Các quyết định về lãi suất cơ bản của Ngân hàng Canada.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
24-01-24 14:45 5.00% 5.00% 5.00%
06-12-23 15:00 5.00% 5.00% 5.00%
25-10-23 14:00 5% 5% 5%
06-09-23 14:00 5% 5% 5%
12-07-23 14:00 5% 5% 4.75%
07-06-23 14:00 4.75% 4.5% 4.5%
12-04-23 14:00 4.5% 4.5% 4.5%
08-03-23 15:00 4.5% 4.5% 4.5%
25-01-23 15:00 4.5% 4.5% 4.25%
07-12-22 15:00 4.25% 4.25% 3.75%
26-10-22 14:00 3.75% 4% 3.25%
07-09-22 14:00 3.25% 3.25% 2.5%
13-07-22 14:00 2.5% 2.25% 1.5%
01-06-22 14:00 1.5% 1.5% 1%
13-04-22 14:00 1% 1% 0.5%
02-03-22 15:00 0.5% 0.5% 0.25%
26-01-22 15:00 0.25% 0.25% 0.25%
08-12-21 15:00 0.25% 0.25% 0.25%
27-10-21 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
08-09-21 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
14-07-21 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
09-06-21 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
21-04-21 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
10-03-21 15:00 0.25% 0.25% 0.25%
20-01-21 15:00 0.25% 0.25% 0.25%
09-12-20 15:00 0.25% 0.25% 0.25%
28-10-20 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
09-09-20 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
15-07-20 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
03-06-20 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
15-04-20 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
04-03-20 15:00 1.25% 1.75% 1.75%
22-01-20 15:00 1.75% 1.75% 1.75%
04-12-19 15:00 1.75% 1.75% 1.75%
30-10-19 14:00 1.75% 1.75% 1.75%
04-09-19 14:00 1.75% 1.75% 1.75%
10-07-19 14:00 1.75% 1.75% 1.75%
29-05-19 14:00 1.75% 1.75% 1.75%
24-04-19 14:00 1.75% 1.75% 1.75%
06-03-19 15:00 1.75% 1.75% 1.75%
09-01-19 15:00 1.75% 1.75% 1.75%
05-12-18 15:00 1.75% 1.75% 1.75%
24-10-18 14:00 1.75% 1.75% 1.5%
05-09-18 14:00 1.5% 1.5% 1.5%
11-07-18 14:00 1.5% 1.5% 1.25%
30-05-18 14:00 1.25% 1.25% 1.25%
18-04-18 14:00 1.25% 1.25% 1.25%
07-03-18 15:00 1.25% 1.25% 1.25%
17-01-18 15:00 1.25% 1.25% 1%
06-12-17 15:00 1.00% 1% 1%
25-10-17 14:00 1.00% 1% 1%
06-09-17 14:00 1.00% 0.75% 0.75%
12-07-17 14:00 0.75% 0.5% 0.5%
24-05-17 14:00 0.5% 0.5% 0.5%
12-04-17 14:00 0.5% 0.5% 0.5%
01-03-17 15:00 0.5% 0.5% 0.5%
18-01-17 15:00 0.5% 0.5% 0.5%
07-12-16 15:00 0.5% 0.5% 0.5%
19-10-16 14:00 0.5% 0.5% 0.5%
07-09-16 14:00 0.5% 0.5% 0.5%
13-07-16 14:00 0.5% 0.5% 0.5%
25-05-16 14:00 0.5% 0.5% 0.5%
13-04-16 14:00 0.5% 0.50% 0.5%
09-03-16 15:00 0.5% 0.5% 0.5%
20-01-16 15:00 0.5% 0.5% 0.5%
02-12-15 15:00 0.5% 0.5% 0.5%
21-10-15 14:00 0.5% 0.5% 0.5%
09-09-15 14:00 0.5% 0.5% 0.5%
15-07-15 14:00 0.5% 0.75% 0.75%
27-05-15 14:00 0.75% 0.75% 0.75%
15-04-15 14:00 0.75% 0.75% 0.75%
04-03-15 15:00 0.75% 0.75% 0.75%
21-01-15 15:00 0.75% 1.00% 1.00%
03-12-14 15:00 1.00% 1.00% 1.00%
22-10-14 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
03-09-14 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
16-07-14 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
04-06-14 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
16-04-14 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
05-03-14 15:00 1.00% 1.00% 1.00%
22-01-14 15:00 1.00% 1.00% 1.00%
04-12-13 15:00 1.00% 1.00% 1.00%
23-10-13 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
04-09-13 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
17-07-13 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
29-05-13 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
17-04-13 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
06-03-13 15:00 1.00% 1.00% 1.00%
23-01-13 15:00 1.00% 1.00% 1.00%
04-12-12 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
23-10-12 13:00 1.00% 1.00% 1.00%
05-09-12 13:00 1.00% 1.00% 1.00%
17-07-12 13:00 1.00% 1.00% 1.00%
05-06-12 13:00 1.00% 1.00% 1.00%
17-04-12 13:00 1.00% 1.00% 1.00%
08-03-12 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
17-01-12 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
06-12-11 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
25-10-11 13:00 1.00% 1.00% 1.00%
07-09-11 13:00 1.00% 1.00% 1.00%
19-07-11 13:00 1.00% 1.00% 1.00%
31-05-11 13:00 1.00% 1.00% 1.00%
12-04-11 13:00 1.00% 1.00% 1.00%
01-03-11 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
18-01-11 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
07-12-10 14:00 1.00% 1.00% 1.00%
19-10-10 13:00 1.0% 1.0% 1.0%
08-09-10 11:00 1.00% 1.00% 0.75%
20-07-10 11:00 0.75% 0.75% 0.50%
01-06-10 11:00 0.50% 0.50% 0.25%
20-04-10 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
02-03-10 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
19-01-10 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
08-12-09 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
20-10-09 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
10-09-09 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
21-07-09 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
04-06-09 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
21-04-09 11:00 0.25% 0.50% 0.50%
03-03-09 11:00 0.50% 0.50% 1.00%
20-01-09 11:00 1.00% 1.00% 1.50%
09-12-08 11:00 1.50% 1.75% 2.25%
21-10-08 11:00 2.25% 2.00% 2.50%
08-10-08 11:00 2.50% 3.00%
03-09-08 11:00 3.00% 3.00% 3.00%
15-07-08 11:00 3.00% 3.00% 3.00%
10-06-08 11:00 3.00% 2.75% 3.00%
22-04-08 11:00 3.00% 3.00% 3.50%
04-03-08 11:00 3.50% 3.75% 4.00%
22-01-08 11:00 4.00% 4.00% 4.25%
04-12-07 11:00 4.25% 4.50% 4.50%
16-10-07 11:00 4.50% 4.50% 4.50%
05-09-07 11:00 4.50% 4.50% 4.50%
10-07-07 11:00 4.50% 4.50% 4.25%
29-05-07 11:00 4.25% 4.25% 4.25%
24-04-07 11:00 4.25% 4.25% 4.25%
06-03-07 11:00 4.25% 4.25% 4.25%
16-01-07 11:00 4.25% 4.25% 4.25%
Mức quan trọng
Quốc gia Canada
Nguồn Ngân hàng Canada (Bank of Canada).

