Sự kiện và công cụ

Bảng so sánh - thế kỷ trước

Chọn các sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá cả. Xem cách họ đã ảnh hưởng đến giá trong quá khứ. Điều gì có thể xảy ra nếu con số thực tế cao hơn hoặc thấp hơn dự báo?

Bạn không cần phải xây dựng các bảng so sánh nữa. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một giải pháp ngay lập tức!

Phản ứng tức thì

Lập kế hoạch giao dịch của bạn tức thì dựa trên phản ứng của một công cụ cụ thể đối với các sự kiện đã diễn ra

Lên chiến lược giao dịch của bạn

So sánh dự đoán của bạn với những gì thực sự đã xảy ra. Đánh giá độ chính xác của chúng và xây dựng chiến lược giao dịch tin tức tốt nhất.

Tôi cần gì để truy cập Esperio Exclusive Analytics?
Bước 1
Đăng ký trong tài khoản cá nhân
Bước 2
Nạp tiền vào tài khoản của bạn từ $ 1000 trở lên
Bước 3
Chào mừng bạn đến với phần "Phân tích" của Trang Cá nhân và đến với thiết bị giao dịch