Tỷ lệ thất nghiệp ILO
Ngày Thực tế Dự báo Trước
15-11-22 3.6% 3.5% 3.5%
11-10-22 3.5% 3.6% 3.6%
13-09-22 3.6% 3.8% 3.8%
16-08-22 3.8% 3.8% 3.8%
19-07-22 3.8% 3.9% 3.8%
14-06-22 3.8% 3.6% 3.7%
17-05-22 3.7% 3.8% 3.8%
12-04-22 3.8% 3.8% 3.9%
15-03-22 3.9% 4% 4.1%
15-02-22 4.1% 4.1% 4.1%
18-01-22 4.1% 4.2% 4.2%
14-12-21 4.2% 4.2% 4.3%
16-11-21 4.3% 4.4% 4.5%
12-10-21 4.5% 4.5% 4.6%
14-09-21 4.6% 4.6% 4.7%
17-08-21 4.7% 4.8% 4.8%
15-07-21 4.8% 4.7% 4.7%
15-06-21 4.7% 4.7% 4.8%
18-05-21 4.8% 4.9% 4.9%
20-04-21 4.9% 5.1% 5%
23-03-21 5% 5.2% 5.1%
23-02-21 5.1% 5.1% 5%
26-01-21 5% 5.1% 4.9%
15-12-20 4.9% 5.1% 4.8%
10-11-20 4.8% 4.8% 4.5%
13-10-20 4.5% 4.3% 4.1%
15-09-20 4.1% 4.1% 3.9%
11-08-20 3.9% 4.2% 3.9%
16-07-20 3.9% 4.2% 3.9%
16-06-20 3.9% 4.7% 3.9%
19-05-20 3.9% 4.4% 4%
21-04-20 4.0% 3.9% 3.9%
17-03-20 3.9% 3.8% 3.8%
18-02-20 3.8% 3.8% 3.8%
21-01-20 3.8% 3.8% 3.8%
17-12-19 3.8% 3.9% 3.8%
12-11-19 3.8% 3.9% 3.9%
15-10-19 3.9% 3.8% 3.8%
10-09-19 3.8% 3.9% 3.9%
13-08-19 3.9% 3.8% 3.8%
16-07-19 3.8% 3.8% 3.8%
11-06-19 3.8% 3.8% 3.8%
14-05-19 3.8% 3.9% 3.9%
16-04-19 3.9% 3.9% 3.9%
19-03-19 3.9% 4% 4%
19-02-19 4% 4% 4%
22-01-19 4% 4.1% 4.1%
11-12-18 4.1% 4.1% 4.1%
13-11-18 4.1% 4% 4%
16-10-18 4% 4% 4%
11-09-18 4% 4% 4%
14-08-18 4% 4.2% 4.2%
17-07-18 4.2% 4.2% 4.2%
12-06-18 4.2% 4.2% 4.2%
15-05-18 4.2% 4.2% 4.2%
17-04-18 4.2% 4.3% 4.3%
21-03-18 4.3% 4.4% 4.4%
21-02-18 4.4% 4.3% 4.3%
24-01-18 4.3% 4.3% 4.3%
13-12-17 4.3% 4.2% 4.3%
15-11-17 4.3% 4.3% 4.3%
18-10-17 4.3% 4.3% 4.3%
13-09-17 4.3% 4.4% 4.4%
16-08-17 4.4% 4.5% 4.5%
12-07-17 4.5% 4.6% 4.6%
14-06-17 4.6% 4.6% 4.6%
17-05-17 4.6% 4.7% 4.7%
12-04-17 4.7% 4.7% 4.7%
15-03-17 4.7% 4.8% 4.8%
15-02-17 4.8% 4.8% 4.8%
18-01-17 4.8% 4.8% 4.8%
14-12-16 4.8% 4.8% 4.8%
16-11-16 4.8% 4.9% 4.9%
19-10-16 4.9% 4.9% 4.9%
14-09-16 4.9% 4.9% 4.9%
17-08-16 4.9% 4.9% 4.9%
20-07-16 4.9% 5% 5%
15-06-16 5% 5.1% 5.1%
18-05-16 5.1% 5.1% 5.1%
20-04-16 5.1% 5.1% 5.1%
16-03-16 5.1% 5.1% 5.1%
17-02-16 5.1% 5% 5.1%
20-01-16 5.1% 5.2% 5.2%
16-12-15 5.2% 5.3% 5.3%
11-11-15 5.3% 5.4% 5.4%
14-10-15 5.4% 5.5% 5.5%
16-09-15 5.5% 5.6% 5.6%
12-08-15 5.6% 5.6% 5.6%
15-07-15 5.6% 5.5% 5.5%
17-06-15 5.5% 5.5% 5.5%
13-05-15 5.5% 5.5% 5.6%
17-04-15 5.6% 5.6% 5.7%
18-03-15 5.7% 5.6% 5.7%
18-02-15 5.7% 5.8% 5.8%
21-01-15 5.8% 5.9% 6.0%
17-12-14 6.0% 5.9% 6.0%
12-11-14 6.0% 5.9% 6.0%
15-10-14 6.0% 6.1% 6.2%
17-09-14 6.2% 6.3% 6.4%
13-08-14 6.4% 6.4% 6.5%
16-07-14 6.5% 6.6% 6.6%
11-06-14 6.6% 6.7% 6.8%
14-05-14 6.8% 6.8% 6.9%
16-04-14 6.9% 7.2% 7.2%
