Quyết định về lãi suất của Hệ thống dự trữ liên bang (FED).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
12-06-24 18:00 5.5% 5.5% 5.5%
01-05-24 18:00 5.5% 5.5% 5.5%
20-03-24 18:00 5.50% 5.50% 5.50%
31-01-24 19:00 5.50% 5.50% 5.50%
13-12-23 19:00 5.50% 5.50% 5.50%
01-11-23 18:00 5.5% 5.5% 5.5%
20-09-23 18:00 5.5% 5.5% 5.5%
26-07-23 18:00 5.5% 5.5% 5.25%
14-06-23 18:00 5.25% 5.25% 5.25%
03-05-23 18:00 5.25% 5.25% 5%
22-03-23 18:00 5.0% 5.0% 4.75%
01-02-23 19:00 4.75% 4.75% 4.5%
14-12-22 19:00 4.5% 4.5% 4%
02-11-22 18:00 4% 4% 3.25%
21-09-22 18:00 3.25% 3.25% 2.5%
27-07-22 18:00 2.5% 2.5% 1.75%
15-06-22 18:00 1.75% 1.5% 1%
04-05-22 18:00 1% 1% 0.5%
16-03-22 18:00 0.5% 0.5% 0.25%
26-01-22 19:00 0.25% 0.25% 0.25%
15-12-21 19:00 0.25% 0.25% 0.25%
03-11-21 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
22-09-21 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
28-07-21 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
16-06-21 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
28-04-21 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
17-03-21 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
27-01-21 19:00 0.25% 0.25% 0.25%
16-12-20 19:00 0.25% 0.25% 0.25%
05-11-20 19:00 0.25% 0.25% 0.25%
16-09-20 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
29-07-20 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
10-06-20 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
29-04-20 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
29-01-20 19:00 1.75% 1.75% 1.75%
11-12-19 19:00 1.75% 1.75% 1.75%
30-10-19 18:00 1.75% 1.75% 2%
18-09-19 18:00 2% 2% 2.25%
31-07-19 18:00 2.25% 2.25% 2.5%
19-06-19 18:00 2.5% 2.5% 2.5%
01-05-19 18:00 2.5% 2.5% 2.5%
20-03-19 18:00 2.5% 2.5% 2.5%
30-01-19 19:00 2.5% 2.5% 2.5%
19-12-18 19:00 2.5% 2.5% 2.25%
08-11-18 19:00 2.25% 2.25%
26-09-18 18:00 2.25% 2.25% 2%
01-08-18 18:00 2% 2% 2%
13-06-18 18:00 2% 2% 1.75%
02-05-18 18:00 1.75% 1.75% 1.75%
21-03-18 18:00 1.75% 1.75% 1.5%
31-01-18 19:00 1.5% 1.5% 1.5%
13-12-17 19:00 1.5% 1.5% 1.25%
01-11-17 18:00 1.25% 1.25% 1.25%
20-09-17 18:00 1.25% 1.25% 1.25%
26-07-17 18:00 1.25% 1.25% 1.25%
14-06-17 18:00 1.25% 1.25% 1%
03-05-17 18:00 1% 1% 1%
15-03-17 18:00 1% 1% 0.75%
01-02-17 19:00 0.75% 0.75% 0.75%
14-12-16 19:00 0.75% 0.75% 0.5%
02-11-16 18:00 0.5% 0.5% 0.5%
21-09-16 18:00 0.5% 0.5% 0.5%
27-07-16 18:00 0.5% 0.5% 0.5%
15-06-16 18:00 0.5% 0.5% 0.5%
27-04-16 18:00 0.5% 0.5% 0.5%
16-03-16 18:00 0.5% 0.5% 0.5%
27-01-16 19:00 0.5% 0.5% 0.5%
16-12-15 19:00 0.5% 0.5% 0.25%
28-10-15 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
17-09-15 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
29-07-15 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
17-06-15 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
29-04-15 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
18-03-15 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
28-01-15 19:00 0.25% 0.25% 0.25%
17-12-14 19:00 0.25% 0.25% 0.25%
29-10-14 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
17-09-14 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
30-07-14 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
18-06-14 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
30-04-14 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
19-03-14 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
29-01-14 19:00 0.25% 0.25% 0.25%
18-12-13 19:00 0.25% 0.25% 0.25%
30-10-13 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
18-09-13 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
31-07-13 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
19-06-13 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
01-05-13 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
20-03-13 18:00 0.25% 0.25% 0.25%
30-01-13 19:15 0.25% 0.25% 0.25%
12-12-12 17:30 0.25% 0.25% 0.25%
24-10-12 18:15 0.25% 0.25% 0.25%
13-09-12 16:30 0.25% 0.25% 0.25%
01-08-12 18:15 0.25% 0.25% 0.25%
20-06-12 16:30 0.25% 0.25% 0.25%
25-04-12 16:30 0.25% 0.25% 0.25%
13-03-12 18:15 0.25% 0.25% 0.25%
25-01-12 19:15 0.25% 0.25% 0.25%
13-12-11 19:15 0.25% 0.25% 0.25%
02-11-11 16:30 0.25% 0.25% 0.25%
21-09-11 18:15 0.25% 0.25% 0.25%
09-08-11 18:15 0.25% 0.25% 0.25%
22-06-11 16:30 0.25% 0.25% 0.25%
27-04-11 16:30 0.25% 0.25% 0.25%
15-03-11 18:15 0.25% 0.25% 0.25%
26-01-11 19:15 0.25% 0.25% 0.25%
14-12-10 19:15 0.25% 0.25% 0.25%
03-11-10 18:15 0.25% 0.25% 0.25%
21-09-10 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
10-08-10 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
23-06-10 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
28-04-10 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
16-03-10 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
27-01-10 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
16-12-09 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
04-11-09 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
23-09-09 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
12-08-09 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
24-06-09 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
29-04-09 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
18-03-09 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
28-01-09 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
16-12-08 11:00 0.25% 0.50% 1.00%
29-10-08 11:00 1.00% 1.00% 1.50%
08-10-08 11:00 1.50% 1.75% 2.00%
16-09-08 11:00 2.00% 2.00% 2.00%
05-08-08 11:00 2.00% 2.00% 2.00%
25-06-08 11:00 2.00% 2.00% 2.00%
30-04-08 11:00 2.00% 2.00% 2.25%
18-03-08 11:00 2.25% 2.25% 3.00%
30-01-08 11:00 3.00% 3.00% 3.50%
22-01-08 11:00 3.50% 4.00% 4.25%
11-12-07 11:00 4.25% 4.25% 4.50%
31-10-07 11:00 4.50% 4.50% 4.75%
18-09-07 11:00 4.75% 5.00% 5.25%
07-08-07 11:00 5.25% 5.25% 5.25%
28-06-07 11:00 5.25% 5.25% 5.25%
09-05-07 11:00 5.25% 5.25% 5.25%
21-03-07 11:00 5.25% 5.25% 5.25%
31-01-07 11:00 5.25% 5.25% 5.25%
Mức quan trọng
Quốc gia Mỹ
Nguồn Hệ thống dự trữ liên bang (Federal Reserve).

