Основні поняття

Для початку успішної торгової діяльності кожному трейдеру необхідно знати і розуміти термінологію, яка застосовується в професійному середовищі для позначення різних реалій діяльності на фінансовому ринку. Esperio приділяє особливу увагу навчанню трейдерів перед початком торгівлі. Даний термінологічний словник може виступати базовим навчальним матеріалом для новачків. Перелік термінів в словнику не є вичерпним.

А

Актив (Asset) - це предмет угоди на фінансовому або валютному ринку. Активом може бути, наприклад, валютна пара, на різниці курсу якої планується заробити. Або акції, товари, індекси у випадках, коли трейдер також розраховує отримати прибуток за рахунок різниці в ціні активу.

Акціонер (Shareholder) - фізична або юридична особа, яка володіє акціями компанії-емітента.

Акція (Stock) - вид цінного паперу, яку випускає емітент (наприклад, публічна компанія). У власника даного паперу з'являється право на отримання частки від доходів компанії. Крім того, власник акцій має право вимагати частину майна компанії, якщо вона буде ліквідована. Акції прийнято ділити на звичайні і привілейовані. Ті, хто має у володінні звичайні акції, не тільки отримують прибуток, але і беруть участь в управлінні акціонерним товариством. Власники ж привілейованих акцій не можуть впливати на рішення акціонерів під час засідань, але при цьому їм дістанеться більший відсоток прибутку.

Акціями зростання (Growth stock) - зазвичай називають акції компанії, які або вже демонструють хороші показники прибутку (вище середнього) протягом певного періоду часу (як правило, кілька років), або володіють достатнім потенціалом для зростання прибутку в найближчій перспективі. Особливістю акцій зростання є те, що ціна їх часто підвищується швидше, ніж ціна інших акцій. Але також можливо і швидке падіння вартості таких акцій. Крім того, власники таких акцій часто або зовсім не отримують дивіденди по акціях, або отримують їх у мінімальному розмірі, оскільки прибуток вкладається в подальший розвиток, особливо, якщо компанія молода.

Алігатор (Alligator) - розроблений відомим трейдером-теоретиком Біллом Вільямсом технічний індикатор, який базується на ряді успішних систем і тактик. Три згладжених ковзних середніх з різними періодами становлять комбінацію, що будується за медіаною ціною. Алігатор отримав свою назву через умовні подібності з представниками однойменного роду плазунів. Відповідно до цього розрізняють графічні частини «тіла» цього технічного індикатора: «зуби», «щелепу», «губи». Їх поведінка покликана допомогти трейдеру визначити динаміку ринку і прийняти відповідні рішення. Вважається, що індикатор алігатор найбільш корисний на стадіях підготовки до оптимального входу в ринок, при визначенні сили тренда або установці ордера Stop Loss.

Американська депозитарна розписка (American Depository Receipts, ADR) - розписка на акції або їх частину, як правило, в одному з трьох банків: Bank of New York, Citibank або J. P. Morgan Chase. Використовується для торгівлі цінними паперами іноземних компаній на території США. Застосовується з 1927 р. Подібно цінним паперам американських компаній, розписки номіновані в доларах США. Таким же чином вони вільно торгуються і в Європі. Американські депозитарні розписки можуть проходити процедуру лістингу на фондових біржах. Є інструментом залучення капіталу на американському і міжнародному ринках. Можуть мати різні найменування, що відповідають вимогам конкретного ринку.

Американська фондова біржа (American Stock Exchange, AMEX) - фондова біржа, яка виросла з невеликої компанії торговців акціями в другу за величиною біржу США, по ряду показників входить в число ключових бірж Сполучених Штатів. Її відмінною рисою є те, що тут фігурують акції фірм, які знаходяться в стадії розвитку (малий і середній бізнес). Два основні індекси: AMEX Major Market Index і AMEX Market Value Index.

Аналіз (Analysis) - метод дослідження, що полягає в розкладанні досліджуваного об'єкта на складові частини і вивченні властивостей цих частин.

Аналітик (Analyst) - у вузькому значенні, фахівець з досліджень даних фінансового ринку, їх оцінки та прогнозування, що володіє навичками фундаментального, технічного та інших видів аналізу; як правило, є співробітником брокерської компанії або фінансової організації.

Арбітраж (Arbitrage) - процедура одночасного придбання певного товару на ринку за найменшою ціною і реалізація його на іншому торговому майданчику по найбільш високій вартості з метою отримання доходу. Якщо розглядати даний процес на Форекс, то арбітраж дозволяє трейдерам отримати прибуток в короткий термін за рахунок короткочасної різниці між курсами валют.

Аск (Ask або Ask Price) - ціна пропозиції, доступна ринкова ціна для покупки будь-якого активу, фінансового інструменту. Мінімальна ціна, за яку готовий продати актив продавець. На фондовому ринку — мінімальна ціна за акцію.

Аутсайдери - мало поінформовані учасники ринку, які не володіють ексклюзивною інформацією, здатною вплинути на ціну акцій.

Б

Базис (Basis) - це розбіжність в ціні між ціною на ф'ючерс і вартістю базового активу. Згодом базис піддається певним змінам. З цього випливає, що ціна, яка була гарантована хеджером, може відрізнятися від готівкової ціни під час купівлі ф'ючерсного контракту. І чим більше пройде часу між процесом відкриття і закриття ф'ючерсної позиції, тим вище буде гарантована ціна.

Базисний пункт, базовий пункт (Basis point) - одиниця вимірювання, яка дорівнює одній сотій частці відсотка. При обчисленні різниці в процентних ставках необхідно виключити неоднозначність. У цьому випадку в якості одиниці вимірювання виступає базисний пункт. Приклад: збільшення процентної ставки з 7% до 7.2% — зміна на 20 базисних пунктів.

Базова процентна ставка (Base Interest Rate) - ставка, яку встановлюють банки для визначення ключового розміру нарахування відсотків за різними типами кредитування. Її розмір залежить від попиту і пропозиції на кредитні ресурси, процентних ставок на ринку та інших факторів. Спочатку базова процентна ставка встановлюється центробанком країни, по ній всі інші банки можуть брати позики у центрального банку. Встановлена центробанком базова процентна ставка безпосередньо впливає на вартість національної валюти. А значить, відстеження змін даного показника може допомогти трейдеру при здійсненні операцій на Форекс.

Базовий актив - актив, який виступає основою для ф'ючерсного або опціонного контракту. Базові активи визначають вартість похідних інструментів. Наприклад, опціон на акцію XYZ дає власникові право купити або продати XYZ за ціною виконання до закінчення терміну. Базовим активом для опціону є акції XYZ.

Баланс (Balance) - сума на торговому рахунку, яка враховує всі повні і закінчені транзакції або торгові операції, а також неторгові операції поповнення рахунку та зняття коштів. Не враховує відкриті угоди (позиції). Може дорівнювати Еквіті, якщо на рахунку немає відкритих позицій. В цьому випадку баланс розраховується за формулою: Баланс = Депозит - Поповнення.

Беквардейшн (Backwardation) - покупка ф'ючерсних контрактів за ціною меншою, ніж вартість контрактів з негайною поставкою активу.

Бенефіціар (Beneficiary) - той, хто отримує дохід від власності, яку офіційно передав в довірче управління, уклавши договір. Це може бути дохід від здачі в оренду майна, передачі акцій в користування брокеру і багато іншого. Бенефіціаром ще називають тих, хто визначений банком-емітентом в якості власника документарного акредитива. Крім того, бенефіціаром можуть бути особи, які є одержувачами страхових виплат від страхувальника.

Бета (Beta) - показник відносної волатильності ціни акції по відношенню до всього ринку. Індекс S&P500 має beta 1; акція з beta більше 1 — більш волатильна, менше 1 — менш. Передбачається що акція, яка має beta 2, виросте в ціні на 10%, якщо S&P500 додасть 5%.

Бик (Bull) - учасник ринку, який купив цінні папери, розраховуючи на зростання їхньої ціни на біржі. Він отримує прибуток за рахунок зростання курсової вартості акцій. Трейдер або інвестор, який діє відповідно до переконання, що ринок і ціни на конкретні фінансові інструменти (валютні пари, акції та ін.) будуть рости, відкриває угоди на купівлю (довга позиція). Бики — це трейдери, які грають на підвищення. Вони скуповують активи, щоб отримати прибуток від зростання цін.

Бичачий ринок - зростаючий ринок, тобто ринок, на якому існує тенденція зростання цін на акції.

Біг Борд (Big Board) - назва Нью-Йоркської фондової біржі на сленгу трейдерів. Вона є найбільшою світовою біржею, якщо розглядати показник сукупної вартості цінних паперів компаній, які беруть участь в лістингу. Її майданчик на сьогоднішній день є лідером за обсягом торгованих акцій. На ній котирується більше 3 000 корпорацій світу.

Бід (Bid або Bid Price) - дослівно «пропонована ціна» (ціна попиту). Максимальна ціна, по якій будь-хто бажає купити якийсь фінансовий інструмент.

Бінарні опціони (Binary options) - відносно новий фінансовий інструмент, відмітними особливостями якого є фіксована вартість і заздалегідь відомі розміри потенційного прибутку і ризику. Бінарні опціони вважаються придатним інструментом для трейдерів-початківців, оскільки можлива прибутковість відома ще до угоди, відкрити яку можна, просто визначивши напрямок руху ціни.

Блакитна фішка (Blue chip) - високоліквідні акції найбільших компаній, які демонструють стабільні показники прибутковості протягом тривалого періоду часу. Саме ці цінні папери багато в чому є індикаторами ринку, а рух цін на них задає ринковий тренд. Сам термін прийшов зі сфери азартних ігор — найдорожчі фішки в казино блакитного кольору. В якості міри вартості акцій виступає таке поняття, як капіталізація.

Блюдце (Saucer) - довгострокова фігура технічного аналізу, що означає повільну зміну тенденції на ринку Форекс в сторону довгострокового зростання і відповідну динаміку обсягів торгівлі. Зазвичай блюдце має дугоподібне дно, яке максимально добре видно на тижневих графіках. Однак період формування цієї фігури може тривати і більше року.

Бонди (Bonds) - боргові зобов'язання за грошовими позиками. Найбільш популярні з них це боргові зобов'язання Федерального уряду США (US Treasury Bonds) і корпоративні боргові зобов'язання великих компаній (Corporate Bonds).

Брейк (Break) - термін, який використовується для позначення швидкого і різкого падіння ціни. Це показник грошової розбалансованості, коли дані дебету і кредиту не рівні. При виникненні такої ситуації для завершення торгової операції необхідно отримання додаткових відомостей, наприклад, від контр брокера.

Брейкаут (Breakout) - дослівно «прорив», термін позначає ситуацію, коли ціна акції виходить за межі локального максимуму або мінімуму.

Бреттон-Вудська угода - в 1944 році в Бреттон-Вуді, США перші члєни Організації Об'єднаних Націй підписали договір, що встановлює рівновагу обмінних курсів валют економічно розвинених країн. Долар США став резервною валютою, так як після Другої світової війни саме Сполучені Штати могли гарантувати обмін своєї валюти на золото за встановленим курсом. Щоб підтримати систему міжнародних розрахунків, був створений Міжнародний валютний фонд МВФ. Але у Бреттон-Вудської угоди (Bretton Woods Agreement) був один неврахований недолік: всі країни прагнули накопичити якомога більше доларового резерву. Це означало, що США у певний момент не зможуть покрити дані резерви золотом. Після того як Західна Німеччина і Франція стали обмінювати на золото свої доларові резерви в 1971 році, Сполучені Штати відмовилися від своїх зобов'язань, взятих в 1944 році.

Брокер (Broker) - фахівець, який діє за дорученням своїх клієнтів; посередник при укладанні угод на біржі; маклер. Виконує функції посередника між продавцем і покупцем цінних паперів. Роботу брокера також оплачує клієнт — найчастіше оплата здійснюється у формі комісії за різні операції. Існує також поняття біржового брокера (floor broker).

В

Валовий внутрішній продукт, ВВП (Gross Domestic Product, GDP) - валовий внутрішній продукт. Найважливішим показником системи національних рахунків є валовий внутрішній продукт (ВВП), що характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів, який вимірюється вартістю товарів і послуг, вироблених цими одиницями для кінцевого використання.

Валовий внутрішній продукт, ВВП (Gross Domestic Product, GDP) - загальна вартість всієї продукції і послуг, створених на території країни протягом звітного року. Включає прибуток і дохід нерезидентів і зарубіжних компаній, що працюють в країні, але не включає фінансові результати діяльності громадян і компаній країни за її межами.

Валовий національний продукт (Gross National Product, GNP) - це сукупний дохід економіки країни за звітний рік, що включає тільки доходи резидентів країни (всередині неї і за кордоном). При цьому доходи нерезидентів, які були отримані всередині країни, в валовому національному продукті не враховуються.

Валютна інтервенція (Currency Intervention) - є одним з найбільш важливих валютних інструментів кожної держави. Щоб впливати на курс національної грошової одиниці, Центральний банк проводить операцію купівлі-продажу національної валюти, золота проти головних світових валют. Для подібних втручань зазвичай використовуються офіційні державні валютні резерви. Завдяки валютним інтервенціям, як правило, коригується валютний курс.

Валютна пара (Currency pair) - структурна одиниця в біржовій торгівлі, яка складається з базової і котируємої валют. Висловлює співвідношення вартості цих двох валют.

Валютний кошик (Currency Basket) - кілька спеціально підібраних валют, на основі сукупної ціни яких визначається середньозважений курс валюти, що не входить в цю вибірку. Цілі формування валютного кошика можуть бути різними: визначення умовної ціни будь-якої валюти, встановлення захисту від ризиків багатовалютного застереження або використання в якості бази паритетів. Залежно від цього, до складу кошика можуть входити валюти в різних процентних співвідношеннях, на постійній основі або мінливі в залежності від різних ринкових факторів.

Варіаційна маржа (Variable Margin) - показник, що означає можливий прибуток або втрати від скоєних (тобто відкритих на поточний момент) угод. Саме на розмір варіаційної маржі змінюється (збільшується/зменшується) обсяг заставних коштів протягом угоди. Позитивною або негативною буде маржа — залежить від того, чи правильний прогноз зробив трейдер. У разі позиції на продаж варіаційна маржа являє собою різницю між ціною, по якій валютна пара була продана, та актуальною ціною під час операції. При позиції на покупку — різницю між актуальною ціною і ціною, по якій пара була куплена. Варіаційна маржа нараховується на рахунок (або списується) в момент закінчення сесії. Таким чином, розмір маржі буде збігатися з результатом по угоді тільки якщо позиція була відкрита протягом однієї сесії. В інших випадках варіаційна маржа буде нараховуватися знову в кожен день торгівлі, а її підсумковий розмір не буде збігатися з результатом по угоді.

Варрант (Warrant) - може вживатися у двох значеннях. Різновид сертифіката, який дозволяє придбати за номіналом пакет цінних паперів до того моменту, як вони будуть випущені на ринок. Доповнення до цінного паперу, яке дає його власнику право після закінчення певного терміну на додаткові преференції.

