• Hlavní
  • Esperio
  • Novinky
  • Celková návratnost investičních portfolií Esperio „Optimal“ a „First Steps“ byla 15,07 % a 11,89 %.
Nejnovější zprávy
22. 12. 2024 8:15:00

Celková návratnost investičních portfolií Esperio „Optimal“ a „First Steps“ byla 15,07 % a 11,89 %.

Celkový čistý zisk investičních portfolií Esperio „Optimal“ (na 6 měsíců) a „First Steps“ (na 12 měsíců) činil 15,07 % a 11,89 %. Vzhledem k datu expirace jsou investiční portfolia „Optimal“ a „First Steps“ uzavřena 20. prosince 2023. Analytici Esperio plánují otevřít nová portfolia začátkem ledna 2024.

Přečtěte si více o konečné výkonnosti investičních portfolií.

„Optimální“ (červen – prosinec 2023)
Celkový čistý příjem z investičního portfolia za 6 měsíců činil 1 507,72 USD, neboli 15,07 % původně investovaných prostředků.

Největší příjem ve výši 1022,65 USD (58,9 % celkových příjmů) pocházel z transakcí na ADBE - 470,85 USD (27,1 %), CME - 277,7 USD (16 %) a TNOTE - 274,2 USD (15,8 %). Přijaté dividendy (celkem 30,17 USD) z akcií AAPL – 1,92 USD, CME – 22 USD, EBAY – 5 USD a INTC – 1,25 USD. 241,7 $ bylo přiděleno na zaplacení provizí a swapů.

„První kroky“ (prosinec 2022 – prosinec 2023)
Celkový čistý příjem z investičního portfolia za 12 měsíců byl 1189,14 USD, neboli 11,89 % původně investovaných prostředků.

Největší příjem ve výši 1248,71 USD (83,6 % celkových příjmů) pocházel z transakcí na GOLD – 630,15 USD (42,2 %), ADBE – 373,64 USD (25,0 %) a TSLA – 244,92 USD (16,4 %). Přijaté dividendy (celkem 14,73 USD) z akcií AAPL – 5,23 USD, CME – 5,5 USD a QCOM – 4 USD. 312,36 $ bylo přiděleno na zaplacení provizí a swapů.

Pro výsledky investičních portfolií byla důležitá rozhodnutí americké centrální banky o měnové politice. Trend zpřísňování pozorovaný po celý rok v prosinci na pozadí pokračujícího poklesu inflace se podle očekávání změnil. Podle analytiků Esperio již v březnu 2024 s pravděpodobností až 65 % Fed rozhodne o prvním snížení klíčové úrokové sazby z 5,25–5,5 % na 5–5,25 %. Tuto okolnost zohlední manažeři Esperio při vytváření nových investičních portfolií v lednu 2024.

Manažeři globálního brokera Esperio vyvíjejí investiční portfolia s přihlédnutím k různým strategiím a přijatému riziku a vyvažují je z hlediska investiční doby a předpokládaného zisku. Během celého investičního období Esperio poskytuje plnou transparentnost, pravidelné sledování výkonnosti a rebalancování portfolií pro zajištění deklarovaného výnosu a rizika, stejně jako důkladnou analýzu výsledků. Poskytuje také investorům podrobné zprávy

Podívejte se také