Chỉ số giá tiêu dùng, giá trị cơ bản (tính theo năm).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
10-11-22 6.3% 6.5% 6.6%
13-10-22 6.6% 6.5% 6.3%
13-09-22 6.3% 6.1% 5.9%
10-08-22 5.9% 6.1% 5.9%
13-07-22 5.9% 5.7% 6%
10-06-22 6% 5.9% 6.2%
11-05-22 6.2% 6% 6.5%
12-04-22 6.5% 6.6% 6.4%
10-03-22 6.4% 6.4% 6%
10-02-22 6% 5.9% 5.5%
12-01-22 5.5% 5.4% 4.9%
10-12-21 4.9% 4.9% 4.6%
10-11-21 4.6% 4.3% 4%
13-10-21 4% 4% 4%
14-09-21 4% 4.2% 4.3%
11-08-21 4.3% 4.3% 4.5%
13-07-21 4.5% 4% 3.8%
10-06-21 3.8% 3.4% 3%
12-05-21 3% 2.3% 1.6%
13-04-21 1.6% 1.5% 1.3%
10-03-21 1.3% 1.4% 1.4%
10-02-21 1.4% 1.5% 1.6%
13-01-21 1.6% 1.6% 1.6%
10-12-20 1.6% 1.6% 1.6%
12-11-20 1.6% 1.8% 1.7%
13-10-20 1.7% 1.8% 1.7%
11-09-20 1.7% 1.6% 1.6%
12-08-20 1.6% 1.1% 1.2%
14-07-20 1.2% 1.1% 1.2%
10-06-20 1.2% 1.3% 1.4%
12-05-20 1.4% 1.7% 2.1%
10-04-20 2.1% 2.3% 2.4%
11-03-20 2.4% 2.3% 2.3%
13-02-20 2.3% 2.2% 2.3%
14-01-20 2.3% 2.3% 2.3%
11-12-19 2.3% 2.3% 2.3%
13-11-19 2.3% 2.4% 2.4%
10-10-19 2.4% 2.4% 2.4%
12-09-19 2.4% 2.3% 2.2%
13-08-19 2.2% 2.1% 2.1%
11-07-19 2.1% 2% 2%
12-06-19 2% 2.1% 2.1%
10-05-19 2.1% 2.1% 2%
10-04-19 2% 2.1% 2.1%
12-03-19 2.1% 2.2% 2.2%
13-02-19 2.2% 2.1% 2.2%
11-01-19 2.2% 2.2% 2.2%
12-12-18 2.2% 2.2% 2.1%
14-11-18 2.1% 2.2% 2.2%
11-10-18 2.2% 2.3% 2.2%
13-09-18 2.2% 2.4% 2.4%
10-08-18 2.4% 2.3% 2.3%
12-07-18 2.3% 2.3% 2.2%
12-06-18 2.2% 2.2% 2.1%
10-05-18 2.1% 2.2% 2.1%
11-04-18 2.1% 2.1% 1.8%
13-03-18 1.8% 1.8% 1.8%
14-02-18 1.8% 1.7% 1.8%
12-01-18 1.8% 1.7% 1.7%
13-12-17 1.7% 1.8% 1.8%
15-11-17 1.8% 1.7% 1.7%
13-10-17 1.7% 1.8% 1.7%
14-09-17 1.7% 1.6% 1.7%
11-08-17 1.7% 1.7% 1.7%
14-07-17 1.7% 1.7% 1.7%
14-06-17 1.7% 1.9% 1.9%
12-05-17 1.9% 2% 2%
14-04-17 2% 2.3% 2.2%
15-03-17 2.2% 2.2% 2.3%
15-02-17 2.3% 2.1% 2.2%
18-01-17 2.2% 2.2% 2.1%
15-12-16 2.1% 2.2% 2.1%
17-11-16 2.1% 2.2% 2.2%
18-10-16 2.2% 2.3% 2.3%
16-09-16 2.3% 2.2% 2.2%
16-08-16 2.2% 2.3% 2.3%
15-07-16 2.3% 2.3% 2.2%
16-06-16 2.2% 2.2% 2.1%
17-05-16 2.1% 2.1% 2.2%
14-04-16 2.2% 2.3% 2.3%
16-03-16 2.3% 2.2% 2.2%
19-02-16 2.2% 2.1% 2.1%
20-01-16 2.1% 2.1% 2%
15-12-15 2% 2.0% 1.9%
17-11-15 1.9% 1.9% 1.9%
15-10-15 1.9% 1.8% 1.8%
16-09-15 1.8% 1.9% 1.8%
19-08-15 1.8% 1.8% 1.8%
17-07-15 1.8% 1.8% 1.7%
18-06-15 1.7% 1.8% 1.8%
22-05-15 1.8% 1.7% 1.8%
17-04-15 1.8% 1.7% 1.7%
24-03-15 +1.7% +1.6% +1.6%
26-02-15 +1.6% +1.6%
16-01-15 +1.6% +1.7% +1.7%
17-12-14 +1.7% +1.8%
20-11-14 +1.8% +1.8% +1.7%
22-10-14 +1.7% +1.7% +1.7%
17-09-14 +1.7% +1.9%
19-08-14 +1.9% +1.9%
22-07-14 +1.9% +2.0% +2.0%
17-06-14 +2.0% +1.8% +1.8%
15-05-14 +1.8% +1.7%
15-04-14 +1.7% +1.6% +1.6%
18-03-14 +1.6% +1.6% +1.6%
20-02-14 +1.6% +1.6% +1.7%
16-01-14 +1.7% +1.7% +1.7%
17-12-13 +1.7% +1.7% +1.7%
20-11-13 +1.7% +1.7% +1.7%