Ведмежий ринок (Bear Market) - ситуація на фінансовому ринку, що має виражену тенденцію до розпродажу активів або переважання «ведмежих» (Bearish) настроїв серед основної маси трейдерів.

Ведмідь (Bear) - учасник ринку, який продав цінні папери або відкрив шорт позицію або збирається її відкрити, сподіваючись на зниження цін. Отримує прибуток за рахунок зниження курсової вартості акцій.

Вексель (Bill) - боргове зобов'язання в письмовій формі, що є неемісійним цінним папером. Розрізняють переказні і прості векселі. Якщо особа, яка видала документ (векселедавець) без будь-яких умов зобов'язується виплатити власнику паперу (векселетримачу) зафіксовану в ній суму, це простий вексель. Доручення векселедавця третій стороні виплатити зазначену в папері суму векселетримачу називається траттою або переказним векселем. Вексель видається або конкретній особі (іменний), або оформляється на пред'явника (ордерний).

Виконати або анулювати (Fill or Kill Order) - в рамках біржового ринку це вказівка трейдера брокеру здійснити операцію купівлі або продажу певного активу у визначений момент часу. Якщо розпорядження не буде виконано до зазначених вимог, то воно анулюється автоматично. Відправляючи документально підтверджене прохання виконати наказ або анулювати, трейдер може вказати цінові рамки активу, час реалізації наказу, кількість торгових активів та інші.

Вимпел (Pennon) - одна з фігур технічного аналізу ринку Форекс, зазвичай позначає продовження тренда. Як правило, вимпел складається з 5-15 свічок. Прийнято вважати цю фігуру паузою в тренді, яка випереджає його продовження. Іноді вимпел плутають з фігурою «трикутник», однак на формування останньої йде значно більше часу. Ознакою, що підтверджує формування фігури «вимпел», є зниження обсягів.

Виплата (Payout) - являє собою суму фіксованого розміру, яку трейдер отримає, якщо зроблений ним прогноз руху ціни бінарного опціону виявиться вірним. Виплата прямо пропорційна розміру інвестицій в бінарний опціон. Тобто, якщо трейдер інвестує 100 USD в опціон з фіксованою оплатою в розмірі 80%, його прибуток складе 80 USD, а загальна сума, яку він отримує з урахуванням початкових інвестицій — 180 USD.

Відкладений ордер (Pending Order) - наказ здійснити операцію в той момент, коли ціна досягне заданого рівня. Це заявка, яку трейдер залишає брокеру; вона сигналізує про те, на якому ціновому рівні необхідно відкрити або закрити позицію. Досвідчені трейдери не радять торгувати на валютних ринках без використання відкладених ордерів, адже саме вони дозволяють уникнути великих збитків.

Відкритий аукціон (Open Outcry) - відкритий аукціон, механізм торгівлі акціями на NYSE і AMEX, при якому продавці і покупці домовляються про угоди на словах.

Відступ (Retracement) - рух цін в бік, що є зворотним попередній тенденції. Наприклад, 50% відступу висхідного ринку означає падіння цін на 50% щодо величини попереднього підйому.

Вільна маржа (Free Margin) - вільні грошові кошти, які знаходяться на торговому рахунку і не використовуються в якості застави в угодах на фінансовому ринку. Формула розрахунку: Free Margin = Equity - Margin.

Внутрішньоденний лоу (Intraday low) - найнижча ціна акції всередині дня.

Внутрішньоденний хай (Intraday high) - найвища ціна акції всередині дня.

Вовчок (Spinning Top) - так називається свічкова модель, що показує: між «ведмежим» і «бичачим» трендами на ринку Форекс встановилася рівновага. Вовчок, або дзига, зазвичай має коротке тіло і довгі тіні. При цьому тіні зазвичай не бувають коротше тіла. Вовчок навіть в умовах флет-ринку допомагає розпізнати боротьбу «биків» і «ведмедів». Це можна помітити при чергуванні Вовчків з темними і білими тілами.

Волатильність (Volatility) - коливання ціни. Висока волатильність ринку означає швидкий рух цін в широкому діапазоні. Низька волатильність — ситуація затишшя, штилю на ринку, коли немає різких стрибків цін. Міра мінливості ціни або відхилення ціни від свого середнього або звичайного значення. Мірою волатильності зазвичай служить стандартне відхилення ціни. Чим більше коливання або зміни ціни, тим вище волатильність. Діапазон коливання ціни фінансового інструменту є одним з найбільш значних показників привабливості інструменту в торгівлі. Саме волатильність відображає ступінь ризику в роботі з тим чи іншим інструментом, адже чим вищий цей показник, тим більше діапазон зміни курсу валют в певний проміжок часу.

Все або нічого (All or none) - позначка, яка робиться клієнтом в наказі для брокера. Якщо трейдер зазначає «Все або нічого», це означає, що брокер може виконати наказ тільки за умови його повного виконання. В іншому випадку наказ виконуватися не повинен.

Все або нічого (AON, All Or None) - додаткова умова для Limit ордерів, яка вказує, що трейдер згоден тільки на повне виконання свого замовлення.

Г

Генерація сигналу - отримання певного значення, параметра, сигналу, яке вказує на те, яку операцію треба робити на біржі: купувати чи продавати, і за якою ціною.

Геп, Ціновий розрив (Gap) - пробіл, ціновий інтервал, в якому не було угод, значний розрив у ціні на графіку. Зазвичай спостерігається після вихідних. Gap Down — ситуація під час торгів, коли ціна акції здійснює різкий стрибок вниз. Припустимо, акція торгується по 20 доларів рівно, а наступна угода відбувається по $19.50. Ціновий інтервал між $20 і $19.50 і є Gap Down. Gap Up — ситуація під час торгів, коли ціна акції здійснює різкий стрибок вгору.

Гістограма (Histogram) - являє собою графік стовпців, що означають різні часові періоди. Висота стовпчика знаходиться в прямому взаємозв'язку зі значеннями ціни торгового інструменту в період (Н4, Н1, М30) і показаннями індикатора. При цьому для кожного індикатора розрахунки проводяться окремо, так як може виникнути необхідність при підрахунку гістограми для різних типів індикаторів використовувати різні значення цін для певного часового інтервалу.

Готівка (Cash) - це валюта держави в певному фізичному поданні. Тобто це гроші (монети або купюри), які знаходяться у вільному обігу на руках населення і використовуються в сфері обігу товарів і послуг. Емісію готівки, в основному, здійснюють центробанки або казначейство. У тих державах, де сильно розвинена ринкова економіка, частка готівкових розрахунків становить від 3 до 8% всього платіжного обороту.

Готовність (Readiness) - характерна для першої фази будь-якої торгової системи, так як це сигнал, який показує трейдеру напрямок руху ринку. Однак іноді під готовністю розуміють зону на графіку ціни, де трейдер збирається входити в ринок чи виходити з нього, орієнтуючись на різні показники. Готовність припускає кілька стадій — попередження про появу торгового сигналу, сигнал, вчинення торгової операції, яке вже відноситься до фази трейдингу.

Графік (Chart) - крива, що зображує зміну ціни акції в часі. Іноді ще називається цінової діаграмою.

Гусениця (Caterpillar) - в форекс-термінології гусениця позначає один з інструментів технічного аналізу ринку. Його особливістю є обробка декількох тимчасових інтервалів методами математичного аналізу, що має визначити з максимальною точністю поведінку ціни в майбутньому. Гусеницею метод назвали через те, що графік ціни схожий на хвилі.

Д

Дакс (Deutsche Akzien Index, DAX) - найважливіший для Німеччини індекс, в основі розрахунків якого лежать котирування 30 найбільших компаній цієї країни. Також існує DAX 100, який враховує дивіденди, отримані за цими акціями, припускаючи, що доходи з них будуть реінвестовані. Індекс, створений влітку 1988 року, розраховується на основі цін біржі XETRA.

Дата закінчення або експірація (Expiration, Expiration Date) - останній день, в який опціон або ф'ючерсний контракт може бути реалізований. Як правило, такий термін настає (якщо ми говоримо про ф'ючерсні опціони) в заздалегідь визначений день місяця, що передує місяцю виконання поставки за контрактом.

Дата оголошення (Declaration Date) - під цим терміном мається на увазі день, який рада директорів компанії оголошує датою виплати наступних дивідендів, а також позначає їх суму. Колишні власники акцій отримують з них дивіденди в проміжок часу, який традиційно утворюється між датою оголошення та датою Ex-stock Dividend (тобто дивіденду без акцій).

Даунтік (Downtick) - це угода з фінансовим інструментом, яка відбувається за нижчою ціною, ніж попередня: ціна акції зменшується по відношенню до останньої операції.

Девальвація (Devaluation) - Термін використовується для позначення управління центробанком будь-якої країни курсом своєї національної валюти шляхом зниження курсу цієї грошової одиниці по відношенню до твердих валют або золотого стандарту. При цьому розрізняють відкриту і приховану форму цього явища. При відкритій девальвації про зниження курсу нацвалюти держава оголошує офіційно, в той час як при прихованій формі ЦБ не вилучає гроші з обігу, потроху знижуючи їх реальну вартість.

Денний ордер (Day order) - денний ордер, додаткова умова для Limit і Stop ордерів відповідно до якої вони залишаються активними тільки протягом дня. Після закінчення торгів в цей день вони автоматично анулюються.

День розвороту (Reversal day) - день, в який акція, досягнувши нового максимуму, розгортається і закривається нижче ціни відкриття. Дні розвороту вважаються більш значущими, якщо їм супроводжують високий обсяг і особливо широкий ціновий діапазон. (Аналогічна ситуація для акції досягла нового мінімуму).

Деривативи (Derivatives) - фінансові інструменти, чия ціна є похідною від фактичної або передбачуваної вартості одного або декількох базових активів. В якості останніх можуть виступати облігації, опціони, акції, ф'ючерсні контракти. Деривативи часто застосовуються для хеджування ризиків, а також можуть використовуватися в спекулятивних цілях. Для покупки цих фінансових інструментів використовується кредитне плече, що дозволяє купувати деривативи за ціною, що набагато перевершує кошти, якими володіє інвестор.

Дефіцит бюджету (Budget Deficit) - виникає в ситуації, коли витрати бюджету держави більше, ніж його доходи. Причини виникнення дефіциту можуть бути різні — від скорочення витрат для перенаправлення грошових потоків на розвиток будь-якого сегмента до неефективності фінансової системи та податкової політики держави. Основною небезпекою дефіциту бюджету є інфляція, тому, як правило, це явище трактується як негативне, хоча в ньому є і свої плюси, так як виникнення дефіциту може стимулювати попит і, отже, зростання економіки.

Дешеві акції (Penny Stock) - акції, ціна на які не перевищує 5 USD за штуку, зазвичай використовуються для високо спекулятивної торгівлі. Як правило, такі акції належать невеликим компаніям, які поки не встигли завоювати репутацію на ринку, тобто операції з цінними паперами таких фірм пов'язані з підвищеними ризиками для інвесторів.

Дивергенція (Divergence) на ринку Форекс - це сигнал, який свідчить про те, що ціна готова до розвороту. Для пошуку таких ситуацій зазвичай застосовують один з осциляторів — MACD, стохастік, CCI, RSI і інші. Освоєння пошуку дивергенції дозволить зробити торгівлю набагато ефективніше. Розрізняють два види дивергенції — ведмежу і бичачу, які характеризуються утворенням на графіку подвійної вершини або дна.

Диверсифікація (Diversification) - це розподіл капіталу між різними по прибутковості і ризику активами з метою мінімізувати ризики і знизити фінансові втрати. Як правило, інвестор вкладає кошти в цінні папери різних емітентів, збираючи власний інвестиційний портфель. Якщо якісь з куплених акцій виявляться збитковими, то інші, дохідні, дозволять звести втрати вкладених грошей до мінімуму, таким чином диверсифікуючи ризики. Диверсифікація є розподілом капіталу між цінними паперами з різними ризиками, прибутковістю і корреляциями, з метою мінімізації інвестиційних ризиків. Це означає, що інвестор розподіляє частки в своєму портфелі так, щоб збитки по одному активу компенсувалися прибутком по іншому.

Дивіденд (Dividend) - частина доходу, отриманого компанією, яка розподіляється серед акціонерів відповідно до розміру належної їм частки або за видами акцій. Зазвичай виражається в доларах на одну акцію (dollars per share). Дивіденди можуть виплачуватися один раз на рік (так звані фінальні дивіденди) або раз на кілька місяців (проміжні). Рішення про порядок та величину виплат в кожній компанії виноситься самостійно.

Дилер (Dealer) - учасник ринку, який здійснює торгові операції на залучені кошти приватної особи або компанії.

Діапазон (Range) - це горизонтальний коридор цін на графіку, утворений рівнями підтримки та опору, в якому тривалий час рухається ціна акції. Діапазон показує різницю між мінімальною і максимальною ціною на актив за певний період часу. Діапазон визначає різницю між найвищою і найнижчою ціною, торгується за певний період, наприклад день, місяць або рік. Діапазон відзначається на графіках для одного торгового періоду як точки максимуму і мінімуму на свічці або барі.

Дно (Bottom, floor) - найменше значення індикатора або ціни в певній зоні графіка. Легко помітити, що ціна на графіку рухається зигзагоподібно (а не просто вгору-вниз), утворюючи своєрідні піки і западини. Для збереження висхідного тренда характерно чергування зростаючих піків і западин, тоді як про розворот до спадного тренду буде свідчити ряд знижуються піків і западин. При цьому для повної впевненості в тому, що тренд змінився, дно повинно бути протестовано.

Довга позиція (Long) - угода, відкрита для покупки будь-якого торгового інструменту. Якщо говорять, що трейдери відкрили довгі позиції по долару, це означає, що багато учасників валютного ринку відкрили угоди на покупку американської валюти. Угоди на продаж торгових інструментів називаються в професійному співтоваристві «короткими позиціями».

Долар (Dollar) - як правило, під доларом мається на увазі валюта США, яка є однією з основних резервних грошових одиниць в світі, тому не дивно, що в першу чергу цей термін вживається в значенні саме американського долара. Однак аналогічну назву мають грошові одиниці та інших країн: Австралії, Канади, Нової Зеландії.

Е

Еквіті (Equity) - статус коштів на рахунку в поточний момент. Засоби включають в себе як прибуток, так і збитки по позиціях, відкритих на момент розрахунку даного показника. Для визначення використовується наступна формула: Еквіті = Баланс + Кредит + Плаваючий прибуток - Плаваючий збиток.

Екю (ECU (European Currency Unit)) - заснований в 1979 р. індекс іноземної валюти, який включав до десяти валют країн Європи. Екю використовувався в якості грошової одиниці країнами, що входять в ЄС. Був попередником євро. Розрахунки в екю проводилися до 1999 року і тільки в безготівковій формі.

Емітент - той, хто випускає цінні папери з метою залучення грошових коштів. Їм може бути держава, місцева адміністрація або акціонерне товариство.

