• Hlavní
  • Analytika
  • Zprávy z trhu
  • United Kingdom: Business Investment, y/y, Quarter I 3.2% (forecast 11.9%)
Ekonomické zprávy
12.05.2023

United Kingdom: Business Investment, y/y, Quarter I 3.2% (forecast 11.9%)

Podívejte se také