• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Do Ngày Cộng hòa ở Brazil vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, BRA50 và USDBRL sẽ không được giao dịch
Tin tức mới nhất
16:35:00, 14 thg 11, 2023

Do Ngày Cộng hòa ở Brazil vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, BRA50 và USDBRL sẽ không được giao dịch

Kính thưa khách hàng!

Xin lưu ý rằng vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, BRA50 và USDBRL sẽ không được giao dịch do Ngày Cộng hòa của Brazil.

Hãy cẩn thận: vào các ngày lễ, các vị thế mở trên các thị trường liên quan với các tài sản được chỉ định có thể có ít thanh khoản hơn và chênh lệch rộng hơn.

Nhà môi giới Esperio có quyền thực hiện các thay đổi bổ sung đối với lịch trình mà không cần thông báo trước.

Xem thêm