Є

Єва і Адам (Eve and Adam) - графічна модель, що позначає розворот тренда. Вважається, що сигнали цієї моделі з більшою ймовірністю свідчать про потенційний розворот, ніж модель «Адам і Єва», яка зустрічається на ринку Форекс частіше. Зазвичай Єва має заокруглену криву, яка є лінією підтримки або опору (в залежності від тренда), а Адам має вигляд шипа, що означає тимчасову корекційну хвилю. При роботі з моделлю «Єва і Адам» оптимальною точкою для входу в ринок вважається момент розвороту корекційної хвилі.

Євро (Euro) - офіційна валюта Європейського валютного союзу, загальна валюта в ряді країн єврозони (19 країн). За стандартами ISO позначається як EUR або €. У вигляді безготівкового обігу євро з'явився в 1999 році (1 січня), а європейські банкноти і монети з'явилися в обороті рівно три роки по тому. Цією однією з найбільш ліквідних валют світу управляє Європейська система центральних банків (ЄСЦБ) на чолі з Європейським центральним банком (ЄЦБ).

Європейська валютна система (European Monetary System, EMS) - була організована в 1979 р., щоб підтримати валютну стабільність і забезпечити рух Старого світу до економічного злиття. Держави, що перебували в системі, мали обмежувати волатильність курсів валют в межах 2.25% в ту або іншу сторону. В основу ЄВС лягли створення механізму курсів валют, формування єдиної валюти (ЕКЮ) і вибудовування Європейського фонду співробітництва. Європейська валютна система проіснувала до кінця 1998 року, так як в 1999 році відбувся перехід до євро.

Ж

Журнал угод - місце для записів і розрахунку поточних торгових умов здійснення угоди на біржі, а також зберігання скоєних раніше угод. Журнал допомагає приймати торгові рішення, проводити аналіз торгових дій, виявляти і виправляти помилки.

З

Закон попиту і пропозиції (Law of Suply and Demand) - закон попиту і пропозиції, економічна теорія, яка стверджує, що при всіх інших факторах рівних, ціна акції на даний момент визначається балансом між покупцями (попитом) і продавцями (пропозицією).

Закон про цінні папери (Securities Act of 1933) - був прийнятий в США, щоб уберегти інвесторів від махінацій при роботі з акціями, облігаціями та іншими цінними паперами. Перед конгресом США стояла мета повернути довіру інвесторів до ринку цінних паперів, тому закон передбачає заборону шахрайства на біржі, а також інформування інвесторів про всі папери, виставлені на продаж. Закон також передбачає обов'язкову реєстрацію всіх цінних паперів США, які продаються.

Закони «блакитного неба» (Blue-sky Laws) - так в США неофіційно називають зібрання законів, які регулюють діяльність учасників ринку цінних паперів.

Закрити позицію або угоду (Exit) - дія, коли продаються раніше куплені акції (лонг) або покупаються раніше продані акції (шорт). При закритті позиції відбувається обмін цінних паперів на грошові кошти.

Закриття короткої позиції (Covering short) - закриття короткої позиції, покупка акцій трейдером, що продав їх коротко, щоб відшкодувати (закрити) ці папери.

Западина (Depression) - з'являється, коли ціна на графіку досягає мінімального значення в рамках тренда, а потім починає відновлюватися. Западина може бути частиною фігур розвороту, таких, як «подвійне дно». Або може бути виявлена ​​в рамках корекційних хвиль.

Захисні накази - спеціальні біржові накази, які використовуються для захисту відкритої позиції від небажаних втрат, "випаровування", а також для "фіксування" прибутку. До захисних наказів відносяться: стоп-лосс, тейк-профіт, ковзний стоп.

Звичайні акції (Common Shares) - дозволяють своєму власникові отримувати дивіденди, якщо відповідне рішення було прийнято зборами акціонерів. Зазвичай дивіденди виплачуються від частини прибутку, яка залишилася після виплат власникам привілейованих акцій, але останні частіше коштують менше, ніж звичайні акції.

Згода аналітиків (Analyst Concensus) - солідарність в оцінках аналітиків щодо перспектив будь-якого активу, прогнозів ринкового тренду, інтерпретації фундаментальних даних (не плутати з Consensus Patrum).

Зигзаг (ZigZag) - технічний індикатор, що зазвичай використовується для аналізу коливань ціни на графіку з метою виявлення істотних змін, що відбулися в тренді. При цьому Зигзаг не призначений для прогнозування майбутніх змін ціни. Візуально є поєднанням відрізків, що пов'язують між собою значущі вершини на графіку. За допомогою індикатора Зигзаг трейдери нерідко визначають хвилі Елліотта.

Зниження (Downgrade) - негативна зміна рейтингу цінних паперів. Виникає, коли аналітики вважають, що перспективи погіршилися в порівнянні з початковою рекомендацією, зазвичай через фундаментальні зміни в поточній діяльності компанії, а також перспективи галузі в цілому.

І

І-Сі-Ен (Electronic Communication Network, ECN) - мережа електронного зв'язку, комп'ютеризована система, яка автоматично зіставляє заявки на покупку і продаж цінних паперів на ринку. ECN-торгівля особливо корисна, коли інвестори з різних географічних регіонів хочуть завершити безпечну транзакцію без залучення третьої сторони.

І-Ті-Еф (Exchange Trаded Funds, ETF) - фінансовий інструмент, який торгується як звичайна акція і відображає прогрес конкретного фінансового індексу. Дає можливість спекулювати на глобальних рухах ринку або групи компаній. Наприклад, інвестору немає необхідності купувати акції всіх компаній, які входять в Dow Jones Industrial Average, йому досить купити акції Diamonds (торгується на AMEX, має символ DIA).

Ієна (Yen) - в сучасному фінансовому суспільстві входить в число фундаментальних світових валют, національна грошова одиниця Японії. Тож не дивно, що ієна є однією з найбільш значущих серед трейдерів валют на Форекс. Міжнародний код — JPY. Ієна була введена в обіг в 1871 році з метою змінити складний грошовий регламент, коли в країні одночасно існували золоті і паперові грошові одиниці не тільки головного уряду, а й окремих князівств. А статус міжнародної валютної одиниці ієна придбала в 1953 році.

Інвестиції - вкладення коштів для отримання прибутку або збільшення активів компанії. Однак варто пам'ятати, що інвестиції (Investments) не завжди приносять дохід, а тільки в тому випадку, якщо вкладення зроблені в прибуткові проекти або акції, тому так важливо прораховувати потенційні ризики. Як правило, інвестиції в більш високо прибуткові активи є і більш ризикованими.

Інвестиції або інвестування - процес вкладення капіталу в будь-який проект, підприємство, в нерухомість, в тому числі, в цінні папери. Мета інвестицій — отримати дохід на вкладений капітал.

Інвестор - той, хто має тимчасово вільні грошові кошти, зацікавлений в отриманні прибутку і купує цінні папери. Інвесторами можуть бути приватні особи, організації, компанії і різні фонди.

Індекс - це середня ціна всіх фінансових інструментів, які входять в його розрахункову базу. Індекс відображає динаміку ринку (ринку акцій, ринку облігацій).

Індекс NASDAQ (NASDAQ Index) - показує поточний стан сфери високих технологій в Сполучених Штатах Америки, а також відображає вплив на неї тих чи інших подій політики і економіки. Основний індекс NASDAQ розраховується з 1971 року, однак сьогодні найбільшою вагою користується NASDAQ-100, що розраховується на підставі вартості акцій ста найбільших компаній США, які працюють в сферах виробництва ПО, біотехнологій, телекомунікацій.

Індекс долара або US Dollar Index - позначає співвідношення американської валюти до валют інших країн. Найбільш популярний індекс долара — USDX — формується Торговою палатою Нью-Йорка і показує відношення долара до наступних 6 валют: євро, японська ієна, швейцарський франк, канадський долар, шведська крона, фунт стерлінгів. Валюти мають різну частку в кошику, виходячи з чого і розраховується індекс долара як середнє зважене від вартості всіх шести валют. Найбільша частка у євро — більше 50%. USDX нерідко використовується трейдерами як індикатор технічного аналізу. Інший поширений індекс — FED — розраховується Федеральною резервною системою Філадельфії і являє собою усереднений курс долара до 26 валют.

Індекс Доу-Джонса - найстаріший американський індекс Доу-Джонс (Dow Jones Industrial Average, DJIA) дозволяє стежити за кон'юнктурою промислового сектора США, виступає своєрідним індикатором для економіки регіону. Індекс Доу-Джонса визначається із середньозважених котирувань акцій 30 найбільших компаній Сполучених Штатів Америки.

Індекс Ес-Енд-Пі 500 (Standard & Poor's 500 Index, S&P 500) - індекс, до якого входять 500 найбільш стабільних компаній США. В даний час він є золотим стандартом для американської економіки.

Індекс споживчих цін, ІСЦ (Consumer Price Index, CPI) - показник, який досліджує середньозважені ціни на кошик споживчих товарів і послуг, таких як транспорт, продукти харчування та медичне обслуговування. Він розраховується шляхом взяття змін цін на кожен товар в заздалегідь визначеному кошику товарів та їх усереднення. Зміни ІСЦ використовуються для оцінки змін цін, пов'язаних з вартістю життя. Щомісяця публікується Бюро статистики і праці США, є в країні основним маркером для визначення рівня інфляції, також використовується для визначення рівня витрат у фіксованих цінах. Індекс споживчих цін відображає середній рівень вартості продуктів і послуг з так званої представницької групи, тобто «кошика» покупок середньостатистичного споживача.

Індекс цін виробників, ІЦВ (Producer Price Index, PPI) - індекс цін виробників (PPI), що публікується Бюро статистики праці (The Bureau of Labor Statistics), являє собою групу індексів, які розраховують і представляють середню зміну відпускних цін внутрішнього виробництва з плином часу.

Індикатор («індик») - невелика комп'ютерна програма на основі математичної формули, що використовується для прогнозу руху цін на ринку.

Індикатор 52-Week High - показник максимального рівня ціни активу за рік.

Індикатор 52-Week Low - показник мінімального рівня ціни активу за рік.

Індикатор Ишимоку (Ichimoku Indicator) - індикатор, спочатку створений для аналізу коливань фондового ринку Японії. В даний час активно використовуються трейдерами також на валютному ринку Форекс. Вважається, що індикатор Ишимоку можна використовувати для виявлення домінуючого на ринку тренда, визначення рівнів підтримки/опору. Індикатор Ишимоку складається з п'яти ліній, дві з яких, Сенкоу Спен А і Сенкоу Спен В, утворюють «хмару», що показує напрямок тренда. Коли хмара розташована під графіком ціни — на ринку підвищувальний тренд. Коли навпаки — спадний. Якщо хмара і графік збігаються, то на ринку панує флет.

Індикатори технічного аналізу ринку Форекс - зазвичай використовуються для прогнозування змін ціни на валютному ринку. Являють собою розрахунки, в яких враховуються обсяг конкретного фінансового інструменту на ринку і його ціна. Орієнтуючись на індикатори Форекс (Forex Indicators), трейдери можуть приймати рішення про вхід в ринок або вихід з нього. У торговому терміналі MetaTrader 4 є функція, що дозволяє додавати індикатори Форекс прямо на торгові графіки або будувати їх в спеціальному вікні. Психологічні індикатори Форекс допомагають виявити настрої учасників ринку і на основі цього спробувати визначити можливі коливання ціни. Осцилятори використовуються для визначення сили тренда або моменту зміни тенденції.

Індустріальний індекс (Industrial Index) - індустріальний індекс, одиниця вимірювання ринкової поведінки групи схожих компаній.

Інсайдер (Insider) - людина, яка володіє важливою внутрішньою інформацією, невідомою звичайним учасникам торгів завдяки посаді, яку вона займає. Здебільшого інсайдерами є топ-менеджери банків, великі акціонери, члени ради директорів — ті, хто має доступ до закритих новин на фінансових ринках і можуть скористатися цією інформацією. Діяльність інсайдерів регулюється законами різних держав. Деякі учасники ринку мають доступ до інформації, здатної вплинути на ціну акцій на біржі. За допомогою цієї інформації вони мають економічну перевагу на ринку. Кожен учасник валютного ринку може стежити за діями інсайдерів і враховувати ці сигнали в своїй роботі. Але рішення інсайдерів не завжди можуть бути вірними.

Інституційний клієнт (Institutional client) - інституційний клієнт, великі покупці акцій, пайові фонди, пенсійні фонди і фінансові корпорації.

К

Кабель - так ще з XIX століття називають валютну пару GBP/USD, тому що в той час зв'язок між нью-йоркською та лондонською біржами здійснювався за допомогою трансатлантичного кабелю. За обсягом торгів ця пара поступається тільки EUR/USD і USD/JPY і вважається високоліквідною, адже в її складі — перша і третя резервні валюти світу. При цьому для торгів по «кабелю» (Cable) характерна висока волатильність.

Казначейство (Treasury) - в більш широкому понятті — це державна фінансова установа, яка займається збором податків, мит та іншими операціями по касовому обслуговуванню виконання бюджету країни. У вузькому понятті казначейство — це фундаментальний підрозділ будь-якої фінансової організації, яка працює над забезпеченням ліквідності компанії. Операції з метою забезпечення ліквідності компанії проводяться на фінансових ринках при безпосередній участі самого казначейства або дилінгових центрів (він може входити до складу казначейства або бути самостійним підрозділом).

Капітал - матеріальні активи: грошові кошти, нерухомість, автотранспорт та інше рухоме і нерухоме майно, а також нематеріальні активи: ліцензії, патенти, контракти, торгові марки та інше. Головна ознака капіталу — це можливість отримання доходу від його володіння.

Капіталізація (Capitalization) - вартість акціонерної компанії або ринкова вартість її звичайних акцій. Вона дорівнює кількості звичайних акцій, помноженої на їх курсову вартість.

Керб (Kerb) - може означати як неофіційну біржу, на якій проводяться торгові операції вже після закриття офіційних майданчиків, так і самі угоди, які носять неофіційний характер. Як правило, такі операції проводяться брокерами на замовлення клієнтів, так як їх угоди з яких-небудь причин не вдалося провести на біржі. Спочатку «Кербі» називали ринок, який діяв поза офіційним приміщенням Нью-йоркської біржі в другій половині XIX століття.

Керуючий пакетами акцій - юридична або фізична особа, яка займається управлінням пакетами акцій протягом тривалого періоду часу, зазвичай від одного до чотирьох років. Метою управління є отримання прибутку за рахунок продажу акцій за вищою ціною та їх покупки за нижчою ціною, а так само за рахунок отримання дивідендів. Ще однією метою керуючого може бути збільшення кількості акцій в пакеті.

Кеш енд кері (Cash and Carry) - продаж ф'ючерсу одночасно з покупкою цінних паперів, коли забезпечення балансу відбувається за допомогою укладання угоди репо або отримання позики.

Кластер (Cluster) - це область на графіку торгового терміналу, в якій спостерігається збіг кількох закономірних подій. Кластер буває як ціновим, так і тимчасовим. На ціновому кластері можна спостерігати, як різні методи, що застосовуються в технічному аналізі, вказують на однакову ціну, в рамках якої відбудеться розворот. Тимчасовий кластер вказує на час розвороту, не торкаючись ціни.

