Chỉ số giá tiêu dùng, giá trị cơ bản, năm/năm
Ngày Thực tế Dự báo Trước
16-11-22 6.5% 6.5%
19-10-22 6.5% 6.3%
14-09-22 6.3% 6.2%
17-08-22 6.2% 5.8%
20-07-22 5.8% 5.9%
22-06-22 5.9% 6.2%
18-05-22 6.2% 5.7%
13-04-22 5.7% 5.4% 5.2%
23-03-22 5.2% 4.4%
16-02-22 4.4% 4.2%
19-01-22 4.2% 4.0%
15-12-21 4.0% 3.4%
17-11-21 3.4% 2.9%
20-10-21 2.9% 3.1%
15-09-21 3.1% 1.8%
18-08-21 1.8% 2.3%
14-07-21 2.3% 2%
16-06-21 2% 1.3%
19-05-21 1.3% 1.1%
21-04-21 1.1% 0.9%
24-03-21 0.9% 1.4%
17-02-21 1.4% 1.4%
20-01-21 1.4% 1.1%
16-12-20 1.1% 1.5%
18-11-20 1.5% 1.3%
21-10-20 1.3% 0.9%
16-09-20 0.9 1.8%
19-08-20 1.8% 1.4%
15-07-20 1.4% 1.2%
17-06-20 1.2% 1.4%
20-05-20 1.4% 1.6%
22-04-20 1.6% 1.7%
25-03-20 1.7% 1.6%
19-02-20 1.6% 1.4%
15-01-20 1.4% 1.7%
18-12-19 1.7% 1.7%
13-11-19 1.7% 1.7%
16-10-19 1.7% 1.7% 1.5%
18-09-19 1.5% 1.7% 1.9%
14-08-19 1.9% 1.8% 1.8% (1.7%)
17-07-19 1.8% 1.8% 1.7%
19-06-19 1.7% 1.7% 1.8%
22-05-19 1.8% 1.9% 1.8%
17-04-19 1.8% 1.9% 1.8%
20-03-19 1.8% 1.9% 1.9%
13-02-19 1.9% 1.9% 1.9%
16-01-19 1.9% 1.8% 1.8%
19-12-18 1.8% 1.8% 1.9%
14-11-18 1.9% 2% 1.9%
17-10-18 1.9% 2% 2.1%
19-09-18 2.1% 1.8% 1.9%
15-08-18 1.9% 1.9% 1.9%
18-07-18 1.9% 2.2% 2.1%
13-06-18 2.1% 2.1% 2.1%
23-05-18 2.1% 2.2% 2.3%
18-04-18 2.3% 2.5% 2.4%
20-03-18 2.4% 2.5% 2.7%
13-02-18 2.7% 2.6% 2.5%
16-01-18 2.5% 2.6% 2.7%
12-12-17 2.7% 2.7% 2.7%
14-11-17 2.7% 2.8% 2.7%
17-10-17 2.7% 2.7% 2.7%
12-09-17 2.7% 2.5% 2.4%
15-08-17 2.4% 2.5% 2.4%
18-07-17 2.4% 2.6% 2.6%
13-06-17 2.6% 2.4% 2.4%
16-05-17 2.4% 2.2% 1.8%
11-04-17 1.8% 1.9% 2%
21-03-17 2% 1.8% 1.6%
14-02-17 1.6% 1.8% 1.6%
17-01-17 1.6% 1.4% 1.4%
13-12-16 1.4% 1.3% 1.2%
15-11-16 1.2% 1.5% 1.5%
18-10-16 1.5% 1.4% 1.3%
13-09-16 1.3% 1.4% 1.3%
16-08-16 1.3% 1.3% 1.4%
19-07-16 1.4% 1.3% 1.2%
14-06-16 1.2% 1.3% 1.2%
17-05-16 1.2% 1.4% 1.5%
12-04-16 1.5% 1.3% 1.2%
22-03-16 1.2% 1.2% 1.2%
16-02-16 1.2% 1.3% 1.4%
19-01-16 1.4% 1.2% 1.2%
15-12-15 1.2% 1.2% 1.1%
17-11-15 1.1% 1% 1.0%
13-10-15 1.0% 1.1% 1.0%
15-09-15 1.0% 1.2%
18-08-15 1.2% 0.8%
14-07-15 0.8% 0.9%
16-06-15 0.9% 0.8%
19-05-15 0.8% 1.0%
14-04-15 1.0% 1.2% 1.2%
24-03-15 +1.2% +1.3% +1.4%
17-02-15 +1.4% +1.3% +1.3%
13-01-15 +1.3% +1.4% +1.2%
16-12-14 +1.2% +1.5% +1.5%
18-11-14 +1.5% +1.6% +1.5%
14-10-14 +1.5% +1.8% +1.9%
16-09-14 +1.9% +1.8% +1.8%
19-08-14 +1.8% +1.9% +2.0%
15-07-14 +2.0% +1.7% +1.6%
17-06-14 +1.6% +2.0%
20-05-14 +2.0% +1.6%
15-04-14 +1.6% +1.6% +1.7%
25-03-14 +1.7% +1.6% +1.6%
18-02-14 +1.6% +1.9% +1.7%
14-01-14 +1.7% +1.8% +1.8%
17-12-13 +1.8% +1.8% +1.7%
12-11-13 +1.7% +2.0% +2.2%
15-10-13 +2.2% +2.0% +2.0%
17-09-13 +2.0% +2.1% +2.0%
13-08-13 +2.0% +2.3% +2.3%
