• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Thay đổi lịch giao dịch CFD trên chỉ số HK50 do Tết Nguyên đán ở Trung Quốc
Tin tức mới nhất
12:56:00, 13 thg 1, 2023

Thay đổi lịch giao dịch CFD trên chỉ số HK50 do Tết Nguyên đán ở Trung Quốc

Kính gửi Quý khách hàng!

Trong các ngày 20 tháng 1 và 23-25 tháng 1 năm 2023, lịch trình các phiên giao dịch CFD trên chỉ số HK50 đã có những thay đổi quan trọng.


Cuộc hẹn

lớp tài sản

Biểu tượng

Thay đổi phiên*

Ngày 20 tháng 1 năm 2023

CFD trên các chỉ số

HK50

Đóng cửa sớm lúc 21:00

Ngày 23-25 tháng 1 năm 2023

Đóng cửa


Thời gian máy chủ giao dịch được chỉ định tương ứng với UTC+2.

Những thay đổi này đối với lịch giao dịch được thiết lập liên quan đến Tết Nguyên đán ở Hồng Kông.

Xin lưu ý rằng các điều chỉnh lịch trình bổ sung có thể được thiết lập mà không cần thông báo trước.

Hãy cẩn thận khi lập kế hoạch giao dịch của bạn.

Xem thêm