Nhịp điệu thị trường

Tin tức hỗn loạn trong tầm tay bạn

Nhịp điệu thị trường không chỉ theo sau tin tức, mà còn theo cả tâm trạng trên mạng xã hội. Vì vậy, bạn sẽ không bỏ lỡ một Pump & Dump khác

Có thể như vậy

Dữ liệu ở dạng bảng giúp dễ dàng xác định hướng chuyển động và độ mạnh của nó

Phân tích tức thì

Các chỉ báo trực quan về tâm lý thị trường sẽ cho phép bạn nhanh chóng xác định hướng của một chuyển động có thể xảy ra, giọng điệu của các ấn phẩm, nguồn của chúng, cũng như tiềm năng của chuyển động.

Tâm lý nhà đầu tư có thể được nhìn thấy trong động thái, đánh giá mức độ khách quan của đánh giá về “đám đông” và khả năng xảy ra “bong bóng” trong một công cụ cụ thể.

Tôi cần gì để truy cập Esperio Exclusive Analytics?
Bước 1
Đăng ký trong tài khoản cá nhân
Bước 2
Nạp tiền vào tài khoản của bạn từ $ 1000 trở lên
Bước 3
Chào mừng bạn đến với phần "Phân tích" của Trang Cá nhân và đến với thiết bị giao dịch