thường dẫn đến sự gia tăng dòng vốn đầu tư và sự phát triển của đồng tiền quốc gia trong thời gian trung hạn , tuy nhiên nếu tốc độ tăng trưởng không dựa trên tốc độ tăng trưởng kinh tế thì nó có thể dẫn đến tình trạng trì trệ kinh tế và có tác động tiêu cực đến thị trường ngoại hối trong một thời gian dài. Vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX, lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhật Bản là 6% một năm. Sau đó, do sự sụt giảm mạnh của nhu cầu trong nước và một số lý do khác, nên nền kinh tế Nhật Bản bước vào thời kỳ giảm phát. Để chống lại những hiện trạng đó tại Nhật Bản kể từ đầu thế kỷ 21 bắt đầu thực thi chính sách "lãi suất gần như bằng không". Việc thực hiện chính sách này bắt đầu dòng tiền từ các công cụ tài chính dài hạn bằng tiền mặt (để giữ tiền trong các tài khoản tín dụng các tổ chức tiền tệ phải từ bỏ quan điểm tính lãi), từ đó sẽ dẫn đến sự kích thích nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ.

Tác động đến thị trường

Phản ứng của thị trường là một trong những phản ứng mạnh nhất để quyết định thay đổi tỷ lệ chiết khấu. Lãi suất huy động hoặc tín hiệu về các kế hoạch như vậy trong tương lai sẽ có một sự hỗ trợ mạnh đối với đồng yên.