• Trang chủ
  • Phân tích
  • Lịch kinh tế
  • Chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm giá thực phẩm tươi sống (tính theo năm).
Chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm giá thực phẩm tươi sống (tính theo năm).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
17-11-22 3.6% 3.5% 3%
20-10-22 3% 3% 2.8%
19-09-22 2.8% 2.7% 2.4%
18-08-22 2.4% 2.4% 2.2%
21-07-22 2.2% 2.2% 2.1%
23-06-22 2.1% 2.1% 2.1%
19-05-22 2.1% 2.1% 0.8%
21-04-22 0.8% 0.8% 0.6%
17-03-22 0.6% 0.6% 0.2%
17-02-22 0.2% 0.3% 0.5%
20-01-22 0.5% 0.6% 0.5%
23-12-21 0.5% 0.4% 0.1%
18-11-21 0.1% 0.1% 0.1%
21-10-21 0.1% 0.1% 0% (0.0%)
23-09-21 0.0% 0% -0.2%
19-08-21 -0.2% -0.4% -0.5% (0.2%)
19-07-21 0.2% 0.2% 0.1%
17-06-21 0.1% 0.1% -0.1%
20-05-21 -0.1% -0.2% -0.1%
22-04-21 -0.1% -0.1% -0.4%
18-03-21 -0.4% -0.4% -0.6%
18-02-21 -0.6% -0.7% -1%
21-01-21 -1% -1.1% -0.9%
17-12-20 -0.9% -0.9% -0.7%
19-11-20 -0.7% -0.7% -0.3%
22-10-20 -0.3% -0.4% -0.4%
17-09-20 -0.4% -0.4% 0% (0.0%)
20-08-20 0.0% 0.1% 0.0%
20-07-20 0.0% -0.1% -0.2%
18-06-20 -0.2% -0.1% -0.2%
21-05-20 -0.2% -0.1% 0.4%
23-04-20 0.4% 0.4% 0.6%
18-03-20 0.6% 0.6% 0.8%
20-02-20 0.8% 0.8% 0.7%
23-01-20 0.7% 0.7% 0.5%
19-12-19 0.5% 0.5% 0.4%
21-11-19 0.4% 0.4% 0.3%
17-10-19 0.3% 0.3% 0.5%
19-09-19 0.5% 0.5% 0.6%
22-08-19 0.6% 0.6% 0.6%
18-07-19 0.6% 0.6% 0.8%
20-06-19 0.8% 0.8% 0.9%
23-05-19 0.9% 0.9% 0.8%
18-04-19 0.8% 0.7% 0.7%
21-03-19 0.7% 0.8% 0.8%
21-02-19 0.8% 0.8% 0.7%
17-01-19 0.7% 0.8% 0.9%
20-12-18 0.9% 1% 1%
21-11-18 1% 1% 1%
18-10-18 1% 1% 0.9%
20-09-18 0.9% 0.9% 0.8%
23-08-18 0.8% 0.9% 0.8%
19-07-18 0.8% 0.8% 0.7%
21-06-18 0.7% 0.7% 0.7%
17-05-18 0.7% 0.8% 0.9%
19-04-18 0.9% 0.9% 1%
22-03-18 1% 1% 0.9%
22-02-18 0.9% 0.9% 0.9%
25-01-18 0.9% 0.9% 0.9%
25-12-17 0.9% 0.8% 0.8%
30-11-17 0.8% 0.8% 0.7%
26-10-17 0.7% 0.8% 0.7%
28-09-17 0.7% 0.7% 0.5%
24-08-17 0.5% 0.5% 0.4%
27-07-17 0.4% 0.4% 0.4%
29-06-17 0.4% 0.4% 0.3%
25-05-17 0.3% 0.4% 0.2%
27-04-17 0.2% 0.3% 0.2%
30-03-17 0.2% 0.2% 0.1%
02-03-17 0.1% 0% -0.2%
26-01-17 -0.2% -0.3% -0.4%
26-12-16 -0.4% -0.3% -0.4%
24-11-16 -0.4% -0.4% -0.5%
27-10-16 -0.5% -0.5% -0.5%
29-09-16 -0.5% -0.4% -0.5%
25-08-16 -0.5% -0.4% -0.5%
28-07-16 -0.5% -0.4% -0.4%
30-06-16 -0.4% -0.4% -0.3%
26-05-16 -0.3% -0.4% -0.3%
27-04-16 -0.3% -0.2% 0%
24-03-16 0.3% 0.1% 0%
25-02-16 0% -0.2% 0.1%
28-01-16 0.1% 0.1% 0.1%
24-12-15 0.1% 0.0% -0.1%
26-11-15 -0.1% -0.1% -0.1%
29-10-15 -0.1% -0.2% -0.1%
24-09-15 -0.1% -0.1% 0.0%
27-08-15 0.0% -0.2% 0.1%
30-07-15 0.1% 0.0% 0.1%
25-06-15 0.1% 0.0% 0.3%
28-05-15 0.3% 0.2% 2.2%
30-04-15 2.2% 2.1% 2%
26-03-15 +2.0% +2.1% +2.2%
26-02-15 +2.2% +2.4% +2.5%