Miêu tả

Lãi suất cơ bản là tỷ lệ quỹ của Fed . Đây là mức lãi suất mà các ngân hàng đặt quỹ thặng dư trong tài khoản tại FED, các ngân hàng khác sẽ cho vay qua 1 ngày đêm dựa trên các điều khoản . Fed kiểm soát lãi suất quỹ liên bang thông qua các giao dịch chứng khoán chính phủ. Quyết định thay đổi mức lãi suất nhận được từ Uỷ ban thị trường tài chính, và là một phần của dự trữ liên bang, trên cơ sở đó các ngân hàng thương mại sẽ ấn định mức lãi suất của các khoản cho vay và tiền gửi. Lãi suất cao sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng và gia tăng nhu cầu gửi tiết kiệm, dẫn đến một sự suy giảm trong tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng thường dẫn đến sự gia tăng dòng vốn đầu tư và sự phát triển của đồng tiền quốc gia trong thời gian trung hạn, tuy nhiên nếu tốc độ tăng trưởng không dựa trên tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì nó có thể dẫn đến tình trạng trì trệ kinh tế và tác động tiêu cực đến thị trường ngoại hối trong một khoảng thời gian dài. Ngoài tỷ lệ chiết khấu tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang thì thấy việc thực hiện chính sách tiền tệ phi truyền thống cũng được thông qua. Ví dụ, hiện nay dự trữ liên bang đang cung cấp "xoắn" cho các hoạt động của quá trình kích thích nền kinh tế Mỹ (điều chỉnh danh mục đầu tư chứng khoán); Dự trữ Liên bang trước đây cũng đã tổ chức chương trình nới lỏng định lượng (tức là mua tài sản tài chính để "tiêm" một số tiền nhất định vào nền kinh tế). Cùng với quyết định lãi suất, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cũng công bố báo cáo kết quả đi kèm. Báo cáo này phân tích về tình hình kinh tế hiện nay, cũng như đánh giá dự báo tăng trưởng kinh tế .

Tác động đến thị trường

Phản ứng của thị trường là một trong những phản ứng mạnh nhất để có thể quyết định thay đổi tỷ lệ quỹ liên bang. Tỷ lệ tăng nghĩa là tín hiệu cho các kế hoạch như vậy trong tương lai và chúng có sự hỗ trợ mạnh mẽ tới đồng USD.