• Головна
 • Інвестуйте
 • Copy Trading
 • Як це працює?
Принцип роботи Esperio Copy Trading?

Інвестор відкриває рахунок Esperio Investor, вибирає трейдера з рейтингу сервісу і підключає його до цього рахунку.

Сервіс пропорційно копіює угоди трейдера на рахунок інвестора. При цьому передача рахунку інвестора під управління трейдера не відбувається. Інвестор в будь-який момент може зупинити копіювання і відключитися від трейдингу.

Для досягнення прозорості рахунок інвестора може підключитися тільки до одного трейдера в один момент часу. Якщо ви хочете розподілити ваші кошти між кількома трейдерами, вам необхідно відкрити відразу декілька торгових рахунків інвестора.

Трейдер, який бере участь в сервісі, отримує винагороду у вигляді відсотка від прибутку свого інвестора. Трейдер сам визначає розмір винагороди. Він відомий інвестору заздалегідь, ще до того, як він приймає рішення про вибір трейдера.

Копіювання угод

Обсяг угоди, скопійований на рахунок інвестора, пропорційний відношенню коштів на рахунку інвестора і коштів на рахунку трейдера.

Volume (inv)=Multiplier(%) × (Equity Inv/Equity Trader) × Volume(trader)
 • Volume (inv) – обсяг угоди, яка копіюється на рахунок інвестора
 • Volume (tdr) – обсяг угоди на рахунку трейдера
 • Equity Inv – баланс на рахунку інвестора в момент копіювання угоди
 • Equity Trader – баланс на рахунку трейдера в момент копіювання угоди
 • Multiplier (%) – коефіцієнт повторення
Параметр equity береться з торгової платформи, тому він включає всі кредитні та бонусні кошти на торговому рахунку.
Резервний рахунок

Для взаємин між інвестором і трейдером в рамках сервісу створено спеціальний резервний рахунок. На даному рахунку заморожується потенційна комісія трейдера. Вона списується після кожної прибуткової угоди і резервується на цьому рахунку.

При реєстрації рахунку та підключення до послуги трейдер призначає комісійну винагороду з прибутку інвесторів, які копіюють його торгову стратегію. При закритті угоди з рахунку інвестора списується комісія і резервується на спеціальному рахунку трейдера.

Commission = Profit × Fee(%)
 • Commission – розмір комісії за операцію
 • Profit – прибуток по закритій угоді
 • Master Fee (%) – комісія в оферті трейдера
Комісія, накопичена на резервному рахунку, розподіляється між трейдером і інвестором при проведенні взаєморозрахунків.
Що таке взаєморозрахунки

Взаєморозрахунки — процедура розподілу комісійної винагороди між трейдером і інвестором по закінченню чергового звітного періоду. В рамках проведення взаєморозрахунків розподіляється комісія, накопичена на резервному рахунку. Це робиться таким чином, щоб трейдер отримав тільки ту винагороду, що йому належить, а саме — встановлений трейдером відсоток.

Reward Master = Master Fee(%) × Profit period
Сompensation Investor = Summary commission period – Reward Master
 • Reward Master – винагорода трейдера
 • Сompensation Investor – повернення комісії інвестору
 • Summary commission period – сума комісій за звітний період
 • Profit period – прибуток по всім торговим операціям за звітний період
 • Master Fee (%) – комісія в оферті трейдера
Якщо за звітний період інвестор зазнав збитків за торговельними операціями на рахунку трейдера, повернення комісії інвестору дорівнює сумі комісій за звітний період.
Сompensation Investor = Summary commission period – Reward Master

Умови проведення взаєморозрахунків: взаєморозрахунки між трейдером і інвестором відбуваються тільки при відсутності скопійованих відкритих позицій на рахунку інвестора. Періодичні взаєморозрахунки відбуваються в останню неділю місяця, або при від'єднанні рахунку інвестора від рахунку трейдера.

Рекомендації трейдеру: для отримання винагороди на періодичній основі трейдеру рекомендується закривати всі відкриті позиції в останню п'ятницю місяця.
Загальні терміни та поняття про сервіс
Торгові обмеження
На рахунку Трейдера немає можливості закривати позиції зустрічними приказами. Для запуску процесу реплікації тривалість перації Трейдера має становити не менше 60 секунд.
Винагорода трейдера (Reward Master)
Зарахування на рахунок трейдера частини накопиченої комісії (з урахуванням комісії Esperio) за підсумками взаєморозрахунків.
Повернення комісії інвестору (Compensation Investor)
Зарахування інвестору частини накопиченої комісії трейдера за підсумками проведення взаєморозрахунків.
Взаєморозрахунок
Процедура розподілу накопиченої комісії трейдера між рахунками інвестора і трейдера.
Комісія за операцію
Комісія, яка заморожується на резервному рахунку до моменту проведення взаєморозрахунків. Комісія списується з рахунку інвестора відразу після закриття прибуткової угоди, яка була скопійована з рахунку трейдера. Розрахунок комісії не залежить від того, хто керував скопійованою угодою на момент її закриття.
Коефіцієнт копіювання угод (Multiplier)
Коефіцієнт копіювання торгових операцій з рахунку трейдера на рахунок інвестора, який визначається інвестором в момент приєднання до рахунку трейдера.
Інвестування
Процес копіювання торгових операцій з рахунку трейдера на рахунок інвестора.
Звітний період
Період взаємодії інвестора і трейдера, після закінчення якого між сторонами відбувається взаєморозрахунок. Початок звітного періоду — момент приєднання до трейдера, або закінчення попереднього періоду взаємодії. Закінчення звітного періоду — остання неділя місяця або від'єднання інвестора від трейдера.
Комісія трейдера
Комісія трейдера, відповідно до якої розраховується винагорода за прибуткові угоди, скопійовані на рахунок інвестора.
Непублічний рахунок Esperio Master
Рахунок трейдера, який не опублікований в рейтингу Esperio Copy Trading на сайті компанії Esperio. Підключення до даного рахунку можливе тільки за унікальним посиланням, яке інвестор може отримати безпосередньо від трейдера сервісу.
Esperio Master
Клієнт компанії, що зареєстрував рахунок в сервісі Esperio Copy Trading в якості трейдера. Трейдер є провайдером угод для рахунків приєднаних до нього інвесторів.
Esperio Investor
Клієнт компанії, який зареєструвався в сервісі Esperio Copy Trading в якості інвестора.