29-01-15 +2.5% +2.6% +2.7%
25-12-14 +2.7% +2.7% +2.9%
27-11-14 +2.9% +2.9% +3.0%
30-10-14 +3.0% +3.0% +3.1%
25-09-14 +3.1% +3.2% +3.3%
28-08-14 +3.3% +3.3% +3.3%
24-07-14 +3.3% +3.3% +3.4%
26-06-14 +3.4% +3.4% +3.2%
29-05-14 +3.2% +1.3%
24-04-14 +1.3% +1.4% +1.3%
27-03-14 +1.3% +1.3% +1.3%
27-02-14 +1.3% +1.3% +1.3%
30-01-14 +1.3% +1.2% +1.2%
26-12-13 +1.2% +1.1% +0.9%
28-11-13 +0.9% +0.9% +0.7%
24-10-13 +0.7% +0.7% +0.8%
27-06-13 0.0% 0.0% -0.4%
30-05-13 -0.4% -0.4% -0.5%
25-04-13 -0.5% -0.4% -0.3%
28-03-13 -0.3% -0.4% -0.2%
28-02-13 -0.2% -0.2% -0.2%
24-01-13 -0.2% -0.2% -0.1%
27-12-12 -0.1% -0.1% 0.0%
29-11-12 0.0% -0.1% -0.1%
25-10-12 -0.1% -0.2% -0.3%
27-09-12 -0.3% -0.3% -0.3%
30-08-12 -0.3% -0.3% -0.2%
26-07-12 -0.2% 0.0% -0.1%
28-06-12 -0.1% 0.0% +0.2%
24-05-12 +0.2% +0.1% +0.2%
26-04-12 +0.2% +0.1% +0.1%
29-03-12 +0.1% -0.1% -0.1%
01-03-12 -0.1% -0.2% -0.1%
26-01-12 -0.1% -0.1% -0.2%
27-12-11 -1.1% -0.1% -0.2%
24-11-11 0.0% -0.1% +0.2%
27-10-11 -0.4% +0.2%
29-09-11 +0.2% +0.1%
25-08-11 0.1% 0.0% -0.2%
28-07-11 +0.4% +0.5% +0.6%
30-06-11 +0.6% +0.5% +0.6%
26-05-11 +0.6% +0.6% -0.1%
27-04-11 -0.1% -0.3%
24-03-11 -0.3% -0.3% -0.2%
24-02-11 -0.2% -0.3% -0.4%
27-01-11 -0.4% -0.5%
27-12-10 -0.5% -0.6%
25-11-10 -0.6% -0.5% -1.1%
28-10-10 -1.1% -0.8% -1.0%
30-09-10 -1.0% -1.0% -1.1%
26-08-10 -1.10% -1.10% -1.00%
29-07-10 -1.00% -1.00% -1.20%
24-06-10 -1.20% -1.30% -1.50%
27-05-10 -1.50% -1.30% -1.20%
29-04-10 -1.20% -1.20% -1.20%
25-03-10 -1.20% -1.20% -1.30%
25-02-10 -1.30% -1.30% -1.30%
28-01-10 -1.30% -1.30% -1.70%
24-12-09 -1.70% -1.70% -2.20%
26-11-09 -2.20% -2.20% -2.30%
29-10-09 -2.30% -2.30% -2.40%
28-09-09 -2.40% -2.30% -2.20%
27-08-09 -2.20% -2.10% -1.70%
30-07-09 -1.70% -1.60% -1.10%
25-06-09 -1.10% -1.10% -0.10%
28-05-09 -0.10% -0.10% -0.10%
30-04-09 -0.10% -0.20% 0.00%
26-03-09 0.00% 0.00% 0.00%
26-02-09 0.00% -0.10% 0.20%
29-01-09 0.20% 0.30% 1.00%
25-12-08 1.00% 1.10% 1.90%
27-11-08 1.90% 1.90% 2.30%
30-10-08 2.30% 2.30% 2.40%
25-09-08 2.40% 2.40% 2.40%
28-08-08 2.40% 2.30% 1.90%
24-07-08 1.90% 1.90% 1.50%
26-06-08 1.50% 1.30% 0.90%
29-05-08 0.90% 1.00% 1.20%
24-04-08 1.20% 1.20% 1.00%
27-03-08 1.00% 0.90% 0.80%
28-02-08 0.80% 0.90% 0.80%
24-01-08 0.80% 0.60% 0.40%
Mức quan trọng
Quốc gia Nhật Bản
Nguồn Bộ Nội Vụ và Truyền Thông (Ministry of Internal Affairs and Communications).

Miêu tả

Là chỉ số giá tiêu dùng ít biến động không bao gồm giá thực phẩm tươi sống. Các chỉ số được tính toán mà không tính đến các thành phần khách quan cực kỳ biến động từ đó có thể xác định làm thế nào để thay đổi tỷ lệ lạm phát.

Tác động đến thị trường

Chỉ số có tác động vừa phải vào đồng yên.