Phân tích cổ phiếu

Đánh giá từ mọi phía

Nhưng nếu bạn có thể không cần đọc và phân tích các báo cáo tài chính rườm rà, theo dõi tin tức về các công ty cụ thể?

Có thể! Và tất cả ở một nơi. Chỉ những ý tưởng quan trọng nhất để giao dịch chứng khoán với tác động của tin tức mới nhất, giá trị hợp lý và phân tích kỹ thuật đã được phân tích.

Lập kế hoạch kinh doanh của bạn

Dự báo diễn biến giá cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 2 tuần đến 9 tháng. Chọn chân trời đầu tư của bạn!

Lập kế hoạch lợi nhuận của bạn

So sánh giá của giá hiện tại với giá mục tiêu, đánh giá tiềm năng từ góc kỹ thuật. Hoàn thành bức tranh với nền tin tức và đánh giá về tâm lý của nhà đầu tư

Tôi cần gì để truy cập Esperio Exclusive Analytics?
Bước 1
Đăng ký trong tài khoản cá nhân
Bước 2
Nạp tiền vào tài khoản của bạn từ $ 1000 trở lên
Bước 3
Chào mừng bạn đến với phần "Phân tích" của Trang Cá nhân và đến với thiết bị giao dịch