Miêu tả

Ngân hàng Canada thi hành chính sách tiền tệ của mình,gây ảnh hưởng đến lãi suất cho vay ngắn hạn bằng cách thay đổi mục tiêu cho lãi suất qua đêm . Lãi suất qua đêm - lãi suất được sử dụng cho các khoản vay giữa các tổ chức tài chính lớn. Lãi suất này là một trong những cơ chế quan trọng nhất mà với sự giúp đỡ của nó nền kinh tế quốc gia được cân bằng. Khi tỷ lệ chiết khấu giảm thì nhu cầu vay tiền từ Ngân hàng trung ương của các ngân hàng thương mại tăng lên. Đồng thời nguồn dự trữ của Ngân hàng thương mại và khả năng cho các doanh nghiệp và hộ gia đình vay vốn cũng tăng lên. Và lãi suất cho vay ngân hàng giảm xuống, dẫn đến lượng cung tiền trong nước ngày càng tăng. Ngược lại, khi cần thiết giảm hoạt động kinh doanh bằng cách giảm lượng cung tiền trong nước, các ngân hàng trung ương tăng tỷ lệ chiết khấu . Tăng tỷ lệ chiết khấu cũng là 1 trong những phương pháp chống lạm phát.

Tác động đến thị trường

Phản ứng của thị trường là một trong những phản ứng mạnh nhất để quyết định việc thay đổi tỷ lệ chiết khấu. Sự tăng tỷ lệ chiết khấu cũng giúp ích cho đồng Đô la Canada.