Клин (Kleen) - це фігура корекції, яка з'являється на валютному ринку на короткостроковий період під час недовгого ослаблення руху тренда. Клин для трейдера може бути як сигналом для розвороту ціни, так і зазначенням продовження початкової тенденції. На невеликих таймфреймах клин не завжди дає достовірні сигнали, тому трейдери звертають серйозну увагу на ці сигнали тільки в тому випадку, якщо фігура сформована протягом тривалого періоду.

Кліринг (Clearing) - це проведення угод безготівковим розрахунком на основі взаємного заліку зобов'язань. В основному, кліринг оформляється між державами. Розрізняють такі типи клірингу: валютний, банківський, багатосторонній і простий. Що стосується валютного клірингу, то він передбачає укладання між країнами угоди про взаємодію, в процесі якої відбуваються платежі між сторонами за товари або послуги, рівні за вартістю. При цьому в угоді діє клірингова валюта, її ціна обговорюється заздалегідь.

Книга біржового фахівця (Specialist Book) - в цю книгу заносяться всі ліміт- і стоп-ордера, які фахівець не може виконати в даний час. Ордер в Книзі Фахівця залишається активним до тих пір, поки не буде виконано, або скасований, хто послав його трейдером. В даний час доступна в електронній формі для будь-якого трейдера (за певну ціну).

Ковзаючий стоп (Trailing Stop-Loss) - використовується для того, щоб захищати капітал від непрямих збитків, пов'язаних з «випаровуванням» прибутку; іншими словами, ковзаючий стоп дозволяє прибутку рости і обмежує його «випаровування» на певному рівні. Застосовується для управління прибутками.

Код валюти ISO (Currency Code) - це загальноприйняте позначення валют світу, яке складається з трьох букв за стандартом ISO. Перші дві букви коду валюти — це перші дві букви назви держави (написання латиницею), третя — це перша буква з назви самої валюти. Наприклад, код російської валюти (RUR) розшифровується так: RU — перші дві букви слова Russia, а R — перша буква назви валюти Ruble.

Колл опціон (Call option) - контракт, який дозволяє його власникові купити опціон (базовий актив) протягом обмеженого терміну за ціною, встановленою заздалегідь. Продавець після запиту на покупку колл опціону може продати його, тоді покупець виплатить йому премію. Таким чином, ризик інвестора, який хоче купити колл опціон, обмежується цією премією.

Комісія (Commission) - сума винагороди, яку трейдер або інвестор виплачує брокеру за виконання його угод. Як правило, саме комісія і є основним джерелом доходів для компаній, які надають клієнтам вихід на валютний ринок.

Комісія з цінних паперів і бірж США (Securities and Exchange Commission, SEC) - це основний регулятор американського ринку акцій, який встановлює правила реєстрації цінних паперів, а також здійснює нагляд за діяльністю фондових бірж. Створена в 1933 році, комісія з цінних паперів і бірж була покликана відновити довіру інвесторів до фондового ринку, яка серйозно похитнулася за часів Великої депресії. Сьогодні Комісія відповідає за виконання законів про цінні папери і біржі.

Комісія за брокерське обслуговування (Brokerage Fee) - це плата, що стягується брокером за виконання транзакцій або надання спеціалізованих послуг. Брокери стягують брокерські збори за такі послуги, як покупка, продаж, консультації, переговори і т.д. Існує безліч видів брокерських комісій, що стягуються в різних галузях.

Конвергенція (Convergence) - сигнал в технічному аналізі, який свідчить про ослаблення спадного тренда. На графіку є розбіжність між рухом ціни, спрямованим вгору, і осциллятором, спрямованим вгору.

Консолідація (Consolidation) - стабілізація ринку, що виражається в русі ціни в бічному напрямку в межах певного діапазону. Виникає або після яскраво вираженого тренду, або при відсутності на ринку серйозних гравців, або після накопичення ними позицій перед новим імпульсом. Часто під нею розуміють корекцію або бічний тренд з мінімальним діапазоном. Консолідація, стагнація або бічний рух — припинення руху цін і закріплення їх на якомусь ціновому рівні або в певному ціновому коридорі. При цьому може спостерігатися значне зниження волатильності. Патерн консолідації може бути порушений з кількох причин, таки[ як публікація істотно важливих новин або спрацьовування послідовності лімітних ордерів.

Контанго (Contango) - називається надбавка до котирування на ринку ф'ючерсів, яка стягується продавцем за відстрочку розрахунків по угоді. Також термін «контанго» може означати винагороду для брокера, яку виплачує йому інвестор за відстрочку виконання зобов'язань.

Контракт на різницю (CFD) - це фінансовий інструмент, який дозволяє продавцю і покупцю без доставки базового активу розрахуватися, виплачуючи один одному різницю між вартістю, вказаною в контракті, і фактичним котируванням. В якості базового активу при контракті на різницю в більшості випадків виступають ф'ючерс, акція, дорогоцінний метал, фондовий індекс і інші. Заробляти можна як на падінні, так і на зростанні ринку.

Контроль ризиків (Risk control) - використання правил торгівлі для обмеження втрат. Навички контролю ризиків дозволяють трейдерам торгувати комфортно і домогтися збільшення прибутку в ставленні до втрат.

Корекція (Correction) - відступ ринку від його попередніх максимумів. Короткочасний рух, спрямований у протилежний бік від основного або переважаючого цінового руху. Це відкат ціни, який можна спостерігати після кожного трендового імпульсу. Після завершення корекції тренд, як правило, завжди поновлюється. Корекція на валютному ринку відбувається через перепроданість або перекупленість інструменту на даний момент. Для того щоб виміряти глибину корекції, трейдери застосовують метод аналізу, заснований на рівнях Фібоначчі. Розрізняють висхідну, бічну і спадну корекції. Стратегії торгівлі, засновані на торгівлі проти тренда (під час корекції), відрізняються високим ступенем ризику.

Коридор (Corridor) - це певна ділянка на графіку торгового терміналу, який показує, в яких межах відбуваються коливання цін торгових інструментів на ринку Форекс. Нижній край коридору є рівнем підтримки, а верхня межа — рівнем опору. Розрахунок рівнів коридору відбувається, враховуючи мінімальне та максимальне значення ціни, яке спостерігалося на цьому проміжку часу. Чим ширше коридор, тим більше коливання ціни. При тактиці торгівлі в коридорі необхідно продавати, якщо ціна підвищується, і купувати, якщо знижується.

Коротка позиція (Short) або угода на продаж - На біржі коротка позиція означає продаж того активу, якого немає в наявності у продавця, для покупки його за більш вигідною ціною в разі зміни ситуації на ринку. Наприклад, ви відкриваєте коротку позицію на продаж нафти за ціною $50 за барель, а через тиждень ціна на нафту падає. Відповідно, при закритті угоди ви купуєте нафту дешевше, ніж продавали, а значить, отримуєте прибуток.

Котировка (Quote) - остання ціна, по якій торгується актив; ціна, про яку домовилися покупець і продавець; ціна, по якій була укладена угода з певного обсягу активу. Котировки на активи змінюються протягом торгового дня, оскільки нові транзакції відбуваються одна за одною в безперервному потоці угод. Валютна котировка виражена у вартості однієї валюти через одиницю іншої. Електронні котировки учасників формуються, в так звану "чергу заявок", її ще називають "склянкою заявок".

Котирувані акції (Listed Stocks) - акції, які допущені для здійснення угод на фондових біржах. Перш ніж потрапити до біржового списку, акції проходять через процедуру допуску — лістинг. До торгів допускаються тільки ті компанії, які були перевірені на відповідність певним вимогам, таким як розмір капіталізації, обсяги реалізованої продукції, чисельність цінних паперів, що перебувають в обігу, та іншим.

Котирування (Quoting) - це надання дилером чи маркетмейкером клієнту інформації про поточні котирування активів. Котирування дозволяє трейдерам проводити технічний і фундаментальний аналізи в своїй роботі.

Країни-члени сімки (G7 (The Group of Seven)) - це провідні держави з розвинутими економіками, об'єднані в одну групу, яку називають G7. У союзі «Великої сімки» числяться такі держави: Великобританія, США, Німеччина, Японія, Франція, Канада та Італія. Глави зазначених країн збираються, щоб вирішити виникаючі питання, які стосуються міжнародної економічної політики.

Кредитне плече (Leverage) - позикові кошти. Це грошова сума, яку брокер готовий надати трейдеру для здійснення операцій на фінансових ринках з великим обсягом угод. Використовуючи кредитне плече, трейдер збільшує свій депозит в кілька десятків разів. Виражається в співвідношенні між заставної сумою і обсягом торгів: 1:10, 1: 100, 1: 500. При використанні кредитного плеча в якості застави виступають власні кошти трейдера.

Крок (Tick) - мінімальна зміна ціни акції, що відображається на графіку торгової платформи.

Крона (Krona) - назва грошової одиниці. Використовується в якості валюти в ряді європейських країн: Данія, Ісландія, Чехія, Швеція, Норвегія. На Форекс, наприклад, є такі валютні пари, як австралійський долар/шведська крона (AUD/SEK) або швейцарський франк/норвезька крона (CHF/NOK).

Крос-курс (Cross rates) - це валютна пара на ринку Форекс, що має одну особливість: в її складі не фігурує USD. Цей показник обчислюється, виходячи зі співвідношення до USD валюти, яка бере участь в крос-курсі. Припустимо, якщо в парі EUR/CAD намічається сходження тренда, це означає, що ціна EUR до USD зростає більш швидкими темпами, ніж вартість CAD до USD. Варто зазначити, що крос-курси валют — це не первинні показники, однак з їхньою допомогою можна досить точно визначити швидкість, з якою будуть змінюватися котирування ключових валютних інструментів. Також варто пам'ятати, що крос-курси нерідко піддаються спекулятивному впливу через невеликі обсяги угод. На мінливість крос-курсів впливає не тільки економіка країн тих валют, що беруть участь в крос-курсі, але й світові фундаментальні новини, а також економіка США. Тому ефективність в угодах з крос-курсом валют показують часто лише досвідчені трейдери.

Круглий лот (Round lot або Even lot) - стандартна кількість цінних паперів, що торгуються на біржі. У разі використання акцій круглим лотом вважається 100 акцій або більша кількість, яка може бути рівномірно розділена на 100. В облігаціях круглий лот зазвичай становить 100 000 доларів. Історично склалося так, що круглий лот в 100 акцій був найменшим ордером, який можна було розмістити на біржі. Сьогодні так звані непарні лоти (odd lots) і дробові акції дозволяють виконувати замовлення розміром від однієї акції на деяких біржах (або навіть від частки акції).

Купівельна спроможність (Buying power) - це певна сума, якою володіє інвестор, щоб купити цінні папери з урахуванням маржі. Іншими словами, це гроші інвесторів, що знаходяться на рахунках брокерів, а також додаткові кошти, які можуть бути отримані. Розвиток ринку обмежений рамками існуючої купівельної спроможності. У більш широкому сенсі купівельна спроможність — це економічний показник, що характеризує кількість товарів і послуг, які можна придбати на національну грошову одиницю.

Купівля на закритті (Buy on close) - це купівля активу за ціною останнього котирування. Тобто це придбання фінансового активу в ході торгів за ціною, яка не дуже відрізняється від рівня закриття сесії. Під рівнем закриття розуміється ринкова вартість активу, яка визначена на момент закінчення біржового дня.

Купувати (Buy) - цей термін позначає відкриття довгої позиції (придбання товару в очікуванні, що ціна на нього виросте) і закриття короткої позиції.

Курс - ціна угоди, виконана на біржі з конкретними акціями на конкретний момент часу. Її ще називають ринковою ціною акції. Курсова вартість акції може змінюватися щохвилини, щодня, щомісяця та щорічно. Може мати кілька значень в залежності від виду активу: 1. Якщо мова йде про валютну пару, то під курсом (Rate) мається на увазі розрахована у валюті котировки вартість одиниці базової валюти пари. 2. У випадку з контрактом на різницю курс — це вартість одиниці базового активу контракту в грошовому вираженні.

Л

Ліквідний ринок (Liquid market) - ринок, на якому за день відбувається досить велика кількість угод, тому більшість ордерів виконується без сильного відхилення від поточної ціни. Інакше кажучи, ліквідний ринок дозволяє трейдеру відносно легко відкривати і закривати угоди.

Ліквідність (Liquidity) - має на увазі здатність відносно швидко і без втрат обміняти акції на грошові кошти та навпаки. Для кількісного виміру ліквідності використовують оборот торгів по конкретній акції і спред цієї акції. Чим вище обіг і нижче спред, тим вище ліквідність акції. Ліквідність дає можливість легкого і швидкого продажу активів за ринковою вартістю, без істотного впливу на рух ціни. Ліквідністю називають здатність активу (товару або послуги) бути швидко проданим за ціною, близькою до ринкової. Найбільш ліквідними товарами виступають валюти, саме тому ринок Форекс такий популярний, адже тут завжди є як попит, так і пропозиція. Потік ліквідності визначається за обсягом торгів — чим більший об'єм, тим вище ліквідність.

Лімітний ордер (Limit order) - розпорядження трейдера, що встановлює максимальну ціну покупки або мінімальну ціну продажу акції.

Лімітована заявка - це заявка, яка виконується на біржі за вказаною в ній ціною або за більш вигідною ціною. При введенні лімітованої заявки в ній вказується конкретна ціна на покупку або на продаж.

Лімітування - це встановлення максимального розміру позиції, що відкривається по окремим найменуванням активів або цінних паперів.

Лінії Ганна - лінії тренда, які проводяться під певним кутом від мінімумів або максимумів на графіку. Названі на честь легендарного трейдера ХХ століття, який придумав цю торгову систему. Досконалої трендової лінією Ганна вважається лінія під кутом 45 градусів, яка представляє собою ідеальне співвідношення часу і ціни, що вимірюються пропорційно однаково. При наближенні ціни до цієї лінії пропозиція і попит врівноважуються, при пробої вгору можна говорити про бичачий тренд, при розташуванні ціни нижче лінії — про ведмежий.

Лінія тренда (Trendline) - лінія, проведена або через послідовні цінові піки (максимуми), або основи (мінімуми) графіка акції з метою визначення загального напрямку руху ціни.

Лог-файл сервера (Server Log-file) - файл, який з точністю до секунди фіксує всю інформацію про надіслані клієнтом запити і розпорядження та результати їхньої обробки. Створюється сервером дилера (брокера).

Локирування позиції (Locked Positions) - позиції однакового обсягу, відкриті на одному рахунку по одному і тому ж інструменту в різному напрямку (на покупку і продаж). Наприклад, трейдер відкриває угоду на продаж EUR/USD об'ємом 1 лот. Через деякий час ціна починає йти проти очікувань трейдера, і трейдер вирішує відкрити протилежну операцію — позицію на покупку — з тим же об'ємом і по тому ж самому торговому інструменту. В результаті цього збитки по першій відкритій позиції фіксуються.

Лонг (Long) - "довга" позиція, яка відкривається на покупку. Це бичача позиція, яка використовується для заробітку на русі ціни вгору.

