Ý tưởng Giao dịch

Sự kết hợp giữa độ chính xác và ý nghĩa

Các ý tưởng giao dịch liên tục được lựa chọn bằng cách sử dụng các thuật toán máy móc và được kiểm tra kỹ lưỡng bởi đội ngũ phân tích kỹ thuật.

Do đó, bạn chỉ nhận được những ý tưởng giao dịch tốt nhất và đã được chứng minh. Các thuật toán liên tục theo dõi thị trường tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa, theo dõi động thái của các chỉ số chứng khoán và các chuyên gia chỉ công bố những gì tốt nhất.

Thông suốt

Mức độ, mục tiêu và hướng chuyển động rõ ràng trực quan. Ngoài ra, có các chỉ báo phổ biến để đánh giá xu hướng, các điểm có thể vào giao dịch.

Có kế hoạch dự phòng

Các khuyến nghị dạng văn bản bao gồm kịch bản thay thế và phân tích chỉ số

Tôi cần gì để truy cập Esperio Exclusive Analytics?
Bước 1
Đăng ký trong tài khoản cá nhân
Bước 2
Nạp tiền vào tài khoản của bạn từ $ 1000 trở lên
Bước 3
Chào mừng bạn đến với phần "Ý tưởng giao dịch" của Trang Cá nhân và đến với thiết bị giao dịch