19-03-14 7.2% 7.2% 7.2%
19-02-14 7.2% 7.1% 7.1%
22-01-14 7.1% 7.3% 7.4%
18-12-13 7.4% 7.6% 7.6%
13-11-13 7.6% 7.7% 7.7%
16-10-13 7.7% 7.7% 7.7%
11-09-13 7.7% 7.8% 7.8%
14-08-13 7.8% 7.8% 7.8%
17-07-13 7.8% 7.8% 7.8%
12-06-13 7.8% 7.8% 7.8%
15-05-13 7.8% 7.9% 7.9%
17-04-13 7.9% 7.8% 7.8%
20-03-13 7.8% 7.8% 7.8%
20-02-13 7.8% 7.7% 7.7%
23-01-13 7.7% 7.8% 7.8%
12-12-12 7.8% 7.9% 7.8%
14-11-12 7.8% 7.9% 7.9%
17-10-12 7.9% 8.1% 8.1%
12-09-12 8.1% 8.0% 8.0%
15-08-12 8.0% 8.1% 8.1%
18-07-12 8.1% 8.2% 8.2%
20-06-12 8.2% 8.2% 8.2%
16-05-12 8.2% 8.3% 8.3%
18-04-12 8.3% 8.4% 8.4%
14-03-12 8.4% 8.4% 8.4%
15-02-12 8.4% 8.4% 8.4%
18-01-12 8.4% 8.3% 8.3%
14-12-11 8.3% 8.3% 8.3%
16-11-11 8.3% 8.2% 8.1%
12-10-11 8.1% 7.9% 7.9%
14-09-11 7.9% 7.9% 7.9%
17-08-11 7.9% 7.7% 7.7%
13-07-11 7.7% 7.7% 7.7%
15-06-11 7.7% 7.7% 7.7%
18-05-11 7.7% 7.8% 7.8%
13-04-11 7.8% 8.0% 8.0%
16-03-11 8.00% 7.90% 7.90%
16-02-11 7.90% 7.90% 7.90%
19-01-11 7.90% 7.90% 7.90%
15-12-10 7.90% 7.70% 7.70%
17-11-10 7.70% 7.70% 7.70%
13-10-10 7.70% 7.80% 7.80%
15-09-10 7.80% 7.80% 7.80%
11-08-10 7.80% 7.80% 7.80%
14-07-10 7.80% 7.90% 8.00%
16-06-10 7.90% 8.00% 8.00%
12-05-10 8.00% 8.00% 8.00%
21-04-10 8.00% 7.80% 7.80%
17-03-10 7.80% 7.80% 7.80%
17-02-10 7.80% 7.80% 7.80%
20-01-10 7.80% 8.00% 7.90%
16-12-09 7.90% 7.90% 7.80%
11-11-09 7.80% 8.00% 7.80%
14-10-09 7.90% 8.00% 7.90%
16-09-09 7.90% 8.00% 7.80%
12-08-09 7.80% 7.70% 7.60%
15-07-09 7.60% 7.40% 7.20%
17-06-09 7.20% 7.30% 7.10%
12-05-09 7.10% 6.90% 6.70%
22-04-09 6.70% 6.70% 6.50%
18-03-09 6.50% 6.50% 6.30%
11-02-09 6.30% 6.30% 6.10%
21-01-09 6.10% 6.10% 6.00%
17-12-08 6.00% 6.00% 5.80%
12-11-08 5.80% 5.80% 5.70%
15-10-08 5.70% 5.60% 5.50%
17-09-08 5.50% 5.40% 5.40%
13-08-08 5.40% 5.30% 5.20%
16-07-08 5.20% 5.30% 5.30%
11-06-08 5.30% 5.20% 5.20%
14-05-08 5.20% 5.20% 5.20%
16-04-08 5.20% 5.20% 5.20%
19-03-08 5.20% 5.20% 5.20%
13-02-08 5.20% 5.30% 5.30%
16-01-08 5.30% 5.30% 5.30%
Mức quan trọng
Quốc gia Vương quốc Anh
Nguồn Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (U.K. Office of National Statistics)

Miêu tả

Tỷ lệ thất nghiệp được tính theo phương pháp luận của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). Qua những số liệu chính thức, chỉ số này cho thấy tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động hiện tại đang thất nghiệp.

Tác động đến thị trường

Chỉ số tình hình thị trường lao động là một trong những chỉ số quan trọng đối với các nhà đầu tư Chỉ số này giảm có ảnh hưởng tích cực đến thị trường lao động và tỷ giá đồng bảng Anh.