Лондонська міжбанківська ставка пропозиції (London Interbank Offered Rate, LIBOR) - середній розмір міжбанківської ставки кредитних пропозицій від банків, що надають кошти в різних валютах на лондонському міжбанківському ринку. Термін кредитів варіюється від доби до року.

Лосс (Loss, від англ. «Loss» втрати, збиток) - негативний результат торгової операції або угоди, що виражається, в залежності від сценарію, у зменшенні обсягу інвестованих у фінансовий інструмент коштів, перевищення прибутку збитками або повній втраті коштів депозиту. Зазвичай в контексті торгівлі на фінансових ринках термін «лосс» застосовується до будь-якої збиткової угоди або операції.

Лот (Lot) - обсяг угоди або пропозиції, абстрактне найменування, прийняте для позначення в торговій платформі кількості базової валюти або цінних паперів, що беруть участь в угоді.

М

Мажор (Major) - валютні пари, в яких присутній долар чи інші популярні (ліквідні) валютні одиниці (євро, ієна та ін.).

Мажоритарні акціонери - великі акціонери, які входять до складу Ради директорів компанії. Вони (або їхні довірені особи) можуть брати участь в управлінні компанією, вони мають доступ до всієї внутрішньої інформації про компанію, їхній голос є вагомим при прийнятті рішень Радою директорів і зборами акціонерів.

Маржа (Margin) - грошові кошти, що резервуються дилером в якості забезпечення для підтримки відкритих позицій. В Hamilton всі торгові інструменти розділені на маржинальні групи. Відповідно, розмір маржі визначається приналежністю до тієї чи іншої маржинальної групі і обсягом відкритої позиції, а також типом рахунку. Належність торгового інструменту до маржинальної групі можна знайти в специфікації контрактів.

Маржа для локируваних позицій (Hedged Margin) - це грошові кошти, які необхідні для відкриття та подальшого підтримання угод локируваного типу (тобто відкритих в різних напрямках).

Маржин кол - ситуація, коли брокер відправляє клієнту повідомлення, що для підтримки позицій відкритими необхідно внести додаткові кошти на рахунок. В іншому випадку угода (або угоди) будуть закриті по Stop Out. Це було актуально для тих часів, коли угоди в основному відбувалися по телефону. Сьогодні ж Маржин колл (який серед трейдерів також відомий як «моржовий Коля») означає примусове закриття брокером угоди при досягненні певної просадки по ній. Таке зміщення понять сталося через те, що котирування валют змінюються занадто швидко, тому у брокера немає можливості відправити повідомлення клієнту про наближення Margin Call, а у клієнта — настільки швидко поповнити рахунок.

Маржинальна торгівля (Marginal Trading) - використання кредитного плеча для здійснення угод, завдяки чому клієнти отримують можливість виконувати торгові операції із сумами, що суттєво перевищують кількість коштів на торговому рахунку.

Маржинальне кредитування - можливість купувати цінні папери на суму, яка перевищує власний капітал, а також можливість продавати цінні папери, яких немає на торговому рахунку. Маржинальне кредитування забезпечує брокер.

Маржинальний рахунок (Margin Account) - будь-який торговий рахунок з можливістю використування кредитного плеча, який клієнт може відкрити в компанії-брокера.

Маркетмейкер (Market maker) - діючі на позабіржовому ринку учасники угод, які безпосередньо визначають ліквідність цього ринку і підтримують її. Виступають у якості як продавців, так і покупців. Маркетмейкер — це, наприклад, один з учасників електронного ринку NASDAQ, в обов'язки якого входить підтримка торгів і котирувань для акцій, які торгуються на NASDAQ. Також маркетмейкери — це великі гравці ринку (національні банки, фінансово-інвестиційні компанії), які чинять серйозний, а в ряді випадків визначальний вплив на валютні курси.

Мартингейл (Martingale) - дуже популярна торгова система, заснована на збільшенні позицій після збиткових угод і коригуванні в меншу сторону позицій після прибуткових угод. Стратегія ґрунтується на відомому психологічному омані, згідно з яким ймовірність виграшу після програшу зростає. Мартингейл можна віднести до високоризикованих торгових систем, однак при правильному використанні цієї стратегії трейдер може отримувати прибуток навіть при високому відсотку збиткових угод. Розрізняють два види стратегій Мартингейла: спрощена (коли торгова позиція подвоюється після кожного збитку) і ускладнена, що вимагає від трейдера більшої майстерності і витримки, тому що передбачає розглядання власних угод у рамках однієї серії, яка може вважатися закінченою, коли дохід перевищить збитки.

Міжнародний валютний ринок Форекс (Foreign Exchange) - найбільший і найліквідніший в світі глобальний фінансовий ринок. Товаром на цьому ринку виступають національні валюти різних держав. Ціни на валюти визначаються тільки рівнем попиту і пропозиції та формуються на основі угоди між учасниками торгівлі.

Мінімальна ціна (Low price) - найменша сума, призначена за певний товар в один проміжок часу. Ціна залежить від фундаментальних факторів, наприклад, співвідношення попиту і пропозиції. На фондовій біржі під мінімальною ціною розуміється найменша вартість цінного паперу по торговим результатам за один період часу.

Міноритарні акціонери - це дрібні акціонери, які не входять до Ради директорів компанії. Від їхнього голосу практично не залежить прийняття рішень на зборах акціонерів. Міноритарні акціонери вкладають грошові кошти в акції в розрахунку на зростання їх курсової вартості та отримання дивідендів.

Модель або фігура технічного аналізу (Pattern) - це сукупність умов, яка свідчить про певний стан ринку і обумовлює вчинення трейдером будь-яких дій. Візуально моделі легко визначаються на графіках і мають відповідні назви (наприклад, трикутник, подвійне дно, клин). Після формування фігури трейдер отримує сигнал про відкриття або закриття угоди, коригування наказу. Виділяють два типи графічних фігур — продовження (які свідчать про проміжну корекцію тренда) і розвороту (говорять про формування перелому в поточному тренді). Всі моделі періодично повторюються на графіках, тому що ринок характеризується циклічністю. Фігури — один з основних інструментів ринкового аналізу для трейдера, так як вони універсальні для різних фінансових ринків і часових інтервалів.

Молот (Hammer) - це фігура технічного аналізу, що утворюється в спадному тренді і свідчить про розворот ринку. Патерн складається з однієї довгої свічки, що утворилася в результаті відскоку ціни від дна, і короткого тіла. При формуванні молота, який є бичачою моделлю розвороту, не рекомендується відразу ж відкривати довгі позиції; краще дочекатися додаткових даних, що підтверджують зміну напрямку цінового руху.

Н

Наказ на відкриття позиції, дійсний до скасування (GTC Open Order) - діючий до скасування або виконання наказ на продаж або купівлю активу на фінансовому ринку за певною ціною, який брокер отримує від клієнта.

НАСДАК (National Association of Securities Dealers Automated Quotations, NASDAQ) - автоматизована система, яка забезпечує актуальними даними торги цінними паперами (перш за все мова йде про акції високотехнологічних компаній). NASDAQ була утворена в 1971 і сьогодні є однією з найвпливовіших бірж в світі, на бюлетені якої посилаються провідні фінансові видання.

Національна клірингова корпорація по операціях з цінними паперами (NSCC (National Securities Clearing Corporation)) - була створена в 1977 році, ставши підсумком з'єднання підрозділів Нью-Йоркської і Американської фондових бірж, а також Національної асоціації дилерів цінних паперів. Через неї брокерські контори, біржі та інші клірингові організації здійснюють взаємні розрахунки. Дана Національна клірингова корпорація поряд з Депозитарною трастовою компанією є найбільшою компанією в світі з надання послуг і проведення розрахунків для фінансового ринку.

Національна ф'ючерсна асоціація (NFA (National Futures Association)) - це саморегулююча фінансова інспекція, яка є однією з ключових організацій ринку ф'ючерсів США. Вона захищає інвесторів і здійснює нагляд за ф'ючерсною індустрією, щоб виключити шахрайство в даній області. Національна ф'ючерсна асоціація підтримує високий рівень прозорості для кожного інвестора. Організація є незалежною, існує за рахунок членських внесків і торгових зборів.

Необхідна маржа (Necessary Margin) - це грошова сума, яка необхідна трейдеру для того, щоб відкрити позицію необхідного обсягу. Вона є свого роду заставою, яку трейдер повинен розмістити на рахунку брокера або дилінгового центру. Розмір необхідної маржі залежить від кредитного плеча, визначеного самим трейдером. Чим менше вказане кредитне плече, тим вище розмір необхідної маржі, і, відповідно, навпаки.

Непарний лот (Odd lot) - обсяг, величина угоди або пропозиції, яка не кратна 100 акціям. Див. також Круглий лот (Round lot).

Неприбутковий опціон (Unprofitable option) - термін, який використовується в торгівлі бінарними опціонами. Означає контракт, ціна активу в рамках якого у момент експірації в невигідну для трейдера сторону відрізняється від ціни активу в момент покупки опціону.

Неторгові операції (Nontrading Operation) - це будь-які дії, пов'язані з грошовими переказами: поповнення торгових і особових рахунків, виведення коштів, операції з кредитами. Для проведення неторгових операцій брокери, як правило, мають спеціальні регламентуючі документи, які визначають умови роботи з введенням і виведенням коштів.

Нью-Йоркська фондова біржа (New York Stock Exchange, NYSE) - заснована в кінці 18 століття (в 1792 році), Нью-Йоркська фондова біржа є найстарішим торговим майданчиком США. До її появи брокери в основному здійснювали свої операції, наприклад, в кафе (аналогічна практика діяла і в Європі). Сьогодні Нью-Йоркська фондова біржа є найважливішою біржою країни з найбільшою економікою світу.

О

Об'єднаний рахунок (Omnibus Account) - аккаунт компанії-посередника у проведенні термінових операцій на біржі, на якому агрегуются угоди одного або декількох клієнтів. Об'єднаний рахунок відкривається посередником в іншій компанії і дозволяє проводити біржові операції від імені компанії, яка відкрила рахунок.

Обсяг (Volume) - сумарна кількість проданих/куплених акцій за певний період часу.

Опір (Resistance) - ситуація на ринку, коли ціна активу досягає максимуму і далі має перешкоду для подальшого руху вгору. Це «скляна стеля», в яку спирається ціна, що рухається вгору але не здатна подолати цей рівень. Після досягнення рівня підтримки ціна знову прямує донизу. Причина такої цінової поведінки — небажання учасників ринку купувати вище досягнутої ціни і бажання багатьох продавати за високою ціною.

Опціон «без грошей» (Out-of-the-money Option) - означає, що в момент угоди у опціона немає внутрішньої вартості. Наприклад, ви спрогнозували, що ціна на актив буде рости, а вона, навпаки, падає. Ваш прогноз не виправдався, опціон виявився неприбутковим. Не забувайте важливий момент: поки діє термін опціону, є можливість переходити з out-of-the-money option в in-the-money.

Опціон «Вище/Нижче» (Call/Put option) - тип бінарного опціону, пропонований брокерами для торгівлі. Інвестуючи в опціон «Вище/Нижче», трейдер робить прогноз положення ринку до моменту експірації контракту. Щоб отримати прибуток, йому потрібно чітко вказати, впаде або виросте за певні години ціна активу по відношенню до його вартості в момент покупки опціону.

Опціон «Діапазон» (Range option) - один з типів бінарних опціонів, пропонований для торгівлі брокерами. Якщо трейдер інвестує в опціон «Діапазон», він вказує конкретний діапазон, в якому, на його думку, виявиться ціна активу до моменту експірації купленого опціону. У разі вірного прогнозу дохід може сягати 100% від початкових інвестицій.

Опціон «Дотик» (Touch option) - тип бінарного опціону, пропонований брокерами для торгівлі. Вибравши опціон «Дотик», трейдер вказує рівень, якого ціна торкнеться в разі підвищення або пониження. Якщо прогноз справджується, то після експірації трейдер отримує прибуток.

Опціон «Пут» (Put option) - один з двох видів опціонів — «Пут» і «Колл». Опціон «Пут» дає змогу покупцеві реалізувати заздалегідь визначений обсяг базового активу (наприклад, акцій компанії) за обумовленою ціною протягом визначеного заздалегідь відрізка часу. Тобто укладений контракт включає в себе 4 незмінних умови, на яких повинна відбутися угода в разі, якщо продавець захоче придбати опціон.

Опціон (Option) - контракт, укладений двома інвесторами, за умовами якого один з учасників угоди купує протягом обумовленого часу за ціною, визначеною заздалегідь, базовий актив (або продає його). Інший інвестор купує на зазначених умовах або продає предмет договору. Іншими словами, опціон може бути договором як на покупку, так і на продаж будь-якого торгового інструменту.

Опціон неприбутковий і незбитковий (All evens option) - це словосполучення використовується в торгівлі опціонами і позначає період і одночасно стан в ході операції, коли фактична ціна базового активу еквівалентна вартості активу в момент покупки опціону. Опціон неприбутковий і незбитковий означає, що в разі моментального закриття угоди трейдер не понесе по ній збитків, але й не отримає прибуток.

Організація країн-експортерів нафти, ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC) - яку також називають картелем, була утворена в 1960 році для регулювання цінової політики та пропозицій на світовому ринку чорного золота. Спочатку в організацію входили 7 компаній, що займалися переробкою сирої нафти і перепродажем її похідних. Сьогодні список держав, що входять в ОПЕК, розширився до 12 країн, які володіють майже 80% світових запасів сировини і забезпечують близько 40% від усього видобутку нафти, що робить їх практично монополістами на ринку. Однак розбіжності між членами цієї міжнародної міжурядової організації не завжди дозволяють їм діяти злагоджено.

Ордер (Order) - наказ на виконання певної дії на біржі (відкриття, закриття угоди). На валютному ринку Форекс означає запит на вчинення торгової операції на платформі від клієнта або компанії, яка виступає від нього. Існує два типи ордерів: ринкові (розпорядження на відкриття/закриття угоди, яке віддається в поточний момент за поточною ціною) і відкладені (запит на відкриття/закриття угоди при досягненні ціною певного рівня).

Основна ставка (Prime Rate) - процентна облікова ставка, відсотки на позичені гроші, які кредитори стягують зі своїх найбільш надійних клієнтів. Prime Rate зазвичай на 3% вище, ніж Federal Funds Rate. Ці відсотки є ціною за ризик невиплати боргу клієнтом. Основна процентна ставка або основна кредитна ставка в значній мірі визначається ставкою по федеральних фондах (Federal Funds Rate). Остання представляє собою ставку овернайт, яку банки використовують для позик один одному.

Офсет (Offset) - це закриття позиції, відкритої на покупку або продаж шляхом створення еквівалентної позиції в протилежному напрямку. Наприклад, якщо у трейдера відкрита коротка позиція по EUR/USD, то офсетною позицією для неї стане довга угода аналогічного обсягу по цьому інструменту.

Офшор (Off-shore) - буквально перекладається як «поза берегом», однак насправді відображає не особливості географії, а специфіку оподаткування. Офшорні зони — це території або держави, які акумулюють іноземні капітали за рахунок спеціальних податкових пільг для компаній, які зареєстровані в цих країнах.

