• Hlavní
  • Investovat
  • Portfolia
  • Efektivní investice
Investiční portfolia
Spolehlivé nástroje pro získávání příjmů!
Investiční portfolia
Investiční portfolia jsou pro investory nástrojem pasivního příjmu. Analytici a portfolio manažeři společnosti Espori vytvářejí řadu tří-, šesti- a dvanáctiměsíčních investičních portfolií, která investorům poskytují vyvážený přístup založený na investičních strategiích a podstupovaném riziku. Každé z portfolií je vyvážené z hlediska doby investice, rizika a očekávaného výnosu. Portfolia jsou měsíčně vyvažována tak, aby odrážela tržní podmínky a investiční strategii každého portfolia. Na začátku každého měsíce hledají manažeři nejlepší investiční příležitosti na základě posouzení celkové situace a vyhlídek konkrétního nástroje zařazeného do portfolia.
Investor může kdykoli vstoupit do jakéhokoli portfolia. Kterákoli z pozic otevřené správci může investor také kdykoli uzavřít.
Co získáte po vstupu do některého z investičních portfolií

Okamžité rozhodování manažera o otevření nových a uzavření stávajících pozic.

Úplné informace o otevřených
pozicích v rámci portfolia

Měsíční zprávy o přijatých rozhodnutích, situaci na trhu, ziskovosti a rizikovosti

Závěrečné zprávy o
portfoliích

Nejlepší scénáře 2021 roku
Investiční portfolia jsou postavena na principu výběru perspektivních nástrojů, které v posledních pěti letech vykazovaly silný pozitivní trend a mají potenciál dalšího růstu. Výkonnost portfolií je pravidelně sledována s cílem zajistit uvedené výnosy a pokud možno je maximalizovat s ohledem na úroveň rizika jednotlivých portfolií. Pokud se zapojíte do portfoliové nabídky Espori, získáte nejen zkušenosti s portfoliovými investicemi a porozumění tržním trendům, ale také možnost dlouhodobě zvýšit své úspory za sazby vyšší než inflace a úroky z bankovního vkladu.
Portfolio Investiční portfolio První kroky
Termín
12 měsíc
Datum spuštění
11 ledna 2024
Riziko
20%
Předpověď zisku
25%
Portfolio Optimální
Termín
6 měsíc
Datum spuštění
11 ledna 2024
Riziko
25%
Předpověď zisku
30%
Investiční portfolio První kroky

Základní principy

Minimální potřebné investice. Vysoká likvidita aktiv v portfoliu. Snadné sledování.

Způsob získávání rychlých obchodních signálů

Esperio Copy Obchodování (Esperio Copy Trading)

Doplňkové služby

Úplné podrobnosti o otevřených obchodech. Oznámení snímků o otevřených, upravených nebo uzavřených pozicích. Měsíční reporty o výkonnosti portfolia. Celková zpráva o výkonnosti portfolia po jeho vypršení platnosti. Záznamy o předchozích portfoliích.

Optimální

Základní principy

Minimální potřebné investice Vysoká likvidita aktiv v portfoliu Snadné sledování Zajišťovací nástroje Nástroje silně korelují s fundamentální analýzou

Způsob získávání rychlých obchodních signálů

Esperio Copy Obchodování (Esperio Copy Trading)

Doplňkové služby

Úplné podrobnosti o otevřených obchodech. Oznámení snímků o otevřených, upravených nebo uzavřených pozicích. Měsíční reporty o výkonnosti portfolia. Celková zpráva o výkonnosti portfolia po jeho vypršení platnosti. Záznamy o předchozích portfoliích.

* V závislosti na podmínkách na trhu se podíl aktiv v portfoliu může lišit

Rebalancování a výměna aktiv probíhá na konci kalendářního měsíce