30-10-13 +1.7% +1.8% +1.8%
17-09-13 +1.8% +1.8% +1.7%
15-08-13 +1.7% +1.7% +1.6%
16-07-13 +1.6% +1.6% +1.7%
18-06-13 +1.7% +1.7% +1.7%
16-05-13 +1.7% +1.8% +1.9%
16-04-13 +1.9% +2.0% +2.0%
15-03-13 +2.0% +2.0% +1.9%
21-02-13 +1.9% +1.8% +1.9%
16-01-13 +1.9% +1.9% +1.9%
14-12-12 +1.9% +2.0% +2.0%
15-11-12 +2.0% +2.0% +2.0%
16-10-12 +2.0% +2.0% +1.9%
14-09-12 +1.9% +2.0% +2.1%
15-08-12 +2.1% +2.2% +2.2%
17-07-12 +2.2% +2.2% +2.3%
14-06-12 +2.3% +2.2% +2.3%
15-05-12 +2.3% +2.3% +2.3%
13-04-12 +2.3% +2.2% +2.2%
16-03-12 +2.2% +2.2% +2.3%
17-02-12 +2.3% +2.2% +2.2%
19-01-12 +2.2% +2.2% +2.2%
16-12-11 2.2% 2.1% 2.1%
16-11-11 +2.1% +2.1% +2.0%
19-10-11 +2.0% +2.1% +2.0%
15-09-11 +2.0% +1.8%
18-08-11 +1.8% +1.7% +1.6%
15-07-11 +1.6% +1.5%
15-06-11 +1.5% +1.3%
13-05-11 +1.3% +1.2%
15-04-11 +1.2% +1.1%
17-03-11 +1.1% +1.0%
17-02-11 +1.0% +0.8%
14-01-11 0.8% +0.8%
15-12-10 +0.8% +0.6% +0.6%
17-11-10 0.6% 0.8%
15-10-10 0.80% 0.90% 0.90%
17-09-10 0.90% 1.00% 0.90%
13-08-10 0.90% 0.90% 0.90%
16-07-10 0.90% 0.90% 0.90%
17-06-10 0.90% 0.90%
19-05-10 0.90% 1.00% 1.10%
14-04-10 1.10% 1.20% 1.30%
18-03-10 1.30% 1.40% 1.60%
19-02-10 1.60% 1.80% 1.80%
15-01-10 1.80% 1.80% 1.70%
16-12-09 1.70% 1.80% 1.70%
18-11-09 1.70% 1.60% 1.50%
15-10-09 1.50% 1.40% 1.40%
16-09-09 1.40% 1.40% 1.50%
14-08-09 1.50% 1.60% 1.70%
15-07-09 1.70% 1.70% 1.80%
17-06-09 1.80% 1.80% 1.90%
15-05-09 1.90% 1.80% 1.80%
15-04-09 1.80% 1.70% 1.80%
18-03-09 1.80% 1.70% 1.70%
20-02-09 1.70% 1.50% 1.80%
16-01-09 1.80% 1.90% 2.00%
16-12-08 2.00% 2.10% 2.20%
19-11-08 2.20% 2.40% 2.50%
16-10-08 2.50% 2.50% 2.50%
16-09-08 2.50% 2.60% 2.50%
14-08-08 2.50% 2.40% 2.40%
16-07-08 2.40% 2.30% 2.30%
13-06-08 2.30% 2.30% 2.30%
14-05-08 2.30% 2.40% 2.40%
16-04-08 2.40% 2.40% 2.30%
14-03-08 2.30% 2.40% 2.50%
20-02-08 2.50% 2.40% 2.40%
16-01-08 2.40% 2.30%
Mức quan trọng
Quốc gia Mỹ
Nguồn Cục thống kê Lao động (Bureau of Labor Statistics).

Miêu tả

Là chỉ số giá tiêu dùng ít biến động nhất trong các loại giá như giá năng lượng và thực phẩm. Thông thường các ngân hàng nhà nước trong thời gian trung hạn (3-6 tháng) sử dụng chỉ số này như mục tiêu tỷ lệ lạm phát trong nước. Các chỉ số được tính toán mà không tính đến các thành phần biến động khách quan hơn, chúng giúp xác định làm thế nào để thay đổi tỷ lệ lạm phát trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng các thành phần loại trừ chiếm khoảng một phần tư tổng lượng hàng hoá và đưa vào tính toán chỉ số, và có một tác động đáng kể trên phần còn lại của hàng hoá.

Tác động đến thị trường

Tốc độ tăng trưởng hoặc vượt quá giá trị thực tế theo dự báo là dấu hiệu tích cực đối với đồng USD. Trong trường hợp xảy ra độ lệch đáng kể so với dự báo có thể là một tác động mạnh mẽ tới đồng USD.