П

Пакетний брокер (Block house) - це компанія, яка надає посередницькі послуги з пошуку продавців або покупців великих пакетів акцій. Безпосередньо в угоді пакетний брокер участі не бере (тобто не виступає однією з її сторін), забезпечуючи лише підготовку та проведення всіх необхідних операцій.

Паперовий прибуток (Paper profit) - прибуток, який так і не був отриманий через несвоєчасне закриття позиції або внаслідок різкої зміни цін на актив.

Партнерство (Partnership) - позначає форму організації і ведення бізнесу, спільне підприємство, яке належить кільком фізичним або юридичним особам. Однак партнерство не означає повну рівність між усіма задіяними сторонами — чиясь доля або участь можуть бути більше або менше.

Патерни помилкового прориву (False breakout patterns) - короткостроковий хід ціни, при якому вона, прорвавши локальний максимум чи мінімум, швидко повертається назад. Помилковий прорив рівня можна розглядати як «обман» з боку ринку, тому що схоже, що ціна прорветься, але потім вона швидко розгортається, обманюючи всіх, хто попався на «приманку» прориву. Цей патерн є однією з найважливіших моделей торгівлі ціновою дією, яку потрібно вивчити.

Первісна публічна емісія (Initial Public Offering, IPO) - перше загальнодоступне виставлення на продаж акцій компанії. Як правило, цінні папери, представлені на первісній публічній емісії, належать компаніям, які хочуть привернути увагу інвесторів. Якщо ви вкладаєте кошти в акції таких компаній, то повинні бути готові до ризикованих ситуацій.

Перекупленность (Overbought) - стан акції після швидкого зростання її ціни до рівнів, занадто високих, щоб їх можна було утримати. Вказує, що незабаром може послідувати падіння.

Перепроданность (Oversold) - стан акції після швидкого розпродажу до цін, дуже низьких, щоб їх можна було утримати. Вказує, що незабаром може послідувати підвищення.

Період торгової операції - період між відкриттям і закриттям позиції, зазвичай рахується у днях.

Підтвердження (Confirmation) - це документ, в якому зафіксовані всі деталі угоди, укладеної на ринку цінних паперів (дата розрахунків, умови угоди, комісія та інші). Також означає письмовий документ, який підтверджує розпорядження трейдера, відправлене по телефону. Наприклад, сповіщення брокера про виконання операції.

Підтримка (Maintenance) - це обов'язковий мінімум коштів на рахунку трейдера. Обсяг встановлюється Національною асоціацією дилерів з цінних паперів і бірж. Також підтримка означає розміщення достатнього обсягу заявок на покупку певних цінних паперів, яке дозволило б підтримувати ціну на даний інструмент.

Підтримка (Support) - стан ринку, при якому ціна акції досягає рівня мінімуму і не може рухатися далі вниз. Причина такої поведінки цінного паперу — небажання продавців продавати нижче цього рівня і бажання покупців купувати за такою низькою ціною.

Плаваюча акція (Floating stock) - певна кількість акцій компанії, що знаходиться у вільному обігу на ринку. Загальна кількість акцій, як правило, більше. Акції, що знаходяться в закритому володінні, належать інсайдерам, великим акціонерам і співробітникам компанії-емітента.

Плаваючі прибутки/збитки (Floating Profit or Loss) - це прибуток або збиток трейдера під час відкриття угоди, який не зафіксований остаточно. Завдяки плаваючим прибуткам та збиткам трейдер може стежити за станом відкритої позиції, визначаючи, коли буде краще її закрити. При закритті позиції показники прибутку або збитку фіксуються, відбиваючись на стані депозиту трейдера.

Платіжний баланс (Balance of Payments) - це дані, що показують всі економічні операції держави з іншими країнами за вказаний період. У звіті по платіжному балансу є повна інформація про кошти, які отримані державою від інших країн, а також про кошти, витрачені державою за кордоном. У поточному платіжному балансі відображаються операції по балансу послуг, балансу доходів від інвестицій і оплати праці, балансу трансферів та інші.

Повна закінчена транзакція (Complete Transaction) - це дві протилежні угоди в торговій платформі (купівля з подальшим продажем/продаж з майбутньою покупкою) з використанням рівного об'єму коштів. Іншими словами, повна закінчена транзакція — це відкриття і закриття угоди.

Позиція (Position) - це певна кількість цінних паперів, активів або власності, що належить будь-якій фізичній або юридичній особі. Якщо трейдер або інвестор відкривають позицію на покупку, це свідчить про їхню «бичачу» позицію; у випадку продажу прийнято говорити про «ведмежу» позицію. Відкриття нової позиції супроводжується виходом або закриттям позиції в якийсь момент в майбутньому.

Покривати (Cover) - цей термін використовується, коли мова йде про придбання контракту або акції з метою компенсації короткої угоди, відкритої раніше. Припустимо, трейдер придбав ф'ючерсний контракт на золото, після чого був проданий Call-опціон на рівну кількість товару з тією ж датою поставки. В цьому випадку опціонна позиція трейдера буде вважатися покритою.

Попит (Bid) - ціна, за якою трейдер може продати фінансовий інструмент. У котируваннях валют ціна попиту пишеться зліва, вона буде завжди нижче, ніж ціна пропозиції. За ціною Bid виконуються ринкові ордери, закриваються позиції та відкладені ордери.

Портфель (Portfolio) - це структура відкритих позицій з цінних паперів та грошових коштів на рахунку. Він також означає об'єднання або набір декількох цінних паперів, які мають певні пропорції по відношенню один до одного.

Портфельний інвестор - юридична або фізична особа, яка вкладає кошти в акції на тривалий період часу (зазвичай від одного до чотирьох років), з метою отримання прибутку за рахунок зростання курсової вартості акцій і отримання дивідендів.

Поставка (Delivery) - на фінансових ринках означає передачу фінансового активу від продавця покупцеві під час завершення строкової угоди. У більш вузькому понятті поставка — це угода на Форекс, в якій всі сторони згодні приймати і забезпечувати поставку валют на обговорених умовах.

Потік котирувань (Quote's feed) - по кожному інструменту в торговий термінал послідовно надходять актуальні котирування. Це називається потоком котирувань. Трейдеру потік котирувань допомагає завжди залишатися в курсі останньої інформації по обраному інструменту і приймати оптимальні рішення.

Потокові котирування - працюючи в торговій платформі, трейдер бачить потік котирувань дилера по кожному фінансовому інструменту в онлайн-режимі. Показники цінових змін надходять в торговий термінал без запиту і називаються потоковими котируваннями. Трейдер, орієнтуючись на інформацію, отриману від потокових котирувань (Instant Execution), укладає угоди.

Правління Федерального Резерву (Federal Reserve Board) - правління, яке керує федеральною банківською системою. Функції правління включають в себе вироблення та здійснення грошової політики, спостереження за Банками Федерального Резерву. Грошова політика здійснюється шляхом покупки або продажу цінних паперів, а також підняттям або зниженням облікового відсотка — процентної ставки, за якою банки беруть позики в Федеральному Резерві.

Пре-маркет (Pre-Market) - період торгової активності перед регулярною торговою сесією. Зазвичай проходить з 8:00 до 9:30 EST кожен торговий день. Багато інвесторів і трейдерів спостерігають за активністю на пре-маркеті, щоб оцінити силу і напрям ринку в очікуванні чергової торгової сесії.

Премія (Premium) - має кілька значень: 1. Сума виплат по облігації, яка перевищує номінал. 2. Вартість угоди на купівлю або продаж опціону на ф'ючерсний контракт, яка виплачується продавцю.

Прибутковий опціон (Profitable option) - термін, який використовується в торгівлі бінарними опціонами. Прибутковий опціон — це контракт, в рамках якого ціна активу в момент експірації відрізняється (у вигідну для трейдера сторону) від ціни активу в момент покупки опціону.

Прибутковість (Yield) - показник прибутковості і доцільності інвестицій. Одиницею виміру, як правило, виступає відсоток прибутку, який був отриманий за річний період. Типи прибутковості: внутрішня, річна процентна, поточна, прибутковість до погашення (для облігацій), дивідендна (для акцій). Прибутковість може залежати від способу торгівлі (пасивний активний), а також від того, як трейдер підлаштовується під поточну ринкову ситуацію. Необхідно завжди тримати під контролем ймовірні ризики, щоб не було великих збитків.

Прибуток (Earnings) - найважливіший показник фінансової звітності компанії, який треба ретельно вивчати. Він показує реальну прибутковість компанії в порівнянні з оцінками аналітиків, історичними показниками і доходами конкурентів по галузі. Прибуток є основним фактором, що визначає ціну акцій публічної компанії. Це позитивний фінансовий результат торгової чи спекулятивної операції, інвестування коштів, що перевищує суму початкових вкладень.

Прибуток на акцію (Earnings Per Share, EPS) - прибуток на акцію (EPS), що розраховується як прибуток компанії, поділений на кількість звичайних акцій, що знаходяться в обігу. Отримане число служить індикатором прибутковості компанії. Чим вищий прибуток на акцію компанії, тим вона більш приваблива для інвесторів.

Прогноз - висновок щодо подальшого розвитку і руху ціни, заснований на спеціальному дослідженні. Як правило, прогноз містить точні значення прогнозованих параметрів.

Продаж вгорі (Shorting top) - техніка торгівлі, коли трейдер намагається продати акцію в найвищій точці ціни або близько до неї.

Промені Елдера (Elder Rays) - є одним з найпоширеніших індикаторів технічного аналізу. Дозволяє визначити, який тренд, бичачий або ведмежий, буде сильнішим в поточний момент часу, а також допомагає знайти точки входу в ринок і виходу з нього. Промені Елдера об'єднують такі інструменти як осцилятори (Bulls Power і Bears Power), що дозволяють знаходити моменти для здійснення угод, а також експоненту — ковзаючу середню (ЕМА), що демонструє напрям руху тренда. Цей індикатор можна використовувати як самостійно, так і в комбінації з іншими інструментами технічного аналізу.

Пропозиція (Ask) - ціна, яку брокер пропонує трейдеру для покупки певного фінансового інструменту. В широкому понятті — це та ціна, за яку продавець готовий продати свій товар. У валютному котируванні ціна пропозиції вказується праворуч. Ціна пропозиції завжди вище ніж ціна попиту.

Прослизання (Slippage) - виконання ордера за ціною, що відрізняється в гірший бік від ціни, по якій ордер був виведений на ринок. Це означає, що стався сильний стрибок котирування. Прослизання може відбутися під час виходу важливих Форекс новин, які сильно впливають на ринок. Розмір прослизання зазвичай коливається від одного до декількох десятків пунктів. Прослизання утворюється через різницю між ціною, по якій планувалося купити або продати, та ціною виконання на біржі. Іншими словами, це означає покупку за дорожчою ціною, або продаж за дешевшою ціною, ніж планувалося.

Професійні учасники ринку - організації, що забезпечують функціонування ринку цінних паперів. До них відносяться: організатори торгівлі (фондові біржі та позабіржові майданчики); організації, що забезпечують рух і фіксацію прав власності (депозитарії та реєстроутримувачі); організації, що здійснюють торгові операції (брокерські фірми, інвестиційні та керуючі компанії, банки); організації, що здійснюють облік взаємних зобов'язань (клірингові компанії).

Пункт (Point) - мінімальна зміна вартості фінансового інструменту. Піпсом (pip) також називається передостанній (в деяких випадках останній) знак в котируванні валютної пари.

Р

Ралі (Rally) - швидке і часто короткочасне зростання цін на акції. «Бичаче» ралі відбувається, коли інвестори розпочинають покупку будь-яких акцій у великих кількостях, що призводить до збільшення попиту і цін на актив, який скуповується. Ралі може статися слідом за тривалим зниженням, вказуючи на перепроданність активу. З іншого боку, це може бути «ведмеже» ралі, тобто коротке відновлення між двома спадами.

Ранкова зірка (The Morning Star) - це графічна модель технічного аналізу, що позначає розворот тренда на ринку Форекс. Також називається бичачою зіркою, оскільки символізує перехід ціни до зростання. Ранкова зірка складається з трьох японських свічок: по краях розташовуються свічка з довгим чорним тілом і свічка з довгим білим тілом, а всередині біла свічка з маленьким тілом. Вважається, що ранкова зірка настільки сильна, наскільки тіло третьої свічки перекриває тіло першої.

Реакція (Reaction) - рух ціни в бік, протилежний переважній тенденції. Реакція на фінансових ринках — це раптовий, але зазвичай короткочасний рух ціни вгору або вниз. Технічні аналітики часто описують спадний рух ціни активу після періоду висхідного руху як реакцію. Реакція зазвичай являє собою відповідь ринку на новини або дані, які стосуються компанії, що випустила акції, або галузі, в якій вона працює.

Регульований плаваючий курс (Managed Float) - валютні інтервенції держави на ринку, метою яких є зміни курсів валют в заздалегідь визначеному напрямку. Також називається «брудним» плаваючим курсом.

Регулюючі організації - державні структури, що забезпечують контроль і управління за діяльністю емітентів, інвесторів і професійних учасників.

Резервна валюта (Reserve currency) - це валюта зі стабільним курсом (без сильних коливань), яка вільно конвертується в грошові одиниці інших країн і підтримується здатністю країни-емітента платити за своїми зобов'язаннями. У минулому столітті резервною вважалася грошова одиниця, яка відповідно до зобов'язань країни-емітента в будь-який момент могла бути обміняна на золото. Тому інші держави розглядали таку валюту в якості надійного інвестиційного активу. У різний час великою популярністю в якості резервних валют користувалися фунт стерлінгів і долар США.

Рейтер - прізвище засновника інформаційного агентства Reuters Пола Джуліуса Рейтера. У 1851 році їм була заснована телеграфна контора в Лондоні. Вона спеціалізувалася на передаванні комерційних новин. Пізніше контора розширила свою діяльність і перетворилася в агентство “Рейтер”, яке сьогодні є найбільшим інформаційним джерелом у світі. Акції агентства “Рейтер” розміщені на Лондонській фондовій біржі і включені в індекс FTSE 100 Index.

Репо (Repo) - договір продажу активів, що включає зобов'язання їх подальшого викупу за заздалегідь визначеною ціною.

Рецесія (Recession) - від латинського recessus або “відступ”, зазвичай вживається в економічному контексті і означає початок періоду спаду або кризи в економіці або перехід від періоду піку ділової активності до поступового занепаду. Рецесія може мати різні причини в кожному конкретному випадку: як очікувані, так і непередбачувані.

Ринковий ордер (Market order) - ринковий ордер, розпорядження торгувати акцією за будь-якою ціною, що переважає під час його отримання.

Ринок «бульдогів» (Bulldog Market) - зовнішній фінансовий ринок у Великобританії (Сполученому Королівстві). Така алюзія з'явилася завдяки широкій популярності виведеної в Англії породи собак. Подібні терміни активно застосовуються по відношенню до американського («Yankee») і японського ( «самурайський») ринків.