16-07-13 +2.3% +2.3% +2.2%
18-06-13 +2.2% +2.1% +2.0%
21-05-13 +2.0% +2.3% +2.4%
16-04-13 +2.4% +2.3% +2.3%
19-03-13 +2.3% +2.2% +2.3%
12-02-13 +2.3% +2.4% +2.4%
15-01-13 +2.4% +2.6% +2.6%
18-12-12 +2.6% +2.6% +2.6%
13-11-12 +2.6% +2.2% +2.1%
16-10-12 +2.1% +2.1% +2.1%
18-09-12 +2.1% +2.2% +2.3%
14-08-12 +2.3% +2.1% +2.1%
17-07-12 +2.1% +2.3% +2.2%
19-06-12 2.2% +2.3% +2.1%
22-05-12 +2.1% +2.2% +2.5%
17-04-12 +2.5% +2.4% +2.4%
20-03-12 +2.4% +2.4% +2.6%
14-02-12 +2.6% +2.0% +3.0%
17-01-12 +3.0% +3.0% +3.2%
13-12-11 3.2% 3.3% 3.4%
15-11-11 +3.4% +3.3% +3.3%
18-10-11 +3.3% +3.1%
13-09-11 +3.1% +3.1%
16-08-11 +3.1% +3.0% +2.8%
12-07-11 +2.8% +3.3%
14-06-11 +3.3% +3.7%
17-05-11 +3.2% +3.2%
12-04-11 +3.2% +3.4%
22-03-11 +3.1% +3.0%
15-02-11 +3.0% +2.9%
18-01-11 +2.9% +2.7%
14-12-10 +2.7% +2.7%
16-11-10 2.7% 2.7%
12-10-10 2.70% 2.60% 2.80%
14-09-10 2.80% 2.60% 2.60%
17-08-10 2.60% 3.00% 3.10%
13-07-10 3.10% 2.70% 2.90%
15-06-10 2.90% 3.00% 3.10%
18-05-10 3.10% 2.90% 3.00%
20-04-10 3.00% 2.80% 2.90%
23-03-10 2.90% 3.00% 3.10%
16-02-10 3.10% 3.20% 2.80%
19-01-10 2.80% 2.30% 1.90%
15-12-09 1.90% 1.80% 1.80%
17-11-09 1.80% 1.70% 1.70%
13-10-09 1.70% 1.70% 1.80%
15-09-09 1.80% 1.60% 1.80%
18-08-09 1.80% 1.50% 1.60%
14-07-09 1.60% 1.60% 1.60%
16-06-09 1.60% 1.50% 1.50%
19-05-09 1.50% 1.70% 1.70%
21-04-09 1.70% 1.50% 1.60%
24-03-09 1.60% 1.30% 1.30%
17-02-09 1.30% 1.00% 1.10%
20-01-09 1.10% 1.40% 2.00%
16-12-08 2.00% 1.80% 1.90%
18-11-08 1.90% 2.20% 2.20%
14-10-08 2.20% 2.10% 2.00%
16-09-08 2.00% 1.90% 1.90%
12-08-08 1.90% 1.70% 1.60%
15-07-08 1.60% 1.50% 1.50%
17-06-08 1.50% 1.50% 1.40%
13-05-08 1.40% 1.30% 1.20%
15-04-08 1.20% 1.30% 1.20%
18-03-08 1.20% 1.40% 1.30%
12-02-08 1.30% 1.50% 1.40%
15-01-08 1.40% 1.50% 1.40%
Mức quan trọng
Quốc gia Vương quốc Anh
Nguồn Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (U.K. Office of National Statistics)

Miêu tả

Là chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm sự biến động trong giá năng lượng và giá thực phẩm. Chỉ số này thường được ngân hàng trung ương Anh sử dụng như đại diện thông số lạm phát trong thời gian trung bình (3-6 tháng). Việc tính toán chỉ số này không tính đến các thành phần hay biến động nên có thể xác định chính xác mức lạm phát thay đổi như thế nào sau thời gian báo cáo.

Tác động đến thị trường

Chỉ số tăng hay vượt qua giá trị thực tế được dự đoán sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với đồng bảng Anh. Trong trường hợp sự chênh lệch quá lớn so với giá trị dự đoán có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới biến động tỷ giá đồng bảng Anh.