• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Những thay đổi trong lịch trình giao dịch từ ngày 30 tháng 10 năm 2022
Tin tức mới nhất
11:00:00, 28 thg 10, 2023

Những thay đổi trong lịch trình giao dịch từ ngày 30 tháng 10 năm 2022

Kính gửi Quý khách hàng!

Từ ngày 30 tháng 10 năm 2022, những thay đổi quan trọng đã được thực hiện đối với lịch trình của các phiên giao dịch đối với một số công cụ CFD. Thời gian của máy chủ giao dịch là UTC + 2.

Loại tài sản Công cụ Thời gian bắt đầu phiên giao dịch Thời gian bắt đầu phiên giao dịch
CFD trên kim loại Tất cả 3:00 21:00
CFD trên chỉ số CH20 9:05 22:55
ES35 10:02 20:55
EUR50, FRA40 9:02 22:55
GER40 0:05, 3:16 3:15, 22:55
IT40 10:00 18:40
PL20 9:50 17:45
CFD trên năng lượng BRN 1:05*, 2:05** 23:55***, 22:55****
CFD trên EU Stocks Tất cả ngoài SIX 10:02 18:29
SIX 10:02 18:19
CFD trái phiếu BUND 3:20 22:55

* Thứ Hai, ** Thứ Ba-Thứ Sáu, *** Thứ Hai-Thứ Năm, **** Thứ Sáu

Những thay đổi được đưa ra liên quan đến việc chuyển đổi sang thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày ở EU vào cuối năm 2022.

Nhà môi giới Esperio có quyền thực hiện các thay đổi bổ sung đối với lịch trình mà không cần thông báo trước.

Xem thêm