Ринок (Market) - єдина система з встановленими правилами торгівлі фінансовими активами або інструментами, товарами або послугами.

Ринок акцій (Equity Market) - система економічних відносин між покупцями і продавцями акцій. Акціями торгують на фондовій біржі або використовують для цього позабіржові методи.

Ринок готівкової валюти (Physical Currency Market) - ринок, на якому, на відміну від Форекс, в результаті угоди покупець і продавець обов'язково передають один одному готівкову валюту. Курс обміну валют при цьому узгоджується заздалегідь. Угода зазвичай здійснюється протягом двох днів. В операціях беруть участь комерційні та інвестиційні банки, корпорації, страхові компанії. Ринок готівкової валюти також можуть називати спот ринком.

Ринок ф'ючерсних контрактів (Futures Market) - ринок, предметом торгівлі на якому є похідні фінансових інструментів від базового активу (валюта, акції), тобто деривативи. На ринку йде торгівля ф'ючерсними контрактами (ф'ючерсами) — контрактами, обов'язковими до виконання в майбутньому, в заздалегідь встановлений термін або дату експірації. Ф'ючерси бувають розрахункові та поставні.

Рівень безробіття (Unemployment Rate) - один з показників макроекономіки, що демонструє процентне співвідношення числа людей, які не мають роботи до загальної кількості працюючого населення.

Рівень маржі маржинальний рівень (Margin level) - це співвідношення коштів трейдера і застави, яке виражене у відсотках. Маржинальний рівень показує поточні ризики, дозволяючи їм запобігти. Звернувши увагу на показник маржинального рівня, трейдер розуміє, чи достатньо у нього коштів, щоб відкривати нові угоди або підтримувати вже відкриті ордера. Рівень маржі можна дізнатися за такою формулою: Margin Level = (Equity / Necessary Margin) x 100%.

Рівень опору (Resistance level) - на ціновому графіку умовна лінія, що з'єднує локальні максимуми; імовірно ціна не може перетнути цю лінію вище.

Рівень підтримки (Support level) - на ціновому графіку умовна лінія, що з'єднує локальні мінімуми; імовірно ціна "не може" перетнути цю лінію нижче.

Рікша (Rickshaw) - є японської свічкою, яка використовується в технічному аналізі ринку Форекс. Для цієї моделі характерне маленьке тіло або майже повна його відсутність і довгі тіні. Вважається, що рикша вказує на розворот тренда на валютному ринку на самому піку, коли продавці і покупці перебувають в нерішучості. У такій ситуації рикша зазвичай нависає над іншим графіком. Відноситься до типу японських свічок, які називаються «дожі».

Розпродаж (Sell off) - розпродаж, швидке падіння цін на акції.

Розрахункова (клірингова) палата (Clearing House) - окремий підрозділ біржі, який займається врегулюванням клієнтських операцій. Наприклад, клірингова палата проводить реєстрацію всіх угод клієнтів та здійснює кліринг. Також в обов'язки цього підрозділу входить проведення платежів за результатами клірингу.

Роловер (Rollover) - ситуація, в якій продовжується термін експірації контракту на фінансовому ринку. На валютному ринку Форекс ролловер — це перехід від одного торгового дня до іншого, час, коли списуються і нараховуються свопи (плата за перенесення позицій в новий торговий день). На ПАММ-рахунках ролловер відбувається щогодини, в цей час відбувається збір статистики, проводяться необхідні розрахунки, виконуються заявки і оновлюється інформація.

Рушійна сила (Momentum) - це осцилятор, що представляє собою просте ковзне середнє з 34 періодів, яке утворюється середніми точками барів. Ця система була створена Біллом Вільямсом для визначення того, що в даний момент часу відбувається з рушійною силою на ринку.

С

Свиня - учасник, який часто коливається, не знаючи, що робити: купувати чи продавати? Часто приймає "емоційні рішення", засновані на страху, жадібності або азарті. Через це часто втрачає капітал, тобто "йде під ніж".

Світова організація торгівлі, СОТ (World Trade Organization, WTO) - з'явилася в 1994 році для регулювання питань міжнародної торгівлі та координації відносин держав, які стали її членами. На сьогоднішній день в СОТ входить більш 150 країн, що прагнуть працювати за встановленими правилами. До останніх входять: рівні права, прозорість інформації, взаємність поступок, дотримання зобов'язань та підтримка обмежень.

СВІФТ (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT) - єдина комп'ютерна мережа міжнародного рівня, через яку передаються інструкції і повідомлення про платежі.

Своп (Swap) - являє собою різницю процентних ставок по кредитах в валютах, що беруть участь в угоді. Зараховується (якщо позитивний) на торговий рахунок або списується з нього (якщо негативний), коли відкрита торгова позиція переноситься через ніч.

Свопціон (Swaption) - ф'ючерс або опціон, предметом якого є різниця відсоткових ставок (своп). Дає право на певну дату в майбутньому укласти контракт на різницю процентних ставок.

Середня змінна (Moving Average) - метод згладжування цін, що полегшує розпізнавання тенденцій. Проста змінна середня (simple moving average) — це середня ціна за останній період з певної кількості днів. Зображується лінією на ціновому графіку. У простих системах торгівлі, перетин кривої ціни і ковзаючої середньої або двох ковзаючих середніх (тобто одна крива перетинає іншу знизу вгору або навпаки), використовуються як сигнали до купівлі та продажу.

Середня ціна (Average price) - просте середнє арифметичне значення цін закриття за певний період часу або за певні періоди тривалості всередині дня.

Символ (Symbol) - умовний знак, який використовується на біржах для позначення акції тієї чи іншої публічної компанії. Символ складається з декількох букв (від однієї до трьох для компаній які торгуються на NYSE і AMEX, і від чотирьох і більше для компаній Nasdaq).

Скальпер (Scalper) - спекулянт, який купує і продає активи протягом дня, щоб отримати вигоду з невеликих коливань цін. Цей тип торгівлі забезпечує ринку велику ліквідність. Скальпери купують і продають часто, що дає іншим гравцям можливість швидко увійти в ринок або вийти з нього. Термін «скальпер» виник через те, що ці трейдери намагаються швидко отримати, «здерти» невелику суму з угоди.

Спайк або шпилька (Spike) - вид японської свічки з маленьким тілом і довгими тінями, що позначає неринкове котирування. Спайк з'являється в умовах суттєвої відмінності наступного котирування від попереднього, або в умовах цінового розриву. Спайк може бути як ознакою протистояння на ринку продавців і покупців, так і наслідком технічного збою.

Спекулятивний інвестор - юридична або фізична особа, що вкладає свої кошти в акції на нетривалий час (від декількох годин до декількох місяців), з метою отримання прибутку за рахунок курсових коливань.

Спеціаліст (Specialist) - член фондової біржі (наприклад, NYSE або AMEX), який відповідає за підтримку "чесного і впорядкованого" ринку торгів по конкретній акції.

Спеціальні права запозичення, СПЗ (Special Drawing Rights) - є штучно створеним засобом для платіжних розрахунків, які не мають фізичного втілення; все обмежується внесенням відповідних записів на банківські рахунки. Використовується тільки всередині МВФ для збільшення резервів, операцій за кредитами, регулювання сальдо платіжних балансів і покриття дефіциту у країнах, що входять до складу Міжнародного валютного фонду. Курс спеціальних прав запозичення розраховується щодня на основі курсів 4 базових валют.

Співвідношення «ціна-прибуток» (Price-to-earnings ratio, P/E ratio) - співвідношення для оцінки компанії, яке вимірює поточну ціну акцій щодо її прибутку на акцію. Співвідношення «ціна-прибуток» також іноді називають ціновим мультиплікатором або мультиплікатором прибутку. Розраховується за формулою «ціна акції, поділена на річний дохід компанії».

Співвідношення ризик-прибуток (Risk/Reward ratio) - співвідношення між оцінками потенційних втрат і прибутків від угоди. Крім оцінки абсолютної величини прибутків і втрат, потрібно так само враховувати їхню ймовірність.

Спот-торгівля (Spot-trading) - угоди з купівлі та продажу будь-яких фінансових активів, які передбачають поставку інструменту через один банківський день. Мається на увазі, що учасники торгової операції заздалегідь визначають ціну і дату, тобто своєрідні точки (спот), за якими буде проведена операція.

Спред (Spread) - різниця між ціною попиту і пропозиції, тобто максимальною ціною продажу і мінімальною ціною покупки. Спред є основним джерелом доходу для брокерів, які забирають невелику частину спреда в якості комісії за надання послуг. Чим менше спред, тим вище ліквідність.

Спред (Spread) - на фондовому ринку так називається різниця між найнижчою ціною пропозиції і найвищою ціною пропозиції. У торгівлі сировинними товарами спред — це позиція, яку займає інвестор при покупці двох або більше опціонів “пут” або “колл” на один і той же базовий актив з різними датами поставки. У цінних паперах з фіксованим доходом спред означає різницю в прибутковості між двома різними паперами з однаковим терміном погашення або двома аналогічними паперами з різними термінами погашення.

Ставка-орієнтир (Reference Rate) - це базисна процентна ставка, яка визначається сторонами, щоб встановити орієнтир для процентної ставки за фінансовими операціями. На Форекс під терміном “ставка-орієнтир” розуміється процентна ставка, яка є основою для визначення вартості цінних паперів і процентних свопів.

Стагфляція (Stagflation) - термін, утворений в результаті з'єднання понять «стагнація» і «інфляція»; характеризує уповільнення основних процесів в економіці (зниження попиту, активності бізнесу, виробництва) разом з підвищенням розмірів інфляції. Стагфляція не є типовим станом для економіки ринкового типу і зустрічається не так часто. Зазвичай стагфляція провокується якимись зовнішніми причинами або кризами, а не діями уряду конкретної країни.

Стоп аут (Stop out) - це сигнал на примусове закриття позиції, який подається сервером, в разі якщо у клієнта виявляється нестача коштів на рахунку для підтримки відкритої угоди. Розмір стоп ауту кожен брокер встановлює індивідуально. Як правило, збиткові позиції трейдера закриваються за поточною ціною ринку. Якщо трейдер пішов в мінус по декількох позиціях, то примусове закриття починається з найзбитковішої з них.

Стоп лосс (Stop Loss) - це ордер, який дозволяє зафіксувати угоду, коли обраний трейдером інструмент досягає певної ціни. Параметри стоп-лоссу можна встановити до або після відкриття позиції. Стоп-лосс дозволяє трейдеру уникнути додаткових збитків, автоматично закриваючи позицію. Обов'язкова умова — в разі установки ордера “стоп-лосс”, ціна фінансового інструменту повинна бути не менше поточної ціни на ринку при угоді на продаж, і не більше при угоді на купівлю. Buy Stop використовується для обмеження втрат у Short позиціях, Sell Stop для обмеження втрат у Long позиціях.

Стоп-ордер (Stop order) - торговий наказ, умовою виконання якого є зазначена трейдером ціна. Якщо зазначена ціна буде досягнута, то стоп-ордер перетворюється на ринковий наказ або маркет-ордер. Найбільш часто вживається для обмеження втрат в угодах.

Стреддл (Straddle) - ситуація, коли здійснюється продаж або купівля рівної кількості опціонів Call («колл») і Put («пут»), умови виконання яких ідентичні.

Стрибок (Spike) - це порівняно великий рух ціни вгору або вниз за короткий період часу. Прикладом негативного сплеску на фінансових ринках є сумнозвісний крах фондового ринку 19 жовтня 1987 року, коли промисловий індекс Доу-Джонса (DJIA) впав на 23% за один день.

Східний час (Eastern Standart Time, EST) - східний час, час східного узбережжя США. В цьому часовому поясі знаходяться такі міста як Вашингтон, Нью-Йорк, Майамі.

Сходження (Convergence) - ситуація в торгівлі, коли ціна базового активу рухається у напрямку до ціни ф'ючерсного контракту, і навпаки.

Т

Таймфрейм - часовий інтервал, протягом якого допускається формування одного бару (однієї свічки).

Тверда валюта (Hard Currency) - термін, що застосовується для позначення легко конвертованої валюти зі стійким курсом. Зазвичай це грошові одиниці розвинених країн з сильною економікою. Через свої властивості тверда валюта вважається хорошим інвестиційним інструментом.

Тейк профіт (Take profit) - це торговий наказ, який дозволяє зафіксувати прибуток, коли ціна досягає певного рівня. Такий ордер допомагає знизити ризики для трейдера. Якщо трейдер встановлює тейк-профіт для обраного торгового інструменту, після того як ціна досягає встановленого рівня, угода закривається автоматично. У відкритій угоді тейк-профіт може бути встановлений в будь-який час.

Тейк профіт (Take profit) - торговий наказ, який автоматично фіксує прибуток від угоди при досягненні цінової позиції, визначеної трейдером.

Технічний аналіз (Technical analysis) - метод прогнозування цінових коливань, заснований на уявленні про повторювання ринкових циклів; популярний серед трейдерів спосіб прогнозування цінової поведінки активу на валютному ринку. Технічний аналіз ґрунтується на думці, що зміни ціни, які мали місце в минулому, неминуче повторюються. Підтвердження зафіксованих раніше закономірностей в поведінці ринку шукається за допомогою аналізу цінових графіків, в ході якого виявляються певні графічні фігури, що повинні трактуватись як ознаки можливого руху ціни в ту або іншу сторону. Метою технічного аналізу є визначення найбільш ймовірного напрямку руху ринкового курсу.

Технічний аналітик - фахівець, який займається вивченням і використанням технічного аналізу.

Тік (Tick) - мінімальна одиниця, на яку може змінитися ціна. В торговій платформі — кожна окрема зміна або рух котирування в ту або іншу сторону. Може змінюватися на один пункт і більше.

Тікер (Ticker) - це унікальний номер, який визначається в торговій платформі для кожної операції, та дозволяє ідентифікувати будь-який відкладений ордер або відкриту торгову позицію. Значення тікера для кожної виконаної операції можна подивитися в історії угод.

Тінь (Shade) - це частина японської свічки, що показує відстань до тіла свічки від мінімальної або максимальної ціни. Тінь є важливим елементом технічного аналізу, оскільки може вказувати на досягнення ринком піку (довга тінь зверху) або, навпаки, дна (довга тінь знизу). Відповідно, тінь може бути «ведмежою» або «бичачою».

Торгівля всередині (Day trading, Intraday) - торгівля, при якій відкриття і закриття позиції відбувається всередині одного торгового дня, тобто від 10:30 до 18:45. Період операції може тривати від 1 хвилини до декількох годин. Трейдерів, які ніколи не переносять відкриту позицію на ніч, називають інтрадей-трейдерами (intraday traders).

Торгова ідея - підхід, який формується на підставі повторюваних однотипних закономірностей цінового руху.

Торгова сесія (trade session) - період, протягом якого працюють торгові майданчики на території різних географічних зон. Основними вважаються американська, європейська і азіатська торгові сесії.

Торгова система або системна торгівля - торгівля, при якій відкриття і закриття позицій відбувається за певними торговими правилами. Правила можуть бути засновані на різних видах аналізу, ідеях або підходах.

Торговий баланс (Balance of Trade) - значущий коефіцієнт, який характеризує зовнішньоторговельні відносини країни. Складові торгового балансу — це експорт і імпорт товарів. Різниця між сумами цих складових показує конкурентоспроможність держави в галузі торгівлі. Якщо експорт переважає над імпортом, то це говорить про зміцнення національної валюти, а також позитивно характеризує економіку країни. Якщо вартість товару на ввезення перевищує номінальну вартість вивезення, це говорить про низьку конкурентоспроможність країни. Якщо показники збігаються, утворюється нетто-баланс.

Торговий годинник або біржові годинник (Trading hours) - час роботи світових центрів ринкової торгівлі, таких, як Лондон, Нью-Йорк, Гонконг та інші. Торгові годинники бірж, розташованих в різних частинах світу, відрізняються. В контексті валютного ринку Форекс торгові годинник позначає час, коли можна укладати угоди, по будням цілодобово.

Торговий термінал - комп'ютерна програма, що використовується для біржової торгівлі.

Трейдер (Trader) - фахівець, який займається торгівлею на фінансових ринках або в інтересах клієнтів, або у власних інтересах. Рішення про купівлю-продаж активів трейдер приймає самостійно, використовуючи для цього свою торгову стратегію і тактику. Торгові операції трейдер здійснює на власні кошти (з урахуванням доступного кредитного плеча) або на гроші інвесторів, які йому були передані в управління. Трейдер заробляє на зміни цін інструментів, якими він торгує. Трейдер аналізує ситуацію на фінансових ринках і, грунтуючись на отриманих аналітичних даних, укладає угоди.

Трейдинг - торгівля з метою отримання прибутку за рахунок курсової різниці між ціною купівлі та ціною продажу (або навпаки). Трейдинг може означати торгівлю як на підвищення (лонг операції), так і на зниження (шорт операції). Трейдинг включає в себе різні торгові підходи, техніки, прийоми.

Тренд (Trend) - напрям руху ціни протягом певного тимчасового інтервалу (стійка тенденція). Ціновий рух, що має спрямований характер: підвищувальний або знижувальний. Поведінку тренда визначають під час проведення технічного аналізу. Тренди бувають наступних видів: спадний (ведмежий), висхідний (бичачий) і бічний (флет). Під час дії спадного тренда рекомендується відкривати позиції на продаж, а висхідного — на покупку. При відсутності тренда краще не робити ніяких операцій.

У

Угода (Transaction) - будь-яка операція з фінансовим активом в рамках роботи на ринку. Наприклад, купівля або продаж акцій на біржі в конкретний момент часу за певною ціною. Або, інакше, реалізація інвестиційного рішення про купівлю/продаж цінних паперів на біржі.

Угода овернайт (Overnight) - означає, що ця операція має термін один робочий день або, якщо укладається в п'ятницю, — на строк від п'ятниці до понеділка включно. Тобто це перехід позиції на наступний робочий день «через ніч». У банківській сфері «овернайт» може також означати одноденний кредит, який один банк дає іншому.

Усереднення вниз (Averaging down) - Купівля більшої кількості акцій за нижчою ціною, ніж те, що ви раніше заплатили, називається усередненням або зменшенням середньої ціни, за якою ви придбали акції компанії. Наприклад, скажіть, що ви купили 100 акцій спортивного конгломерату TSJ за 20 доларів за акцію. Якщо акція впала до 10 доларів, а ви купили ще 100 акцій, ваша середня ціна за акцію склала б 15 доларів. Ви б знизили ціну, за якою ви спочатку володіли акцією на 5 доларів. Однак, хоча ваша середня ціна купівлі знизилася, ви мали б рівну втрату на початковому складі — зниження на 10 доларів на 100 акцій приносить загальний збиток у розмірі 1000 доларів. Придбання більшої кількості акцій до середньої за ціною не змінить цього факту, тому не помилково трактуйте усереднення як засіб, щоб магічно зменшити свої збитки.

Усереднювати (Average) - акції одного емітента послідовно купуються/продаються в міру того, як їх курс знижується або підвищується. При цьому утримується середня ціна, по якій купувалися або продавалися акції.

Ухвалення інвестиційного рішення - прийняття рішення про здійснення операції з купівлі або продажу цінних паперів.

Ф

Ф'ючерс (Futures) - фінансовий контракт, який дає його власнику право отримати в майбутньому певну кількість якогось товару. Цим товаром можуть бути реальні речі, такі як нафта, золото, кава, або фінансові інструменти — акції, пакети акцій та інші цінні папери. Термін дії такого контракту заздалегідь обумовлений.

Ф'ючерсний контракт - зобов'язання придбати або продати товар через певний період часу за ціною, зафіксованою при його укладанні.

Федеральна резервна система, ФРС (Federal Reserve System, Fed) - організація в Сполучених Штатах, до якої входять 12 федеральних резервних банків. Є аналогом Центробанку. Управління ФРС у Вашингтоні здійснює рада керуючих. Має повноваження контролю за діяльністю фінансових холдингів, банків, що входять в ФРС, іноземних банків, що працюють в США, а також міжнародних операцій, що здійснюються всіма банками країни. Регулює грошово-кредитну політику країни.

Флет (бічний рух ціни) - коливання ціни в певних межах без вираженого тренду.

ФОМС (Federal Open Market Committee, FOMC) - Федеральний комітет з відкритого ринку, в його функції входить розробка кредитно-грошової політики США і визначення кредитної процентної ставки продажу федеральних фондів.

Фондовий ринок (Stock Market) - це ринок, на якому знаходяться у вільному обігу (купуються, продаються, закладаються) цінні папери.

Форвард або форвардний контракт (Forward) - договір, відповідно до якого одна валюта обмінюється на іншу в заздалегідь обумовлений термін за заздалегідь фіксованою ціною. Ціна зазвичай вказується в момент укладення договору і відповідає поточній вартості активу, в той час як термін може бути не встановлений зовсім. Тоді це форвард з відкритою датою. Активом (або предметом) за угодою може виступати не тільки валюта, але також облігації, товари, акції та ін. Якщо контрактом передбачена поставка активу і його оплата в повному розмірі, то форвард називається поставним (DF). Якщо обумовлений тільки розрахунок, то такий форвард буде називатися розрахунковим або безпоставочним (NDF).

Фрактал (Fractal) - це графічна фігура технічного аналізу, зазвичай використовується трейдерами для визначення найкращої доступної точку входу в ринок або виходу з нього. Для більш точних рішень фрактал найчастіше використовується в поєднанні з різними індикаторами і іншими методами тех. анализу, оскільки вважається відстаючим показником. Являє собою комбінацію з п'яти свічок, середня з яких показує або максимум, або мінімум ціни на даному відрізку.

Фундаментальний аналіз (Fundamental analysis) - метод прогнозування цінових коливань, заснований на аналізі актуальних політичних і економічних подій. Сукупність методів аналітичних досліджень, що застосовуються для оцінки стану і перспектив ринку цінних паперів, галузей, товарних, фінансових ринків і економіки в цілому. Для пояснення процесів, подій і отримання необхідних прогнозних даних проводиться вивчення і дослідження динаміки показників макро- і мікроекономіки, порівняння їх між собою, а також фінансовий аналіз. Також в фундаментальному аналізі враховуються важливі політичні і фінансові новини, які можуть вплинути на котирування. Виходячи з характеру інформації, що аналізується, робляться висновки про те, в який бік рушить ціна активу на фінансовому ринку.

Фундаментальний аналітик - фахівець, який займається вивченням і застосуванням фундаментального аналізу.

Х

Хвильова теорія Елліотта (Elliot Wave Theory) - розроблена в 1930-х роках американським фінансистом Ральфом Елліоттом теорія, яка спочатку застосовувалася на ринку акцій, але успішно використовується сьогодні і на Форекс. Вважається, що хвильова теорія Елліотта дозволяє з високою ймовірністю вірно визначити майбутній напрямок руху ринку і його причини. Теорія побудована на аналізі закономірностей масової психології і поведінки, що відбиваються в трендах на фінансових ринках. Згідно розробкам Елліотта, будь-який висхідний або спадний тренд включає в себе 5 хвиль. Непарні хвилі вважаються імпульсними, а парні — корекційними. Хвильова теорія Елліотта має багато нюансів, які необхідно брати до уваги при спробах ідентифікації трендів.

Хвіст (Tail) - поняття професійного жаргону трейдерів, що означає нижню тінь або гніт, іншими словами, відстань на японській свічі між максимальною ціною відкриття/закриття і мінімальною ціною торгового періоду. Довгі тіні вказують на високу активність торгівлі, в результаті чого ціна зазвичай далеко йде від ціни відкриття/закриття. Короткі, навпаки, свідчать про те, що ціна пішла недалеко. Хвіст допомагає визначити, хто домінував на ринку в конкретний момент — продавці або покупці.

Хедж (від англ. «Hedge») - обмежувати, огороджувати, ухилятися. Дії, спрямовані на обмеження/зменшення ризиків, в тому числі ризиків, пов'язаних з ціновими рухами. Хеджем також називається страхування ризиків. Наприклад, коли для страхування ризику збитків по короткій позиції по одному інструменту відкривається довга позиція за похідною цього інструменту.

Хеджування (Hedging) - в контексті ринку Форекс - це зниження ризиків торгівлі валютою за допомогою страхування коштів від несприятливих курсових коливань. Найчастіше при різкій зміні тренда на ринку це означає відкриття двох позицій в напрямку нового тренда проти однієї позиції в напрямку тренда, що перестав бути актуальним. Тобто хеджування однієї угоди на продаж в разі зміни тренда на Форекс відбувається за рахунок відкриття двох угод на покупку.

Хрестики-нулики (Tic-Tac-Toe) - це незвичайний ціновий графік у торговому терміналі, який не враховує час і показує тільки істотні цінові зміни. Хрестики-нулики — один з найперших графіків, що з'явився в 20-х роках минулого століття. Тоді цей графік ще відбудовувався вручну. Сьогодні до цього графіку звертається зовсім не багато трейдерів, охочих знайти нові методи аналізу. На графіку цінові рухи вгору позначаються хрестиками, а вниз — нуликами, часовий чинник при цьому не враховується. Поки буде висхідний тренд, на графіку будуть з'являтися хрестики, незалежно від того, скільки часу пройде. Хрестики-нулики дозволяють трейдеру побачити значущі цінові коливання, не звертаючи уваги на дрібні цінові зміни. Цей графік буде цікавий тим, хто вважає за краще застосовувати в торгівлі довгостроковий аналіз.

Ц

Ціна виконання опціону (Strike Price) - зафіксована в контракті на опціон ціна, за якою покупець опціону може придбати (Call) або продати (Put) акції в разі успішного виконання опціону.

Ціна угоди - ціна, по якій був куплений або проданий цінний папір на біржі на конкретний момент часу. Її можна назвати ринковою ціною акції.

Цінні папери - документи, що підтверджують майнове право або факт видачі позики володарем такого паперу. До цінних паперів (Securities) відносяться вексель, облігація, акція, опціон, ф'ючерс, варант, сертифікат тат інші. Цінні папери знаходяться у вільному обігу і торгуються на фондових біржах.

Ч

Чартист (Chartist) - інвестиційний (investment) аналітик, який використовує в аналізі схеми і графіки для відображення минулих коливань курсу акцій, відношення ринкової ціни акції до чистого прибутку в розрахунку на одну акцію, обороту і окремих компаній з метою прогнозування руху курсів акцій цих компаній в майбутньому. Стверджуючи, що історія повторюється і що рух курсів акцій укладається в невелике число повторюваних моделей, чартисти отримали в минулому широке визнання, особливо в США. В даний час звичайною практикою аналітиків стало використання більш широкого набору методів в порівнянні з тим, що застосовували чартисти.

Час відкриття ринку - час, коли фінансові ринки починають свою роботу або відновлюють її після вихідних або свят, називають «відкриття ринку» (Market Opening). Як правило, відкриття ринку прив'язане до початку робочого дня в тому регіоні, де відбуваються торги, тому можна сказати, що Форекс працює цілодобово, тому що площадки відкриваються одна за одною, починаючи з Азії.

Чиказька біржа опціонів - розташована в Чикаго біржа (CBOE (Chicago Board Options Exchange)), основним призначенням якої на момент створення в 1970-х рр. була торгівля стандартними опціонами.

Чиказька товарна біржа (CME (Chicago Mercantile Exchange)) - некомерційна корпорація, що надає можливості і простір для укладення угод по ф'ючерсах та опціонах; біржа займається наглядом за виконанням торгових правил, збиранням і поширенням інформації про ринок і забезпеченням роботи клірингового механізму.

Чиста зміна (Net Change) - різниця між ціною закриття попереднього торгового періоду і ціною закриття поточного торгового періоду для цінного паперу. Для цін на акції чиста зміна зазвичай відноситься до денних часових рамок, тому чиста зміна може бути позитивною або негативною для даного розглянутого дня. Хоча чиста зміна для акцій і більшості цінних паперів вказується в доларах США, вона може бути розрахована і котируватися в будь-якому номіналі в залежності від того, що саме торгується.

Ш

Шорт, «короткий продаж» (Short) - продаж трейдером запозиченої акції з метою пізніше купити її за нижчою ціною і отримати різницю. Коротка («ведмежа») позиція, яка використовується для заробітку на зниженні ціни.

Щ

Щоденник трейдера - місце, куди трейдер записує свої дії, важливі події, думки, торгові ідеї і багато іншого. Щоденник допомагає трейдеру краще розуміти себе і свої дії на ринку, краще оцінювати ситуацію, виявляти помилки і виправляти їх.

Щодо закриття ринку (Мarket on Close, MOC) - додаткова умова для ринкового ордера, за яким трейдеру гарантується ціна останньої угоди.

Я

Яма (Pit) - спеціальний майданчик або частина залу в операційному приміщенні біржі; як правило, розташована нижче основного рівня підлоги. В межах біржі яма є єдиним місцем, де трейдерам дозволено здійснювати торгові операції. Зазвичай яма оточена кабінками, в яких розміщуються брокери із засобами зв'язку.

Японські свічки (Japanese Candles) - один з декількох видів графіків в торговому терміналі, що дозволяють трейдеру орієнтуватися в коливаннях ціни на ринку. Японські свічки завдяки своїй візуальної наочності вже з 1980-х рр. стали одним з найпопулярніших методів технічного аналізу. За формою дійсно нагадують воскову свічку. Прямокутник, що означає період та розділяє ціни відкриття/закриття, вважається тілом свічки. Палички, що позначають мінімальну і максимальну ціни за конкретний проміжок часу, є тінями свічки. Японські свічки є основою для побудови багатьох графічних моделей технічного аналізу.

Яструб (Hawk) - термін політико-економічного жаргону, що позначає прихильника жорстких грошово-кредитних заходів в економіці (в тому числі підвищення процентних ставок) і жорсткої прагматичної лінії в стосунках з іншими державами в політиці, коли за рахунок інших країн істотно поліпшується становище власної. Яструб також зазвичай виступає за військові конфлікти, якщо це, з його точки зору, необхідно для процвітання держави.